De mensheid wordt aantoonbaar steeds dommer

Datum:
 • maandag 14 november 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • De neergang van het gemiddelde (IQ) in de westerse wereld
  De mensheid wordt aantoonbaar steeds dommer

  (Door: “Malpaso”)

  Velen denken vaak dat de mens steeds slimmer wordt. Sinds IQ-tests lang geleden werden ingevoerd, steeg het gemiddelde IQ ook alsmaar. Maar het IQ is wereldwijd al decennialang met één punt per 10 jaar aan het dalen. Als dit doorzet, ligt het IQ rond 2100 ruim 20 punten lager dan vroeger. De gemiddelde “westerse” intelligentie is tot op heden al met ruim 12 IQ-punten gedaald en zou al in 2060 nóg lager liggen dan nu. In 2100 is het dan -20 punten.

  Meer en meer wereldwijd onderzoek wijst in dezelfde richting. Men heeft al tientallen jaren allerlei verklaringen gezocht, maar de oorzaak is onbekend. Dat lijkt op het eerste oog niet zo heel bijzonder, óch, een paar puntjes verschil. Maar even ter vergelijking: de grens waarop men tot de groep zwakbegaafd gerekend wordt, is 85 punten, terwijl 100 punten (mavo) het gemiddelde IQ is dat de meeste mensen (51%) hebben, een verschil van maar 15 punten….

  De neergang van het gemiddelde (IQ) in de westerse wereld

  – meta-analyses laten een IQ-afname zien van bijna -1,2 punt per decennium
  – de afname tot 2015 was -12 punten
  – de afname tot 2100 zal nog eens ruim -8 punten zijn en uitkomen op -20 punten

  Een IQ van tussen de 90 en 110 is normaal/gemiddeld. Een IQ boven 130 is hoogbegaafd. Tussen de 120-129 is begaafd. Tussen 80-89 is beneden gemiddeld, onder 85 zwakbegaafd.

  • TU-/exact wetenschappelijke studenten hebben een gemiddelde van 125
  • Voor universiteit is het gemiddelde 119
  • Voor het VWO is het gemiddelde IQ 116
  • Voor Havo is het gemiddelde IQ 107
  • Voor VMBO- theoretische leerweg / Mavo is het gemiddelde IQ 100
  • Voor VMBO is het gemiddelde IQ minimaal 92

  De term IQ is al lang in gebruik om aan te tonen hoe intelligent men is. Het is al sinds begin vorige eeuw de internationale graadmeter om het intelligentieniveau te bepalen en al die tijd een érg betrouwbare indicator geweest. Men heeft wel een bepaald minimum IQ nodig om een bepaalde opleiding te kunnen doen, omgekeerd is het zeker niet zo dat mensen zonder een hoge opleiding allemaal een laag IQ hebben. Er zijn ook veel mensen met een hoog IQ die geen studiebol zijn en veel moderne hogere ‘Drs’-studies vereisen intussen helemaal geen hoog IQ meer, terwijl bijv. exacte en technische studies nog wel een hoog IQ vereisen.

  Nu de IQ-cijfers voorál in Westerse landen de laatste halve eeuw in erg snel tempo dalen, pleiten sommige (Westerse) experts dat IQ-tests achterhaald zijn en het geen representatieve weergave van de werkelijkheid is, in sommige universitaire kringen begint men zelfs te zeggen dat IQ ‘niet meer van deze tijd’ is….. En dat klopt als een bus! Mensen die dit vakgebied al langer kennen, weten dat het huidige Havodiploma (voorbereiding HBO) qua IQ gelijk staat met de vroegere MULO (voorbereiding middelbaar onderwijs) en het huidige gymnasiumdiploma (voorbereiding Universiteit) qua IQ gelijk staat met de vroegere HBS. Ze weten ook dat universiteiten en Hbo’s propvol zitten met studenten die 50 jaar geleden nog een veel te lage intelligentie gehad zouden hebben om toegelaten te worden en dat het onderwijs de ‘gemiddelde’ normeringen om studenten te beoordelen aanpast. In Nederland heeft zowat 37% van de bevolking de afgelopen decennia een diploma hoger onderwijs gehaald. Qua IQ-scores zou dat echter maar 19% kunnen zijn, de helft van deze gediplomeerden heeft een ‘light’-diploma gehaald, wat ook terug te zien is aan de explosie van In Name Only – Hbo- en universiteits-richtingen, de Tweede Kamer en de journalistiek zitten er vol mee.

  Het objectief psychometrisch vaststellen van een IQ is voor het huidige onderwijs daarom ook érg ongemakkelijk, omdat de ‘gemiddelde’ normen van het onderwijs steeds verder gaan afwijken van het ’gemiddelde’ IQ van dezelfde leerlingen en studenten; die allemaal mogen komen, in naam van ‘inclusiviteit’ van íedereen natuurlijk!

  En tja, een bepaalde intelligentie ís nu eenmaal nodig om in véle functies:

  -kritisch en zelfstandig te kunnen nadenken,
  -logisch te kunnen redeneren,
  -complexe vraagstukken te kunnen doorzien
  -zaken in een groter perspectief te kunnen plaatsen
  -van een afstand naar dingen te kunnen kijken

  Onze hoger opgeleide politici, journalisten en ‘light’-Drs-en kunnen dat met het niveau van hun studies zo goed als allemaal níet. De gemiddeld steeds dommer wordende bevolking kan dat ook steeds moeilijker: zelfstandig nadenken, logisch redeneren, complexe zaken doorzien, zaken in een groter perspectief zien. Hoeveel harde feiten, objectieve informatie en logische argumenten men hen ook op een presenteerblaadje voorschotelt: over die 2 jaar covid-maatregelen; over de huidige gierende inflatie; over oorzaken van de Oekraïne-oorlog; over massale slechte invloed van door de mens gemaakte stikstof op de natuur, terwijl 78,09% van de atmosfeer daar al uit bestáát; over de ‘massale invloed’ van die 3% door mensen gemaakte CO2 – terwijl CO2 slechts 0,04% van alle gassen in de atmosfeer uitmaakt- op de klimaatverandering van de immense aardbol met een niet te tellen massa van 5.9722×1024 kg.

  Bron gegevens:
  New Scientist 17-09-2017 / news.com.au 09-09-14 / psycnet.apa.org -American Pychological Association 2005 / US National Library of Medicine – National Institutes of Health 2005

  Door:
  “Malpaso”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten