Alarm: 666 (kort door de bocht) 666

Datum:
 • donderdag 17 november 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  Even kort een voorspelling.


  Rients Hofstra  17-11-2022 


  Dit kabinet gaat niet vallen, niet over een bonnetje, niet over Veertje, niet over alle dossiers waar een vuilnisbelt van is gemaakt, omdat het lugubere viertal van de kiezersbedriegende coalitie op nog minder dan 1/3 steun kan rekenen. En dat deel wordt gestaag kleiner

  Dus zit Rutte IV de hele rit uit. Dan zorgen de verkiezingen ervoor dat er geen meerderheidskabinet te vormen is, ondanks de kwijlende BBB, GL & PvdA.

  Dus blijft het kabinet demissionair zeker nog 2 jaar de absolute macht naar zich toetrekken. Immers het kabinet heeft de 4 jaar volgemaakt en is daardoor grondwettelijk naar huis gestuurd. Dan volgen noodwetten zoals een kiesdrempel van 5% en een noodwettelijke regeling partijen te kunnen verbieden. De absolute WEF666-dictatuur dreigt dichtbij aan de horizon.

  De oplossing kent u, maar is helaas landelijk niet bekend: AS

  Enkele voordelen AS:

  • - Een goedwerkende Trias Politica
  • - Invoering Constitutioneel Hof (afschaf art. 120)
  • - Invoering div. referenda
  • - Echte volksvertegenwoordigers i.p.v. carrièrepolitici
  • - Korte lijntjes volksvertegenwoordiger - eigen achterban
  • - Vakinhoudelijke toppers als bewindslieden (partijonafhankelijk)
  • - Meer ruimte voor onderzoekjournalistiek
  • - Geen partijpolitieke benoemingen
  • - Geen kiezersbedriegende coalitieafspraken
  • - Geen minderheidsstandpunten bevorderen tot meerderheidsbeleid
  • - Geen vallende kabinetten
  • - Geen demissionaire periodes meer
  • - Geen wurgende fractiediscipline
  • - Geen uitsluitingen
  • - Geen achterkamertjes
  • - Geen tot amper invloed van lobbyisten

  Dit alles is terug te vinden op de site https://alternatiefstaatsbestel.nl
  met een mogelijke uitwerking onder De Pluchen Revolutie.


  Reacties

  1. Remco op 17-11-2022 om 15:11 uur:

   Er is er maar Een die aan alle menselijke regeringen tot dusver in het 6000-jarige bestaan van de mensheid heel binnenkort een einde maakt, zoals Hij al aan profeet Daniel in hoofdstuk 2 vers 44 (ons) belooft. Die tijd van genade vanaf Pinksteren tot de Wederkomst van Jezus Christus is bijna voorbij.

  2. Rients op 17-11-2022 om 15:29 uur:

   Wat zegt het over de schepper als hij gelijk is aan zijn creaties?
   De mens is toch naar zijn evenbeeld op deze aarde gezet?

  3. Svalbard op 17-11-2022 om 15:34 uur:

   Inderdaad is de wederkomst nabij. Er staat echter nog wel wat te gebeuren voor die tijd. In Ezéchiël 38 en 39 staat de oorlog van Gog en Magog beschreven. Een machtige coalitie van meerdere landan valt Israël aan vanuit het Noorden. In deze coalitie zitten o.a. Rusland, Iran en Turkije. De overmacht zal dermate groot zijn dat Israël hier militair niet tegen opgewassen zal zijn.
   Hierop volgt ingrijpen van God, want de binnenvallende vijanden zullen op de bergen van Israël vernirtigd worden. Kijken we vanuit Israël naar het Noorden, dan zien we dat Rusland, Iran en Turkije al aanwezig zijn in Syrië. We leven in de Eindtijd, en het grootste teken van de eindtijd is het herstel van Israël als onafhankelijke natie. En dat is gebeurd op 14 mei 1948.

  4. Wim op 17-11-2022 om 15:35 uur:

   Geen theologische discussie beginnen Rients als je daar te weinig van weet. De Bijbel laat al in het derde hoofdstuk zien hoe de mens, die inderdaad een goede schepping is - naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis - dat beeld verspeeld heeft.

  5. Rients op 17-11-2022 om 15:53 uur:

   Hoe zit het dan hier? Mogen Rutte en Kaag ons blijven knechten?
   Ik zou er geen bezwaar tegen hebben dat hier heel selectief een groot aantal zoutpilaren zouden ontstaan door ingrijpen van bovenaf.

  6. Rients op 17-11-2022 om 15:59 uur:

   Beste Wim, ik heb de hele bijbel ooit gelezen, ben Doopsgezind opgevoed, ben uiteraard geen schriftgeleerde, maar weet dat de afgevaardigden van boven zelf de grootste huichelaars zijn. Als ze oprecht waren geweest was ik wellicht een zeer slaafse godsdienstige volger geweest. Helaas wist ik zo rond mijn 12e al genoeg.
   Verder zal ik me hier afzijdig houden van reli-zaken.

  7. ben kok op 17-11-2022 om 18:40 uur:

   Hi Rients e.a.,
   Van mijn 20 ste tot nu 73 volg ik de Bijbelse principes zoals door Yeshua (Jezus) verwoord en voorgeleefd en vervult in Zijn verkondiging van het Koninkrijk van God (JHWH).
   En dat leidde altijd tot zegen en meer inzicht, dus voor mij is het bestaan van JHWH/Yeshua bewezen, Zijn woorden kloppen en daarom vertrouw ik Hem voor de toekomst.
   Op onze website staat veel over de actualiteit van de laatste 20 jaar, ontmaskerend en verwijzend naar dat komende Koninkrijk en onder elk artikel kan men reageren.
   Welkom dus, shalom
   Ben Kok (joods-chr. pastor)
   tora-yeshua.nl

  8. Rients op 17-11-2022 om 18:57 uur:

   Hallo Ben: Voorlopig stop ik even met reageren op reli-reacties. Ik weet wel wat, maar lang niet alles en de vraag zou kunnen zijn of ik dat wel zou willen.
   Mijn stukje ging in wezen ergens anders over, nl democratie, het vernietigen daarvan door mn. 666 en de oplossing, die niet van boven komt, maar bottom up moet plaatsvinden.
   Maar ik ga jullie website binnenkort eens bezoeken. Dan
   k.  0 reacties :

  Een reactie posten