Vlaamse Minister van Energie boycot COP27 in Egypte: ‘Klimaattoppen zijn de grootste shows voor de buitenwereld geworden’

Datum:
 • dinsdag 25 oktober 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • In Egypte worden klimaatwetenschappers volgens Demir de mond gesnoerd.

   


  25-10-2022


  Vlaamse Minister van Energie boycot COP27 in Egypte: ‘Klimaattoppen zijn de grootste shows voor de buitenwereld geworden’


  Van een onzer correspondenten.

  De Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) zal niet aanwezig zijn op de klimaattop COP27, die van 6 tot 18 november wordt gehouden in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Demir vindt de mensenrechtensituatie Egypte een groot probleem, wat met haar komst zou worden verdoezeld. ‘Het gaat meer om prestige dan om het klimaat’, aldus de minister.

  De politica geeft met dit besluit een duidelijke rangorde aan in urgentie van maatschappelijke onderwerpen: mensenrechten gaan voor klimaat. Ze vergelijkt de situatie als die met het WK in Qatar:

  ‘Mensenrechten zijn daar amper beter dan in Qatar.’ Bron hier.

  In Egypte worden klimaatwetenschappers volgens Demir de mond gesnoerd. ‘En dat terwijl politici en bedrijven de rode loper krijgen uitgerold’, zegt ze. Demir is van Turks- Koerdische komaf.

  Haar evenknie Rob Jetten daarentegen zwijgt in zijn recente kamerbrief aangaande de Klimaattop over mensenrechten.

  Met haar standpunt geeft de Belgische regering als geheel ook een politiek statement af. Hoewel er wel een kabinetsdelegatie aanwezig zal zijn, is het ontbreken van een Minister op juist dit dossier van diplomatieke betekenis. Haar evenknie Rob Jetten (D66) daarentegen zwijgt in zijn recente Kamerbrief aangaande de Klimaattop over mensenrechten. Ook bij hem is er geen persoonlijke afweging om van de top af te zien.

  Demir verzette zich eerder al tegen het megalomane ‘Fit for 55’ klimaatprogramma van de EU, waarbij de kosten worden afgewenteld op burgers. Ze wees op een onderzoek dat aantoonde hoe er minstens 460 euro extra op de energiefactuur van Vlaamse gezinnen bijkwam; door de invoering van een van de Fit for 55-maatregelen, namelijk de uitbreiding van de uitstootrechtenhandel (ETS) naar gebouwen en transport. Demir kon niet akkoord kan gaan met

  ‘teksten die facturen van Vlaamse gezinnen doen stijgen’.

  Ondanks dat haar stoel leeg zal blijven, blijft ze ‘werk maken’ van de klimaatinspanningen, zo liet ze weten. Demir is voorstander van kleine kerncentrales en wil loskomen van de Brusselse invloed op kernenergie. Ze wil dat Vlaanderen niet ‘blind mee stapt’ in de peperdure Europese klimaatambities.

  ***

  0 reacties :

  Een reactie posten