De droogte was te verwachten en de mens heeft daar geen invloed op – CO2-reductieprogramma’s zijn fout en volkomen nutteloos

Datum:
 • zondag 30 oktober 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 • De mens heeft dus weinig invloed op het klimaat.   30-10-2022   Franco Battaglia in gesprek met Nicola Scafetta, hoogleraar atmosferische fysica aan de Federico II Universiteit van Napels:

  We hadden de huidige watercrisis in 2018 voorspeld. Planetaire cycli, niet emissies, hebben een impact. Daarom zijn de CO2-reductieprogramma’s verkeerd en volkomen nutteloos.

  Afgestudeerd in natuurkunde in Pisa en daarna naar de Verenigde Staten gevlogen, waar hij promoveerde en waar hij meer dan 16 jaar werkte. Nicola Scafetta is een van de wetenschappers die terugkeerde naar Italië: nu is hij hoogleraar atmosferische fysica en oceanografie aan de Federico II Universiteit van Napels.

  In zijn vakgebied wordt Scafetta beschouwd als een internationale uitblinker. En al in 2018 had hij de droogte van dit jaar voorspeld. In de scriptie “The droogte in Campania in 2017”, van Scafetta’s leerlinge Tatiana Rotondi, kan men lezen:

  In de komende 20 jaar zou de regen gemiddeld moeten toenemen, maar in 2022 zou er weer een watercrisis moeten zijn.

  Professor, vertel ons eens wat meer over deze voorspelling.

  2017 Werd beschouwd als een van de ergste droogtejaren in Italië, en daarom heb ik die scriptie goedgekeurd. We analyseerden de dynamiek van de temperatuur- en regenreeksen in Campanië van 1900 tot 2017. Het belangrijkste resultaat dat we vonden was dat de klimaatvariatie niet lineair maar cyclisch was: een sterke cyclus van ongeveer 60 jaar, met sterke fluctuaties in regenval van ongeveer vijf jaar. Na deze cycli – die niets te maken hebben met antropogene emissies, die in plaats daarvan altijd continu zijn toegenomen – hebben we de voorspelling vooruitgeschoven dat 2022 (d.w.z. vijf jaar na 2017) opnieuw een jaar van grote droogte voor Italië zou zijn, met een waarschijnlijkheid van 80 %. Een voorspelling die vandaag lijkt uit te komen. We zullen dan zien wat er in het najaar gaat gebeuren.

  U bent terecht voorzichtig. Nu we toch bezig zijn, kunt u ook uw klimaatvoorspellingsmodel uitleggen?

  Mijn model betreft de evolutie van de mondiale temperatuur. Door het over lange perioden te analyseren, is het gemakkelijker om te bepalen of er astronomische invloeden zijn op het klimaat. In feite worden de belangrijkste astronomische krachten die verband houden met veranderingen in zonneactiviteit, de getijdeninvloeden van de zon en de maan op het klimaat op aarde en mogelijke andere oorzaken die verband houden met variaties in interplanetaire deeltjes – en stofstromen, sterk gekenmerkt door de zwaartekracht en elektromagnetische oscillaties die in het zonnestelsel voorkomen. Dus ik wilde de hypothese verdiepen dat de klimatologische evolutie die de afgelopen 10.000 jaar op aarde is waargenomen, kan worden gekenmerkt door oscillaties die in de astronomische gegevens worden gevonden. Het was 2009 toen ik ontdekte dat de belangrijkste klimatologische schommelingen met perioden vanaf vijf jaar, tot aan de grote millenniumcyclus en die van ongeveer 2300 jaar Bray Hallstatt, coherent zijn met belangrijke astronomische cycli die precies verband houden met zonnevariaties, met de getijden op lange tijdschaal en, in het algemeen, tot de belangrijkste zwaartekrachtresonanties van het zonnestelsel.

  Van deze cycli zijn de belangrijkste voor het klimaat een cyclus van ongeveer negen jaar (geassocieerd met getijden), cycli van elf jaar (geassocieerd met de zonnevlekkencyclus), en andere van 20, 60, 115 en ongeveer 1.000 jaar. Mijn klimaatmodel maakt gebruik van deze astronomische cycli en kan de natuurlijke klimaatverandering van nu tot, terug in de tijd, de Romeinse tijd reproduceren.

  Het planetenstelsel lijkt in hoge mate gesynchroniseerd, als in een prachtige hemelsymfonie. En de variabiliteit van zonneactiviteit, kon ik aantonen, wordt gesynchroniseerd door orbitale astronomische resonanties op alle tijdschalen, van maandelijkse tot multi-millennia schalen. Ik vind het fascinerend.

  De mens heeft dus weinig invloed op het klimaat. Hoe beoordeelt u de CO2-emissiereductieprogramma’s?

  Het huidige klimaatbeleid is gebaseerd op verkeerde klimaatmodellen, die geen klimaatschommelingen reproduceren. De opwarming van ongeveer 1 graad die is waargenomen van 1850 tot vandaag is bijvoorbeeld niet 100% menselijk, zoals de IPCC-modellen suggereren, maar is opgenomen in de groeifase van de millenniumcyclus waar ook de Romeinse warmteperiode deel van uitmaakt. De kleine ijstijd met het temperatuur minimum in 1690. In plaats daarvan was de sterke opwarming die werd waargenomen van 1910 tot 1940 en vervolgens van 1970 tot 2000, onderbroken door een afkoelingsperiode van 1940 tot 1970, te wijten aan de cycli van 60 en 20 jaar.
  De mens heeft misschien een bijdrage geleverd aan de klimaatverandering van 1900 tot vandaag, maar het lijdt geen twijfel dat deze bijdrage sterk wordt overschat door computermodellen. Zelfs de opwarming die wordt gerapporteerd in de globale klimatologische temperatuurreeksen is overdreven omdat deze gedeeltelijk te wijten is aan niet-klimatologische oorzaken, zoals de toename van hitte-eilanden als gevolg van verstedelijking, een omstandigheid die de instrumentele metingen verandert.

  Zal de vermindering van de uitstoot enig effect hebben op het klimaat?

  Hoogst waarschijnlijk niet: de klimaatmitigatieprogramma’s die door de EU worden gepromoot en gericht zijn op een drastische vermindering van de CO2-uitstoot (d.w.z, het afstand doen van fossiele brandstoffen) zullen inefficiënt zijn omdat klimaatverandering in geringe mate afhankelijk is van antropogene emissies en omdat in de komende decennia de meeste landen hun uitstoot van broeikasgassen drastisch zullen verhogen, waardoor de Europese offers teniet worden gedaan. Zo bouwen Aziatische landen momenteel enkele honderden kolencentrales om grote hoeveelheden goedkope energie veilig te stellen.

  ***

  Bron hier.

  ***
  0 reacties :

  Een reactie posten