Klimaatnoodtoestand? – “Het is een leugen!”

Datum:
 • zondag 30 oktober 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  We moeten vechten voor onafhankelijkheid, vrijheden en écht milieubewustzijn.


  (Door: Ian Plimer – Vertaling: “Malpaso”)

  Prof. Ian Plimer – Ik heb geen meningen, maar feiten: herhaalbaar en gevalideerd

  Er is een opzettelijke poging gaande om mensen bang te maken met leugens over een theoretische klimaatnoodtoestand door de mainstream media, die optreden als spreekbuizen voor de Groenen. Het is tijd om op te staan tegen deze ideologische zwendel en de politiek gemaakte energiecrisis. Als CO2-uitstoot echt de opwarming van de Aarde stimuleert, zullen al die financieel kreupel makende uitstoot beperkingen nul invloed hebben op de totále uitstoot. We moeten vechten voor onafhankelijkheid, vrijheden en écht milieubewustzijn.

  Feit #1: Niemand heeft ooit bewezen dat de menselijke uitstoot van koolstofdioxide de opwarming van de Aarde veroorzaakt. Al meer dan twee decennia vraag ik wetenschappers om dit bewijs. Indien bewezen, zou nog moeten worden aangetoond dat de natuurlijke kooldioxide-uitstoot, 97% van het totaal, de opwarming van de Aarde níet veroorzaakt. Dat is ook nooit bewezen.

  Feit #2: Basale chemie en ijskernboringen laten zien dat na een natuurlijke temperatuurstijging de atmosferische koolstofdioxide 650-6000 jaar later toeneemt, maar ons wordt verteld dat we gefrituurd zullen worden en zullen sterven aan menselijke kooldioxide-emissies. Dit is een leugen.

  Feit #3: Het belangrijkste atmosferische broeikasgas is waterdamp. Wanneer water verdampt, zoals uit de oceanen of bij zweten, is er warmte nodig om het om te zetten in damp. Wanneer waterdamp condenseert tot regen, sneeuw of hagel, wordt precies dezelfde hoeveelheid warmte weer áfgegeven. De atmosfeer van de Aarde bevat tot 4% waterdamp en werkt zo als een gigantische airconditioner.

  Feit #4: Sinds de tijd van Christus zijn er duizenden voorspellingen geweest over het einde van de wereld. Als slechts één voorspelling juist was geweest, zouden we hier nu niet zijn. Alle klimaatvoorspellingen in de 20e en 21e eeuw waren onjuist. Als klimaatactivisten op je deur kloppen om je te vertellen dat we te maken hebben met een klimaatnoodtoestand, hits dan maar je hond op hen. De geschiedenis staat aan jouw kant.

  Feit #5: Vroegere klimaten waren al cyclisch, met tektonische- (400 miljoen jaar), galactische- (143 miljoen jaar), orbitale- (100.000, 40.000 en 23.000 jaar), zonne- (11-jarige cycli van variabele sterkte en ‘Grand Solar Cycles’), oceanische- (60 jaar) en maan-getijden (18,6 jaar) met dan nog de niet-cyclische vulkaanuitbarstingen. Al deze cycli zijn echt niet veranderd omdat er nu mensen leven, en zij niet kunnen ook écht niet worden veranderd door onze gevoelens, ideologie of wetgeving.

  Feit #6: Er is minder dan 20% van de hele tijdsduur van de Aarde ijs geweest. In de loop van de tijd zijn er zes grote IJstijden geweest, waar ijs zich uitbreidde tijdens ijsvorming (glacialen) en zich weer terugtrok tijdens interglacialen. De laatste IJstijd begon 34 miljoen jaar geleden. Het huidige interglaciaal begon 14.400 miljoen jaar geleden op het noordelijk halfrond en we waren op het hoogtepunt van het huidige interglaciaal zo’n 7000-4000 jaar geleden in het zogenaamde Holoceen Optimum.

  Feit #7: Vergeleken met de huidige wereldtemperatuur is de planeet sinds die 14.400 jaar geleden opgewarmd, weer afgekoeld sinds het Holoceen Optimum en de tijd van Christus, weer opgewarmd sinds de tijd van de Vikingen, weer afgekoeld in de middeleeuwse Kleine IJstijd, die zo’n 300 jaar geleden de laagste temperaturen had in het Maunder-minimum, en sinds 30 jaar geleden weer opgewarmd. Sinds de industriële revolutie zo’n 170 jaar geleden, heeft de planeet drie lichte opwarmingen, twee lichte afkoelingen en een stilstand periode gehad. Als menselijke uitstoot van koolstofdioxide de opwarming veroorzaakt, dan hadden er helemaal geen afkoelingen of stilstand moeten zijn.

  Feit #8: De uitstoot van koolstofdioxide nam sterk toe tijdens de Tweede Wereldoorlog, een periode van afkoeling. Tijdens de wereldwijde financiële crisis en de Covid-epidemie daalde de uitstoot van koolstofdioxide als gevolg van inkrimping van de industrie en het reizen, maar de temperatuur op aarde steeg.

  Feit #9: Koolstofdioxide is een voedingsstof voor planten, als de atmosferische koolstofdioxide zou halveren, zou er totaal geen plantenleven meer op Aarde zijn en dus ook geen dierlijk leven. Het is een kleurloos, reukloos, smaakloos, niet giftig gas. We ademen 0,04% koolstofdioxide in en als gevolg van het metaboliseren van koolstof houdende voeding en dranken ademen we maar liefst 4% koolstofdioxide uit. Als het giftig was, zouden mensen sterven door te kussen, frisdrank te drinken of brood te eten.

  Feit #10: Australië staat al op netto-nul uitstoot omdat de absorptie van koolstofdioxide door graslanden, gewassen, bossen, bodems en wateren veel groter is dan de menselijke uitstoot. Er zijn maar een eindig aantal koolstofatomen in gras gegeten door vee die worden omgezet in vlees, gas, vloeistof, botten, hoorns en huiden. Het grootste deel van deze koolstof wordt teruggevoerd naar de atmosfeer. Door leer te gebruiken, leggen we koolstofatomen vast en dus redt de rundveehouderij de planeet.

  Groen-marxistische activisten houden de taal gevangen met hun termen als klimaatcrisis, noodsituatie, koolstof-afvang, transitie en nul uitstoot; maar tóch leven zij zélf niet in grotten als jagers-verzamelaars. Deze hypocrieten stoten massa’s koolstofdioxide uit om de wereld rond te vliegen om degenen de les te lezen die zij als moreel inferieur beschouwen en ze pushen wind- en zonne-energie en elektrische auto’s als een mechanisme om geld van de armen naar de rijken over te hevelen.

  Steun voor die hernieuwbare energiebronnen betekent dat activisten blij zijn met grote vervuiling rond windturbines door het toxine Bisfenol A, het versnipperen van vogels en vleermuizen, het steriliseren van weiden en het dumpen van giftige turbinebladen die bodems en waterwegen vergiftigen.

  SLAVERNIJ

  Het bevorderen van zonnepanelen betekent steun voor het op grote schaal steriliseren van productieve akkerlanden die besmet raken met giftig selenium, tellurium en lood, terwijl ook de bouw van zonnepanelen in China door slavenarbeid wordt ondersteund. Klimaat-activisme heeft niets te maken met het milieu of het klimaat. Het is immoreel en doodt mensen.

  Wanneer al die in China geproduceerde turbinebladen en zonnepanelen met een korte levensduur moeten worden vervangen, kunnen zij weigeren ze te leveren en, zonder olie, gas, steenkool of kernenergie, zouden onze hele industrie, landbouw en huiselijk leven worden vernietigd. Zoals de Europese gascrisis laat zien, moeten we snel energie-onafhankelijk worden. Er wordt nu een opzettelijke poging gedaan om slecht opgeleide jongeren bang te maken met behulp van leugens over een theoretische klimaatnoodtoestand door reguliere media die kritiekloos optreden als de stenografen voor Groenen.

  Zelfs al zou de uitstoot van koolstofdioxide echt de opwarming van de hele aarde veroorzaken, dan nog zou de ons nu financieel verlammende emissiereductie van de mens zo goed als geen effect hebben op de totále uitstoot. We plukken momenteel de vruchten van 50 jaar dom makend onderwijs, geknoei met primaire temperatuurgegevens en het totaal verwerpen van alle gezonde verstand, dat volgens media ‘extreemrechts’ zou zijn.

  Het is tijd om op te staan tegen die zwendel van het ideologische beleid en die politiek gecreëerde energiecrisis.

  Professor emeritus faculteit exacte Wetenschappen /geologie Universiteit van Melbourne, oud-professor mijnbouw Universiteit Adelaide, oud-directeur van verschillende mijnbouwbedrijven.

  VIDEO Ian Plimer: ‘Green policies keep people in poverty’

  Bron:
  politicom.com.au
  Door: Ian Plimer

  Vertaald uit het Engels door:
  Malpaso”
  (voor www.ejbron.wordpress.com
  )

  1 reacties :

  Anoniem zei

  En daaraan kunnen we nog toevoegen:

  1. De 'bom'-curve leert, dat uitgestoten CO2 maar 4 tot 6 jaar in de atmosfeer blijft. De CO2-uitstoot wordt vrij snel geneutraliseerd en kan niet bijdragen aan het CO2-gehalte van de atmosfeer.
  2. Bij aanvang van de lockdowns werd de uitstoot met 40% gereduceerd. Dat resulteerde echter niet of nauwelijks in de ontwikkeling van het CO2-gehalte in de atmosfeer.
  3. Wat weinig mensen weten, is dat de opwarming slechts ongeveer 1 graad per verdubbeling van het CO2-gehalte is.
  4. Voor klimaatverandering zijn er positieve en negatieve terugkoppelingsmechanismen van belang. De positieve versterken de verandering, de negatieve dempen haar. Bewijs voor de positieve terugkoppelingsmechanismen is er nagenoeg niet. Uitsluitend de computermodellen vormen 'bewijs' voor het bestaan van positieve terugkoppeling.
  5. Het klimaat moet dempende effecten bevatten (anders was het al lang geëscaleerd). Dit staat bekend als het principe van Le Chatelier. Dit principe leert, dat natuurlijke processen zoals chemische reacties of het klimaat, altijd dempende effecten bevatten. Uitzonderingen zijn direct te herkennen zoals de explosie van dynamiet. Een systeem dat al miljarden jaren bestaat kan niet gedomineerd worden door positieve terugkoppelingen.

  CO2: je dwingt mensen te betalen voor dingen, die niets waard zijn, een ton CO2, waarvoor ze het geld met reële inspanningen moeten opbrengen.

  Een reactie posten