Stop de COVID-vaccinatie of er zullen nog veel meer mensen sterven

Datum:
 • vrijdag 9 september 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  De aard van de COVID-pandemie is fundamenteel veranderd.


  8-9-2022


  Aangezien er al meer dan een miljoen mensen aan COVID gestorven zijn en er in de VS dagelijks meer dan 500 mensen sterven, die bijna allemaal gevaccineerd zijn, is het van cruciaal belang dat het publiek begrijpt dat de COVID-vaccinaties, die de overgrote meerderheid van de mensen gekregen heeft, de hoofdoorzaak zijn van de hoge sterftecijfers, schrijft Joel Shirschhorn.

  Het is nu bewezen dat vaccinaties het bloed aanzienlijk beschadigen en ook het immuunsysteem verzwakken. Dit verklaart waarom wij een pandemie van gevaccineerden hebben. Merk op dat er in 2022 meer Amerikanen gestorven zijn dan in 2020 en 2021, toen er weinig of niet gevaccineerd werd. Met andere woorden, de vaccins hebben tot meer sterfgevallen geleid. Dit bepaalt de pandemie van de gevaccineerden. Honderdduizenden Amerikanen zijn gestorven ten gevolge van vaccins, en veel sterfgevallen door vaccins vallen in de categorie COVID.

  Er zijn verschillende soorten dodelijke slachtoffers van vaccins. Ten eerste sterven sommige mensen kort na de vaccinatie aan hartaanvallen, beroertes en dodelijke hartinfecties. Sommige slachtoffers, vooral jongere mannen, sterven vaak kort na de inenting. Er zijn talloze berichten over gezonde jonge mannen, vaak atleten, die kort na de inenting sterven.

  In juni 2022 werd dit gemeld“Volgens het Internationaal Olympisch Comité zijn tussen 1966 en 2004 jaarlijks gemiddeld 29 atleten onder de 35 jaar plotseling overleden. Van maart 2021 tot maart 2022 zijn 769 atleten gestorven of hebben een hartstilstand gekregen.” De kans is groot dat zij gedwongen werden zich te laten vaccineren.

  Een zeer interessant bericht: “Een plaatselijke ABC nieuwszender deed een oproep op Facebook voor verhalen van ongevaccineerde familieleden die gestorven zijn. Zij wilden er een verslag over maken. Wat daarna gebeurde was volkomen onverwacht. Binnen vijf dagen hebben meer dan 250.000 mensen opmerkingen geplaatst, maar niet over ongevaccineerde familieleden. Alle commentaren gaan over gevaccineerde familieleden die kort na de injectie gestorven zijn of voor het leven gehandicapt zijn. De 250.000 commentaren onthullen een schokkende golf van sterfgevallen onder de bevolking en het hartverscheurende lijden dat deze injecties veroorzaken.” Dit staat in het zeer indrukwekkende “The Vaccine Death Report -Evidence of millions of deaths and serious adverse events resulting from the experimental COVID -19 injections”. Dit verslag werd opgesteld in september 2021, dus de cijfers zouden vandaag veel hoger zijn.

  In dit belangrijke verslag over sterfgevallen stond ook: “Deze alarmerende gegevens zetten werelddeskundigen zoals de Nobelprijswinnaar voor de geneeskunde, Dr. Luc Montagnier, ertoe aan een strenge waarschuwing uit te spreken dat wij thans geconfronteerd worden met het grootste risico van een wereldwijde genocide in de geschiedenis van de mensheid.12 Zelfs de uitvinder van de mRNA-technologie, Dr. Robert Malone, waarschuwt tegen deze injecties met gebruikmaking van zijn technologie.13,14 De situatie is zo ernstig dat de voormalige vice-president en hoofdwetenschapper van Pfizer, Dr. Mike Yeadon, zich heeft uitgesproken om de mensheid te waarschuwen tegen deze uiterst gevaarlijke injecties. Een van zijn beroemdste video’s is getiteld “A Final Warning”.15 Een andere wetenschapper van wereldfaam, Geert Vanden Bossche, voormalig hoofd van het Bureau voor de Ontwikkeling van Vaccins in Duitsland en Chief Scientific Officer bij Univac, zet ook zijn naam en carrière op het spel door zich vrijmoedig uit te spreken tegen de toediening van de Covid-injecties. De ontwikkelaar van het vaccin waarschuwt dat de injecties de immuniteit van de gevaccineerden kunnen aantasten en hen kwetsbaar kunnen maken voor elke nieuwe variant.”

  Deze samenvatting staat ook in het verslag over het sterfgeval: “Uit een studie van de Universiteit van San Francisco of het Salk Instituut blijkt dat de vaccins het menselijk lichaam veranderen in een fabriek van spike-eiwitten, die biljoenen spikes vormen die bloedklonters veroorzaken die op hun beurt beroertes en hartaanvallen uitlokken. Een andere studie bevestigt dat de vaccins dodelijke bloedklonters kunnen veroorzaken, die op hun beurt leiden tot hartaanvallen en beroerten. Het New England Journal of Medicine laat zien hoe de vaccins hartontstekingen veroorzaken, en hetzelfde tijdschrift publiceerde een studie over de dramatische toename van miskramen. Verschillende studies bewijzen de realiteit van antilichaam-afhankelijke versterking. Het optreden van onvruchtbaarheid en verminderd aantal zaadcellen wordt ook bevestigd. En tenslotte heeft één studie aangetoond dat de injecties kanker veroorzaken.” Met andere woorden, veel sterfgevallen ten gevolge van inenting vinden maanden of jaren na de inenting plaats.

  In dit verslag wordt ook gesproken over vaccinatiedoden in Israël: “Het Israeli Peoples Committee is een team van artsen, juristen, criminologen, epidemiologen en academische onderzoekers, vastbesloten om te onderzoeken, te controleren en te onthullen ten bate van het publiek. Hoewel het een betrekkelijk onbekende groep is, waren er tot 5 augustus 2021 3.754 meldingen binnengekomen, waaronder meer dan 480 sterfgevallen.28 De IPC stelt dat deze cijfers slechts 2 tot 3% van de werkelijke prevalentie onder de bevolking vertegenwoordigen, wat betekent dat het aantal sterfgevallen in Israël ongeveer 48.000 bedraagt en het aantal ongewenste bijwerkingen 375.400. Ook in Israël laten de statistieken van Worldometers.info een enorme stijging van het aantal sterfgevallen zien toen men met vaccineren begon. Voordat men met vaccineren begon, vielen er in Israël dagelijks nauwelijks sterfgevallen onder de covid-patiënten te betreuren. Toen men met vaccineren begon, steeg het aantal dagelijkse sterfgevallen van 1-3 tot 75-100 sterfgevallen per dag!”

  Dit blijkt uit een recent medisch artikel dat in april 2022 is gepubliceerd: “Uit een nieuwe studie van Israëlische onderzoekers, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, is gebleken dat na de invoering van COVID-vaccins het aantal noodoproepen in verband met hart- en vaatziekten in de jongvolwassen bevolking met meer dan 25 procent is gestegen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Er werd geen gelijkaardige toename gezien als gevolg van COVID-infectie alleen. Het gebruik van gegevens van de zeer gerespecteerde medische hulpdiensten was een slimme manier om tot de waarheid over vaccinatiedoden te komen, die de Israëlische regeringsautoriteiten niet wilden onthullen. In de studie staat onder andere: “De studie heeft tot doel het verband te onderzoeken tussen het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp met hartstilstand en acuut coronair syndroom in de 16- tot 39-jarige bevolking en mogelijke factoren zoals COVID-19 infectie en vaccinatiegraad. Van januari tot mei 2021 bleken beide soorten oproepen met meer dan 25% te stijgen in vergelijking met 2019-2020. Met behulp van negatieve binomiale regressiemodellen bleek het aantal wekelijkse noodoproepen significant samen te hangen met het aantal eerste en tweede vaccindoses voor deze leeftijdsgroep, maar niet met het aantal COVID-19 infecties.”

  Maar veel mensen die zich ziek voelen gaan naar ziekenhuizen, waar zij vaak op grond van een positieve test als COVID worden ingedeeld. Het is nu bekend dat ziekenhuizen niet noodzakelijkerwijs onderzoeken of deze patiënten gevaccineerd zijn en welke vaccinaties zij precies hebben gekregen. Zij kiezen voor de gemakkelijke uitweg en classificeren de meeste patiënten gewoon als ongevaccineerd. Dit verdoezelt de eigenlijke vaccinatiedoden. Dit is een vreselijke leugen die een verkeerd signaal geeft aan het publiek. Dit is opzettelijk de waarheid verdoezelen dat wij een pandemie van de gevaccineerden hebben.

  Dit standpunt wordt gesteund door talrijke berichten over een groot aantal sterfgevallen die niet aan COVID-infectie te wijten zijn. Er zijn ook veel berichten van verzekeringsmaatschappijen in de VS en Duitsland over ongewoon hoge sterftecijfers onder volwassenen in de werkende leeftijd, van wie de overgrote meerderheid gevaccineerd was.

  Zelfs als zij positief op COVID getest hebben, kan de oorzaak een beschadigd immuunsysteem zijn dat het COVID-virus, dat nu overal aanwezig is omdat de transmissie nog steeds wijdverbreid is, heeft toegelaten. Maar zij sterven niet noodzakelijk aan wat men aan het begin van de pandemie zag, namelijk een virusinfectie. Zij sterven aan de gevolgen van de vaccinatie, met name aan een beschadigd of verzwakt immuunsysteem en aan bloedschade ten gevolge van de vaccinatie.

  In dit verband zijn er uitgebreide gegevens uit het Verenigd Koninkrijk waaruit blijkt dat het percentage COVID-sterfgevallen bij gevaccineerden meestal 90% of meer bedraagt. In de VS zijn er geen uitgebreide gegevens waaruit blijkt welk aandeel van de COVID-doden in het hele land onder gevaccineerden is. Noch de ziekenhuizen, noch de CDC zijn gemotiveerd om dergelijke gegevens te verzamelen. Gevaccineerde mensen krijgen wel doorbraakinfecties met COVID. Maar er zijn geen landelijke, volledige gegevens over doorbraakinfecties. In een krantenbericht stond echter: “In augustus 2021 vond ongeveer 18,9% van de COVID-19 sterfgevallen plaats onder de gevaccineerden. Zes maanden later, in februari 2022, was dit aandeel van de sterfgevallen gestegen tot meer dan 40%. Het zal nu waarschijnlijk veel hoger zijn.

  In een artikel vol gegevens over wat er in het VK gebeurd is, luidde de kop: 1 op de 246 gevaccineerden stierf binnen 60 dagen na de Covid 19 vaccinatie in Engeland, volgens de Britse regering.

  Soortgelijke gegevens werden gemeld in Canada. In British Columbia had 63 procent van de mensen bij wie een Covid-infectie was vastgesteld, tussen 20 maart en 16 april 2022 hun eerste boostervaccinatie gekregen. Nog verbazingwekkender is het feit dat van degenen die in deze periode aan vermeende covid-ziekten zijn gestorven, maar liefst 73 procent ten minste één boostervaccinatie had gekregen.

  Een redelijke vraag is deze: waarom hebben zoveel andere gevaccineerden geen nadelige gezondheidseffecten of sterven zij niet? Hier zijn de voornaamste verklaringen.

  Veel mensen kregen vaccins uit inferieure partijen vaccins, die hun lichaam niet vulden met spike-eiwitten, de belangrijkste oorzaak van schade aan bloed en immuunsysteem.

  Talloze mensen hebben hun immuunsysteem een oppepper gegeven door een van de vele protocollen te gebruiken die gebaseerd zijn op vitamines (vooral D), supplementen en generieke geneesmiddelen zoals ivermectine en hydroxychloroquine. Zij zijn ook afgevallen om zwaarlijvigheid te voorkomen en een gezonde voeding te behouden. Dit zijn doeltreffende, veilige alternatieven voor de COVID-vaccins.

  Conclusies

  Tenslotte heeft de vermaarde Dr. Peter McCullough publiekelijk verklaard dat COVID-vaccins “een groot aantal sterfgevallen veroorzaken”. Hij wees erop dat “er in Ontario gegevens zijn dat 9 van de 10 mensen die aan Covid-19 sterven, volledig gevaccineerd zijn.” Hij vervolgde: “De gegevens uit Canada, het Verenigd Koninkrijk, Israël, Europa, Zuid-Afrika en Australië laten duidelijk zien dat, als je in aanmerking neemt wie er volledig gevaccineerd is, de volledig gevaccineerden het eigenlijk veel slechter doen met Covid-19 dan de ongevaccineerden.” En: “De vaccins veroorzaken aanzienlijke hartontstekingen.” Hij heeft ook sterk gepleit voor de afschaffing van alle inentingsvoorschriften. Zijn interview is het bekijken waard vanwege alle medische gegevens die hij presenteert.

  Een andere waarheidsspreker in Zuid-Afrika trok de aandacht: bijzonder interessant waren de inzichten van Dr. Herman Edeling in de fundamentele fout van massavaccinatie tijdens een pandemie en de sterfgevallen die optreden tijdens de periode van immunosuppressie na de vaccinatie – sterfgevallen die volgens hem medisch gezien vaccindoden zijn en als zodanig geregistreerd moeten worden. Maar veel te veel zijn dat niet.

  Het feit dat allerlei regerings- en andere instanties nog steeds aandringen op COVID-vaccinatie en dat vaak ook opleggen, is in feite een misdaad tegen de mensheid die wereldwijd miljoenen levens eist. Het dodental zal blijven stijgen naarmate het immuunsysteem verder wordt aangetast. Zoveel slachtoffers van de pandemiepropaganda (ware desinformatie) zullen sterven omdat zij al die onzin over vaccins geloven. Zij zijn zich niet bewust van de aanzienlijke risico’s van de vaccins, die voor de meeste mensen niet opwegen tegen de voordelen. En Pfizer zal miljarden dollars blijven verdienen. Meer vaccins, meer bloedstolsels, meer sterfgevallen op korte en lange termijn. Dit is waanzin.


  Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  COVID-19 VACCIN DOSSIER   Volg Frontnieuws op Telegram


  2 reacties :

  Anoniem zei

  Gekkies....

  Anoniem zei

  DE alarmisten worden bestempeld als gekkies volgens anoniem 1.
  De vraag is natuurlijk: wie zijn hier de gekkies, de deskundigen die hun goede naam in de waagschaal stellen om mensen te waarschuwen tegen de zogenaamde vaccins, of een reaguurder die geen flauw idee heeft hoe dom hij eigenlijk wel niet is om alles maar te blijven ontkennen. Voor dit soort mensen geldt maar 1 remedie: kop in het zand blijven steken en 's avonds om 20.00 uur de NPO aan zetten en het krantje eens goed doornemen, dan is hij/zij weer gehersenspoeld en kan er weer even tegen tot het vaccin ook bij hem/haar toeslaat.

  Een reactie posten