Nog geen definitief besluit beperking chemische gewasbeschermingsmiddelen

Datum:
 • zaterdag 3 september 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  Het voorstel van Timmermans is zeer omstreden .....
  Nog geen definitief besluit beperking chemische gewasbeschermingsmiddelen

  Brussel
  De landbouwcommissie van het Europees Parlement (EP) verwierp woensdag het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de EU-landbouw tegen 2030 met 50 procent te reduceren. Maar het is nog niet zeker dat dit uiteindelijk ook echt zal gebeuren.

  Over het voorstel, dat werd gelanceerd door vicevoorzitter Frans Timmermans van de Commissie in het kader van zijn Farm to fork-strategie, moet niet de landbouwcommissie maar de milieucommissie van het EP beslissen. In laatste instantie wordt er dan over gestemd in de plenaire vergadering van het EP.

  Landbouwlobby

  Het voorstel van Timmermans is zeer omstreden binnen de Commissie, maar ook het parlement is verdeeld. Wel is het zo dat de milieucommissie herhaaldelijk heeft te kennen gegeven dat zowel productie als gebruik van chemische stoffen in de landbouw geleidelijk aan moet worden beperkt.

  De linkse en groene afgevaardigden in de milieucommissie verwijten hun centrum- en rechtse collega’s dat ze teveel toegeven aan de machtige landbouwlobby, die ‘geen oog heeft voor de inmiddels bewezen risico’s, die de gewasbeschermingsmiddelen voor de gezondheid van mens en dier, maar ook voor de biodiversiteit en de bodemkwaliteit’.

  Van hun kant gaven verschillende parlementsleden uit het centrumrechtse kamp te kennen dat de Farm to fork-strategie van Timmermans door de gebeurtenissen van de laatste maanden achterhaald is. SGP-afgevaardigde in de landbouwcommissie Bert-Jan Ruissen verwees de plannen van Timmermans ‘terug naar de tekentafel’.

  Dat geldt ook voor de kunstmestplannen in de strategie van Timmermans en zijn voorstel om het aantal boeren fors in te krimpen en het landbouwareaal met 10 procent terug te schroeven.

  10 procent uit productie

  De landbouwcommissie besprak ook de ‘Short term outlook for EU agricultural markets in 2022’ (ook wel het zomerrapport van de Commissie genoemd). Voor melk, rundvlees en graan valt de landbouwproductie in de EU dit jaar lager uit, aldus het rapport.

  De lagere oogsten en productie zijn mede het gevolg van de droogte, terwijl de agrarische import lastiger is door de Russische invasie in Oekraïne, de covid pandemie en andere factoren. „Dit rapport onderstreept de noodzaak om de eigen EU-landbouw juist te versterken”, zegt Ruissen.

  Hij hekelt het voorstel van Timmermans van dit voorjaar om boeren te verplichten 10 procent van het areaal uit productie te nemen. Ruissen: „Bij de onderhandelingen over het EU-landbouwbeleid zijn we erin geslaagd dit dwaze plan van tafel te krijgen. Nu probeert Timmermans het weer, namelijk via het EU-wetgevingsvoorstel Natuurherstel.”

  Tekst: 


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Er zijn tientallen rapporten die uitwijzen dat gewasbeschermingsmiddelen, of te wel, gif, zeer schadelijk zijn voor mens en dier.
  Dus uitstel is onverantwoord. Halvering is ook geen oplossing want dan wordt het gif gewoon met de factor 2 geïntensiveerd.
  Geef de boeren de ruimte en de tijd een oplossing voor dit probleem te verzinnen en kom niet steeds met half zachte maatregelen.

  Een reactie posten