Hoogheemraadschap start toezicht op afvalwater bloembollen

Datum:
 • vrijdag 30 september 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 • Van anemoon tot tulp tot zantedeschia: de meeste gewassen worden behandeld met gewasbeschermingsmiddelen.

   

  27 sep 2022

  van deze middelen vermindert de kans dat deze  in het oppervlaktewater terecht komen en de waterkwaliteit verstoren. Om aandacht te vragen voor juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen controleert Hoogheemraadschap Hollands  Noorderkwartier de komende maanden op lozingen van afvalwater na de behandeling van bloembollen. Met als doel om samen de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren.

  Schoon oppervlaktewater

  Gewasbeschermingsmiddelen die 'ziekte en zeer' tegen gaan bij gewassen kunnen het slootleven aantasten en de voedselketen verstoren. Het oppervlaktewater kan bijvoorbeeld verontreinigd raken door afspoeling van ontsmetinstallaties, onvoldoende driftarme spuitdoppen- en techniek of afstroming van percolaatwater van porriehopen. Daarom is het belangrijk dat ondernemers duurzaam omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. Het Rijk toetst voortdurend de effectiviteit van maatregelen, ook die van het Activiteitenbesluit milieubeheer(Abm) waarin voorwaarden zijn opgenomen om het oppervlaktewater te beschermen tegen gewasbeschermingsmiddelen. Als de waterkwaliteit in sloten achterblijft kan dit gevolgen hebben voor de teeltvrije zone en de toegestane middelen. Met intreding van de Omgevingswet in 2023 zijn deze voorwaarden opgenomen in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en de Waterschapsverordening (Wv).

  Juist gebruik en maatregelen

  Het is van belang dat er bij de behandeling van de bloembollen en bloemknollen geen afstroming plaats kan vinden naar het oppervlaktewater. Maatregelen die dit voorkomen zijn: de ontsmetinstallatie beschermen tegen inregenen, porriehopen afdekken tegen vermenging met hemelwater en bij het planten voldoende teeltvrije zone aanhouden. Ook is het verplicht om toegelaten driftreducerende spuitdoppen te gebruiken op de veldspuit en mogen, zelfs met een rugspuit, enkele middelen niet worden toegepast in het talud van de sloot.


  Voor meer informatie:
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
  Stationsplein 136
  1703 WC Heerhugowaard
  072 582 8282
  https://www.hhnk.nl/ 


  Publicatiedatum: 
  1 reacties :

  Anoniem zei

  Is het Hoogheemraadschap niet al tientallen jaren te laat met de controle?
  Is de Milieudienst tegenwoordig niet bevoegd om controles uit te oefenen?
  Het blijkt maar weer eens dat Overheidsinstellingen helemaal geen boodschap hebben aan regels en wetten want er is al vele jaren bekend dat het oppervlakte water ernstig vervuild is door de bloembollen giffen.
  Het Hoogheemraadschap controleerde, voor zover daar sprake van was, op vaste plekken in de Polder, nu geven ze alleen een overzicht van slechts enkele plekken.

  Een reactie posten