Hoogheemraadschap richt blik op afvalwater bloembollen: 250 bollenbedrijven krijgen controles op spuitgedrag

Datum:
 • donderdag 22 september 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  

  HOORN -Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat tot 1 december ongeveer 250 bloembollenbedrijven controleren op het ontsmetten, het spuiten en de opslag van bloembollen. 


  Cees Beemster 22-9-2022  Dit gebeurt omdat er nog steeds gewasbeschermingsmiddelen, die deze bedrijven gebruiken, in het oppervlaktewater worden aangetroffen.


  De controles vinden de komende maanden onaangekondigd plaats bij bollenbedrijven verspreid door Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.


  Doel hiervan is dat bollentelers deze middelen op de juiste wijze gebruiken, zodat deze niet in het oppervlaktewater terecht komen en de kwaliteit van het slootwater verslechteren. Want dat kan gevolgen hebben voor de teeltvrije zone en de toegestane middelen, zo waarschuwt het waterschap.


  Het gaat hierbij niet alleen om tulpenbollen. De meest bol- en knolgewassen worden behandeld met gewasbeschermingsmiddelen. 

  Dit geldt bijvoorbeeld ook voor anemoon en zantedeschia. Het hoogheemraadschap kijkt de komende maanden nadrukkelijk naar lozingen van afvalwater na behandeling van bloembollen.


  Oppervlaktewater


  Het is volgen het waterschap van belang dat er bij de behandeling van bloembollen en bloemknollen geen afstroming plaats kan vinden naar het oppervlaktewater.


  Maatregelen die dit voorkomen zijn: de ontsmetinstallatie beschermen tegen inregenen, porriehopen afdekken tegen vermenging met hemelwater en bij het planten voldoende teeltvrije zone aanhouden. Ook is het verplicht om toegelaten driftreducerende spuitdoppen te gebruiken op de veldspuit en mogen, zelfs met een rugspuit, enkele middelen niet worden toegepast in het talud van de sloot.


  De bloembollensector krijgt jaarlijks controles van het hoogheemraadschap. ,,Dit najaar is het gericht op het ontsmetten, het spuiten en de opslag’’, zegt Marieke Duijn-Kerssens van het hoogheemraadschap.


  In eerste instantie wordt bij geconstateerde overtredingen een waarschuwing uitgedeeld. Verhelpt de betrokken bollenkweker het probleem niet of is sprake van excessen, dan worden andere stappen ondernomen.


  ,,We controleren ook jaarlijks in de glastuinbouw, akkerbouw, veehouderij, bij particulieren en in de industrie. Als de overtreding opzettelijk is of nalatigheid betreft, dan delen wij boetes uit en laten wij de overtreding beëindigen.’’

  Steekproef


  In totaal worden voor de controles in de bloembollensector tien toezichthouders op pad gestuurd. Zij zullen zich bij de betrokken ondernemers melden en hun erven en percelen betreden. De 250 bezoeken betreft een steekproef; in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal bevinden zich veel meer bloembollenbedrijven.


  Lees ook: NVWA gaat gebruik van ozon bij bloembollenproductie aanpakken


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten