Gesneuvelde wethouder van Hollands Kroon Theo Meskers bereidt een comeback voor. In Provinciale Staten.

Datum:
 • zaterdag 6 augustus 2022
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLANDS KROON - 
  BREEZAND - ’Maar nu staat nog het stikstofdossier tussen mij en de VVD’
  Lars van der Bel en Fred Hoogedoorn 6-8-2022


  Theo Meskers mag na tien jaar dan wel geen wethouder meer zijn in Hollands Kroon, hij zinspeelt in een interview met deze krant op een terugkeer in de politiek. Als lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Maar dan moet er nog wel wat gebeuren.


  U verlaat de politiek, tegen uw zin. Wat is er misgegaan? U was geen lijstrekker van de VVD bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen.

  „De fractie vond dat geen goed idee. Ze zeiden: er is zoveel gebeurd de afgelopen jaren. Met de ontwikkelingen rond die datacenters met name. Het klimaat dat was ontstaan, was een beetje anti-ontwikkeling. Ja, en ik was te veel pro-ontwikkeling en dat betekent dat ze het gevoel hadden ’dit is niet de goeie man op het goeie moment’. Ja, dat zijn keuzes en daar heb ik me bij neergelegd. Als ik niet gewenst ben, dan trek ik me terug. Dan ga ik ook niet op de lijst staan, want ik ben geen nummer 2.”


  Constateerde de VVD-fractie dat de houdbaarheid van Theo Meskers voorbij was?

  „In die termen is niet gesproken. Alle waardering. Ik ben nog actief betrokken bij de VVD. Er is geen ruzie. Het is wat het is. Dat gebeurt in de politiek.”


  Hoe bent u dan nog betrokken?

  „Inhoudelijk. Provinciale Staten. We werken nu aan de inhoud van het verkiezingsprogramma. De Statenleden bellen me op: kom maar op met je input.”

  U wilt toch op de voorgrond staan? Elders aan de slag in de politiek? Invliegende wethouder?

  „Ja, maar ik heb ook gewoon de ’pech’ dat de VVD in weinig gemeenten goed heeft gescoord. Dus het lijstje van benodigde wethouders is wel eens langer geweest binnen de VVD.”


  Dus u stond er wel voor open.

  „Dat heb ik meteen gezegd. Dat ik m’n carrière als bestuurder wil vervolgen, in of buiten Hollands Kroon. Of ik ben benaderd? Ik ben twee keer gebeld. In beide gevallen viel de VVD buiten de boot voor het college.”


  U wordt nu projectleider Flexwonen voor de gemeente Schiedam. Totaal iets anders. Staat er nu een definitief kruis door de politiek?

  „Nee. Nee.”


  Wat is uw ambitie dan nog?

  „Nou ja, ik denk na over de Provinciale Staten. Maar nu staat nog het stikstofdossier tussen mij en de VVD. Ik vind dat de VVD daarin een rol speelt die ik niet kan verdedigen. Mijn opvatting is dat de VVD moet inzetten op het losmaken van Nederland van het Natura 2000-netwerk. Die status moet er vanaf. Dat is de enige oplossing voor een werkbare situatie op de korte termijn. We zouden een tweesporenbeleid moeten inzetten. Spoor 1: Europa duidelijk maken dat Natura 2000 in deze vorm voor Nederland geen haalbare kaart is. Spoor 2: met de landbouw, maar ook met andere sectoren, visserij, wegenbouw, woningbouw, nadenken en inzetten op innovaties die leiden tot vermindering van uitstoot.”


  Maar zo denkt de VVD er even niet over.

  „De VVD is nog steeds een coalitiepartij in Den Haag en ik denk dat de VVD in Noord-Holland iets duidelijk zou moeten maken. Dat die in z’n programma aangeeft het kabinetsbeleid niet zonder meer te kunnen uitvoeren, zonder duidelijk perspectief voor de agrarische bedrijven. Anders trekken we de levens van heel veel gezinnen onder hun voeten weg.”


  Dan bent u bereid om VVD-lid van Provinciale Staten te worden.

  „Ik vind dat we in die richting een gebaar moeten maken. En dan ben ik beschikbaar. Als ze dat niet doen, vind ik het verschrikkelijk ingewikkeld. Ik heb heel veel vrienden in de agrarische sector en natuurlijk hebben we het over de stikstofplannen. Maar ik heb op dit moment geen verhaal, ik kan ze alleen maar gelijk geven. Dit is voor mij zó principieel, zó bepalend.”


  Dus daarom maar naar Flexwonen.

  „Als ik niet als bestuurder verder kon, wilde ik graag iets in de uitvoering doen. En liefst direct na mijn afscheid, want ik ben als de dood voor ’het zwarte gat’. Dat kon in Schiedam. Hobby’s? Nee, die heb ik niet. In mijn beleving kun je pas genieten van een hobby na gedane arbeid.”


  U bent al bezig met netwerken, eitjes leggen, voorbereiden op een eventuele functie als Statenlid?

  „Als iemand die zijn eigen brood moet verdienen, moet je zorgen dat alle opties open blijven. En politiek heeft m’n bovengemiddelde interesse, is mijn passie. Het voegt me, politiek.” Vette lach: „Ik vind het leuk.”

  Slotvraag aan zijn vrouw Jannie, die bij het interview zit:


  Uw man moest in 2017 ontslag nemen als wethouder en is nu op een zijspoor gezet door zijn eigen fractie. Hij doet er nuchter over. Hoe is hij daar écht onder? Heeft u Theo ooit huilend of aangeslagen meegemaakt?

  Jannie: „Ja, dat heb ik wel.”

  Theo: „Bij het terugtreden in 2017, doelt ze op. Toen liepen de emoties hoog op. De onmacht was groot. Dat heb ik geaccepteerd, maar dat betekent niet dat dat niet gepaard gaat met grote emoties. Er zijn maar weinig wethouders die met applaus vertrekken. Het is zoals het is, ik heb er vrede mee.”

  Hollands Kroon

  De gemeente Hollands Kroon werd in 2012 gevormd als antwoord op bevolkingskrimp, vergrijzing en economische stagnatie. Meskers vindt dat gemeenteraad en college in tien jaar tijd iets hebben neergezet. „Ik kijk terug met voldoening.”


  Cijfers Hollands Kroon:

  Van 47.700 naar 48.900 inwoners. In een tijd van krimp.

  Van 20.000 naar 21.200 woningen.

  Van 71.835 naar 105.000 m2 winkelverkoopruimte.

  Van 67,7 naar 70,2 procent arbeidsparticipatie.

  Aantal banen per 1000 inwoners: van 574,7 naar 593.


  Noordhollands Dagblad  2 reacties :

  Sam Kooy zei

  Meskers doet het allemaal mooier voorrkomen dan het is. Kijk maar naar zijn geschiedenis.

  Anoniem zei

  Meskers past prima tussen alle corrupte landverraders van de VVD, dus hij is er wel op zijn plaats. Rutte zal ongetwijfeld zijn allergrootste voorbeeld zijn.

  Een reactie posten