Zijper Landschap wint strijd tegen komst hotel

Datum:
 • donderdag 28 juli 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • Groote Keeten - Raad van State schrapt plan Groote Keeten


  Mike Deutekom
   28-7-2022


  Het plan voor een nieuw hotel met maximaal zestig kamers aan de Helmweg 10 in Groote Keeten is gesneuveld bij de Raad van State. De vereniging Het Zijper Landschap heeft met succes bezwaar gemaakt tegen de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging voor het project. 

  Schagen had andere locaties moeten onderzoeken


  De Raad van State oordeelde op drie punten in het voordeel van de bezwaarmakers, waardoor er een streep gaat door het bestemmingsplan. 

  Ten eerste was er een koppeling tussen het hotelplan en restaurant Brekers (Helmweg 9), waardoor het bestemmingsplan juist daar tegenover moest worden aangepast van agrarisch gebied naar een horecabestemming. 

  Maar tegen de tijd dat de gemeenteraad een besluit over de wijziging nam, was al duidelijk dat die samenwerking met Brekers geen doorgang kon vinden. 

  Noodzaak niet aangetoond 

  Het restaurant stond toen leeg. Dus was de noodzaak om buiten bestaand bebouwd gebied te bouwen niet langer aangetoond. De gemeenteraad heeft niet inzichtelijk gemaakt of er alternatieve locaties zijn binnen bestaand stedelijk gebied, zo stelt de Raad van State in het vonnis. 

  ,,De ruimtelijke motivering om niet voor een alternatieve locatie te kiezen is onvoldoende onderbouwd omdat bij vaststelling van het bestemmingsplan al duidelijk was dat de samenwerking met Brekers geen doorgang meer kon vinden.’’ 

  Daarnaast zijn er termijnen verstreken. De Schager gemeenteraad heeft het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld op 19 juni 2021. Te laat, zo oordeelt de Raad van State. 

  De gemeenteraad had twee jaar de tijd na het er inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan op 26 april 2019 om een besluit te nemen. Dat is niet binnen die termijn gebeurd, waardoor het ontwerpbestemmingsplan binnen een ander ruimtelijk beleid van de provincie valt. Precies daarvoor had Frans Jansen van D66 tijdens de raadsvergadering destijds al gewaarschuwd. 

  Stikstofberekening 

  Ook is er een fout gemaakt bij de stikstofberekening voor het hotelplan. Een leegstaande bedrijfswoning is bij de huidige situatie meegenomen als bewoonde woning, waardoor de berekening niet klopt met de feitelijke situatie en de ’ontwikkeling van een gasloos hotel is alleen al daarom op onjuiste uitgangspunten gebaseerd en kan niet worden gedragen door de berekeningen die daaraan ten grondslag zijn gelegd’, aldus het vonnis van de Raad van State.

  0 reacties :

  Een reactie posten