Uitkomst gesprek wethouder en boze boeren is nog geheim

Datum:
 • donderdag 28 juli 2022
 • in
 • Categorie: , , ,

 •  Hollands Kroon - 
  Anna Paulowna -  Hollands Kroon en agrariërs stellen samen verklaring op
  Mike Deutekom 28-7-2022


  De agrariërs en ambtenaren van Hollands Kroon werken nog steeds aan een gezamenlijke verklaring over de steun die de gemeente - met de ambitie om de agrarische hoofdstad van Nederland te worden - de boeren wil en kan geven in de landelijke stikstofdiscussie. 

  Volgens Wim Mostert, voorzitter van de afdeling Hollands Kroon van boerenbelangenorganisatie LTO Noord, praten beide partijen nog over de details voordat de uitkomst van een gesprek met wethouder Robert Leever in een memo naar de gemeenteraad wordt gestuurd. De wethouder en de agrariërs spraken vorige week met elkaar. 

  De achterban van Mostert is teleurgesteld in een groot deel van de gemeenteraad van Hollands Kroon nadat een CDA-motie tijdens de vergadering van 14 juli door de meerderheid werd verworpen. In die motie werden het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om bij de provincie te pleiten voor maatwerk voor de agrarische bedrijven in de gemeente. 

  De boeren zijn vooral boos op Onafhankelijk Hollands Kroon. ,,Deze partij had met zijn acht zetels het verschil kunnen maken, maar deed dat als nieuwe partij die de agrarische sector toch goed vertegenwoordigd had in zijn verkiezingsprogramma niet’’, lieten de actievoerende agrariërs weten. 

  Tractoren 

  Eerder kwamen ze al met tientallen tractoren naar het gemeentehuis in Anna Paulowna om steun van de plaatselijk politiek te vragen. 

  Voorafgaand aan het gesprek met de wethouder dreigden de actievoerende boeren nogmaals met tractoren naar het gemeentehuis af te reizen. ,,Mocht ook dit tot een teleurstellende reactie leiden, dan lijkt het ons zeer gepast om onszelf nogmaals in groten getale te laten zien in Hollands Kroon, zodat de beste raadsleden ons persoonlijk uit mogen leggen wat wij hebben aan een coalitie die praat over agrarische hoofdstad en vervolgens duikt als de agrarische sector steun verlangt’’, aldus de agrariërs in het bericht na de raadsvergadering van 14 juli. 

  ,,Hollands Kroon profileert zich toch als de agrarische hoofdstad van Nederland? Dan had de politiek afstand moeten nemen van wanbeleid’’, gaven ze toen aan. Volgens Mostert zijn de gemeente en LTO Noord nagenoeg akkoord met de tekst van de memo.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten