Oostenrijkse Minister van Volksgezondheid bevestigt – Artsen verantwoordelijk voor massale Covid “vaccin” sterfgevallen en gezondheidsschade

Datum:
 • zondag 3 juli 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 • In Oostenrijk heeft de massale schade aan mensenlevens en gezondheid, aangericht door de Covid “vaccins”, ertoe geleid dat de Oostenrijkse minister van Volksgezondheid de verantwoordelijkheid heeft afgeschoven op artsen die hun medische verantwoordelijkheid om patiënten te informeren over de risico’s van het vaccin verzaakt hebben, bericht Paul Craig Roberts.


  3-7-2022


  Als de artsen dat gedaan hadden, zouden zij natuurlijk gestraft zijn voor het “verspreiden van verkeerde informatie”. Het was de Oostenrijkse regering die probeerde elke Oostenrijker onder dwang te laten inenten.

  In werkelijkheid was de “Covid-pandemie” een exercitie in massale desinformatie door “gezondheidsautoriteiten,” alias marketingagenten voor Big Pharma, onbekwame, hersenloze politici, en een hoerenpers die keihard loog en dat nog steeds doet.

  Nu de Oostenrijkse minister van Volksgezondheid de verantwoordelijkheid heeft afgeschoven op de artsen, hoe lang kan het volkomen corrupte “volksgezondheidsstelsel” nog ontkennen dat er massale “vaccin”-letsels zijn?

  Het sterftecijfer van de VS in het Covid-jaar 2020 was hetzelfde als in 2019. Het sterftecijfer schoot omhoog na de vaccinatiecampagne. Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen hebben verbluffende stijgingen gemeld na de Covid-vaccinatie. De CEO van ziektekostenverzekeraar OneAmerica zei: “We zien op dit moment de hoogste sterftecijfers die we in de geschiedenis van dit bedrijf hebben gezien – en niet alleen bij OneAmerica,” zei de CEO van het bedrijf, Scott Davison, tijdens een online nieuwsconferentie deze week. “De gegevens zijn consequent voor elke speler in die bedrijfstak.”

  Big Pharma en zijn agenten bij NIH, CDC, en FDA, en de verantwoordelijke politici en presstituees zullen proberen het verhaal naar hun hand te zetten en concluderen dat de sterfgevallen Covid-doden zijn, te wijten aan de tanende werkzaamheid van het “vaccin”. Onafhankelijke en eerlijke wetenschappers zullen erop wijzen dat de sterfgevallen door vaccinatie veroorzaakt zijn. Alles zal in het werk gesteld worden om de massamoord in de doofpot te stoppen door eerlijke artsen te beschuldigen van “het verspreiden van verkeerde informatie” en hun medische licenties af te nemen omdat zij de waarheid vertellen.

  Wochenblick.at:

  Een parlementaire vraag van het ambitieuze FPÖ-parlementslid Mag. Gerald Hauser heeft de Groene minister van Volksgezondheid Johannes Rauch in een lastig parket gebracht. Maar de klap op de harde grond van de werkelijkheid zal vooral het deel van de medische wereld treffen dat naïef geloofde in de bewijsloze verzekeringen van het ministerie dat de Corona-preparaten veilig waren. In het tien bladzijden tellende antwoord op de vragen over de aansprakelijkheid voor de Covid-injecties, wordt het duidelijk: Rauch wordt duidelijk bang en schuift de verantwoordelijkheid af op de vaccinatiedokters. Zij zouden hun informatieplicht moeten nakomen. Anders kunnen zij gruwelijke boetes tot 14.000 euro krijgen als zij herhaaldelijk nalaten dat te doen.

  Reeds in juli vorig jaar berichtte Wochenblick dat in geval van vaccinatieschade de vaccinator zeer waarschijnlijk verantwoordelijk gesteld zou kunnen worden. Dit zou het geval zijn als de vaccinator niet voldoende informatie had gegeven over de mogelijke negatieve gevolgen van de injectie, zoals de vele bekende en ernstige bijwerkingen. Want zoals Vrijheidspartij-lid Hauser herhaaldelijk heeft benadrukt: “De inenting is het probleem, niet de ziekte!” En nu zou de Corona prik een probleem kunnen worden voor veel vaccinatieartsen. De onvermoeibare FPÖ-mandataris Mag. Gerald Hauser, die de regering altijd opzadelt met zijn vele uitvoerige vragen, benadrukte tegenover Wochenblick: “Zonder mijn ongelooflijk team zou dit enorm hoge aantal treffers helemaal niet mogelijk zijn. De vele uren onderzoek alleen al die nodig zijn om een goed gefundeerde vraag voor te bereiden; dat zou voor mij alleen nooit te doen zijn,” benadrukte het lid van de Vrijheidspartij het belang van zijn team.

  Rauch schuift de verantwoordelijkheid af op artsen

  Dit is precies wat het antwoord van de Minister van Volksgezondheid op de parlementaire vraag bevestigt. Hij schijnt te proberen zijn eigen hoofd uit de steeds strakker wordende strop te trekken en zich aan de verantwoordelijkheid te onttrekken. Hij schrijft de “inentingen” voor, maar de aansprakelijkheid wordt volledig verlegd naar de medische wereld.

  Artsen moeten informatie verstrekken – anders riskeren zij tuchtrechtelijke en aansprakelijkheidsgevolgen

  De artsen zouden vooraf voldoende informatie moeten verstrekken over de voordelen en risico’s van de behandeling, zodat de betrokkene een weloverwogen en vrije beslissing kan nemen. Ook de gevolgen voor de artsen worden in het antwoord vermeld: “De functie van informatie is de beslissingsvrijheid van de betrokkene te bewaren.” En: “(…) dat gebrekkige informatie, die niet overeenstemt met de stand van de medische wetenschap, een schending van de medische beroepsplicht vormt. Dit kan bestraft worden volgens het administratief recht en/of het tuchtrecht, en kan ook gevolgen hebben volgens het aansprakelijkheidsrecht.”

  Dit zou tot een uiterst pijnlijk ontwaken kunnen leiden voor de vaccinatieartsen die vertrouwd hebben op de verklaringen van het Ministerie van Volksgezondheid dat de injecties veilig zijn. Want er zou een ware tsunami van rechtszaken op hen af kunnen komen voor de goedgelovige medici.

  “Vandaag met een bevriende arts gesproken:

  Artsen mogen geen melding maken van vaccinatieschade, zelfs niet van vermoedelijke gevallen! Strikte instructies van de medische vereniging. Iedereen die dit overtreedt, zal zijn recht om te werken ingetrokken zien”

  – MarsMensch
   (@rulezof909) 20 juni, 2022

  Medische bijscholing en de farmaceutische industrie

  Het antwoord op de vraag van Hauser brengt ook een ander punt aan het licht dat Wochenblick al uitvoerig behandeld heeft (o.a. hierhierhierhier und hier): de enorme invloed van de farmaceutische industrie op de medische stand en het hele gezondheidszorgsysteem. Alleen al in 2020 heeft Pfizer meer dan 31 miljoen euro in het Oostenrijkse gezondheidsstelsel gepompt. Uit het antwoord van Rauch blijkt dat er tot nu toe in totaal 143 opleidingen voor vaccinatieartsen zijn geweest over het onderwerp Covid-vaccinaties. Volgens haar website wordt de organisatie DFP, die deze evenementen organiseert, gesponsord door de farmaceutische bedrijven Sanofi, Merck Sharp & Dohme, Valneva en Johnson & Johnson. De vraag rijst dus hoe uitgebreid vaccinschade überhaupt aan de orde komt op dergelijke evenementen.

  Tot 14.000 euro aan boetes voor artsen

  Uit de antwoorden op de vragen vier tot en met zeven blijkt duidelijk dat de medische beroepsgroep volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is in verband met vaccinatie en de bijwerkingen daarvan en door het Ministerie van Volksgezondheid aan zijn lot wordt overgelaten. Want Rauch poetst zich schoon met de volgende formulering: “De omvang van het medisch onderwijs is al jaren in kaart gebracht in het Oostenrijkse Vaccinatieplan, en ik mag aannemen dat artsen werken volgens de aanbevelingen en de stand van de wetenschap.”

  Zoals Wochenblick vorig jaar al uitvoerig berichtte, staat op het overtreden van de meldingsplicht van bijwerkingen of gebrek aan werkzaamheid (volgens de Geneesmiddelenwet) een boete van 7.500, in herhaalde gevallen tot 14.000 euro. Maar: vreemd genoeg is er tot nu toe nog geen enkele klacht in dit verband binnengekomen. Het lijkt erop dat de getroffenen zelf actie moeten ondernemen.

  Is vaccindoorbraak een bijwerking?

  Vermoedelijke bijwerkingen moeten altijd gemeld worden, aldus Rauch. Deze melding moet worden gedaan bij het Federaal Bureau voor de Veiligheid in de Gezondheidszorg (BASG). Bovendien kunnen patiënten en hun familieleden bijwerkingen ook vrijwillig rechtstreeks aan de BASG melden. Een bijwerking is “elke reactie op het vaccin die schadelijk en onbedoeld is. In het geval van vaccins omvat dit ook de afwezigheid van een effect.” Hier rijst dus de vraag: is het al een te melden bijwerking als een gentherapiepatiënt vervolgens Corona oploopt en daadwerkelijk ziek wordt – d.w.z. een zogenaamde “vaccindoorbraak” heeft?

  Vaccinatiestatus meestal niet geregistreerd

  Een bijzonder explosief punt komt aan de orde in het antwoord op vraag acht: Wordt de vaccinatiestatus überhaupt verzameld? Wanneer een arts de medische voorgeschiedenis van een patiënt opneemt, zou ook alle informatie over genomen medicijnen en ook toegediende inentingen moeten worden genoteerd. Anders kan er überhaupt geen verband worden gelegd tussen de symptomen en de vorige injecties.

  Veel artsen die bijwerkingen van vaccinaties behandelen, klagen erover dat juist deze informatie over Coronavaccinaties heel vaak ontbreekt in de anamnese. Volgens de Minister van Volksgezondheid is er “geen uitdrukkelijke wettelijke verplichting om de “vaccinatiestatus te verzamelen””. Maar: “In het kader van de anamnese moet alle informatie worden verkregen die nodig is om een klinisch beeld te verduidelijken. Als er een vermoeden is van een bijwerking van de vaccinatie of als de verwachte werkzaamheid uitblijft”, zijn de artsen verplicht dit onmiddellijk aan de BASG te melden.

  Onwettige vergelijking van gegevens?

  Op bladzijde vijf van het antwoord komt een ander schrijnend punt aan de orde. De Minister van Volksgezondheid schrijft: “Als volledig gevaccineerde personen ziek worden met COVID-19, spreekt men van een vaccindoorbraak. Om “onderrapportage” tegen te gaan, worden de gegevens uit het epidemiologische rapportagesysteem EMS gematcht met die uit het e-vaccinatiepaspoort.” Dit doet de vraag rijzen of deze procedure wel wettelijk is volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Zoals bekend weigerde ELGA het vaccinatieregister bij te houden, om zich niet juridisch kwetsbaar te maken (zoals Wochenblick berichtte).

  Ministerie van Volksgezondheid doet niets

  Op de vraag wat het ministerie doet om ervoor te zorgen dat bijwerkingen gemeld worden, antwoordde Rauch opnieuw dat alle verantwoordelijkheid bij de artsen ligt. Het Ministerie van Volksgezondheid zelf doet dus helemaal niets!

  Antwoord op de parlemantaire vraag downloaden


  Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  COVID-19 VACCIN DOSSIER   Volg Frontnieuws op Telegram

  0 reacties :

  Een reactie posten