Fossiele brandstof die opraakt? Of toch niet?

Datum:
 • woensdag 20 juli 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  Olieschaarste… is het weer een leugen?


  20-7-2022

  Weer een zwendel die met de mensen van de Aarde wordt uitgehaald? Toen ik laatst naar Tucker Carlson luisterde, gebruikte hij de term “fossiele brandstof”, die nog steeds in gebruik schijnt te zijn als men het heeft over waar olie vandaan komt. WAAROM gebruikte hij het? schrijft Mark Reynolds.

  Men heeft lange tijd begrepen dat olie en gas gevormd zouden zijn uit de overblijfselen van “prehistorische” planten en dieren die miljoenen jaren geleden begraven waren. Vandaar de term “fossiele brandstoffen”. Nu weten wij dat olie en gas abiotisch gevormd kunnen worden door onderaardse hitte en druk, en dat de Aarde een vrijwel eindeloze voorraad bevat – olie is eigenlijk een “hernieuwbare” energie. Waarom is dit niet algemeen bekend? Is het om de prijs van olie hoog te houden door de mensen te laten GELOVEN dat het zeldzaam en niet hernieuwbaar is?

  Terug in 2008 ontketende de olie-industrie conferentie in Dallas een nieuwe oorlog tussen de OPEC en Russische en Canadese olieveldbeheerders. Het bleek een gevecht op leven en dood te zijn, vanwege de krimpende aardoliemarkten. Futures voor brandstofcellen stortten in en de prijs van platina bereikte zijn laagste niveau in 15 jaar.

  Na weken van rellen verkeerde Saoedi-Arabië in een noodtoestand… Duizenden ontslagen arbeidsmigranten eisten naar huis te worden gestuurd, voornamelijk naar India en Pakistan. De lokale bevolking zou in de rij staan om zich bij extremistische groeperingen aan te sluiten en de politie scheen de controle over sommige van de grote steden verloren te hebben.

  Aangezien olie bestaat uit 85% koolstof, 13% waterstof en 0,5% zuurstof met sporen van zwavel en stikstof, geloofden de meeste scheikundigen dat het ontstaan was uit de ontbinding van organisch materiaal. Lagen die gevormd werden uit de resten van dode dieren en planten. Vandaar de term “fossiele brandstof”. Per definitie was de bron ervan beperkt. Die theorie was aannemelijk toen oliebronnen alleen diep genoeg geboord werden om tot in de “fossiele” lagen van de aardkorst te reiken; maar als de olie uit het gesteente komt dat meer dan een 1500 meter onder de grond zit, dan is dat ver onder de fossiele laag.

  Ondanks het gangbare geloof rond fossiele brandstoffen is het argument voor niet-biologisch geproduceerde olie niet nieuw. In 1951 kondigde een Russische wetenschapper, N.A. Kudryavtsev genaamd, zijn theorie aan dat de diep onder de grond gevonden olie abiotisch geproduceerd werd. Abiotisch betekent dat het ontstaat in de afwezigheid van leven. Zijn theorieën werden geconsolideerd met de exploratie van olievelden in het Dneiper-Donets gebied in het begin van de jaren ’90. Men ontdekte dat de oudere “droge” putten zich weer aan het vullen waren. Soms tot de vroegere niveaus.

  De wereldberoemde geoloog, C Warren Hunt bracht in 1996 zijn “Anhydride” theorie naar voren, waarin hij het idee verdedigde dat biogenese uit levende microbiële vormen de olie creëert, in tegenstelling tot het idee dat het uit fossiele vormen komt.

  Dus als olie zich voortdurend aanvult, waarom zou het dan ooit opraken?

  Denk er eens over na… als goud en zilver zich zouden aanvullen, zou het niet meer de waarde hebben die het nu heeft. Als ik een manier ontdekte om goud uit zeewater te halen, wat trouwens kan, en ik kon het economisch en snel doen, zou het mij dan niet behagen de gedachte te propaganderen dat het nog zeldzaam was en zo de waarde hoog te houden?

  Denk hier eens over na… 20 jaar geleden, in 2002, werd ’s werelds grootste oliereserve ontdekt in de Athabasca Oliezanden in het noordoosten van Alberta, Canada. Wat gevonden werd, wordt geraamd als de grootste bron van aardolie ter wereld. Onder de teerzanden van Alberta, op een diepte van 2.2 kilometer bevindt zich ’s werelds grootste koolwaterstofvoorraad. Men gelooft dat de velden 1,7 biljoen vaten olie kunnen bevatten! Ja, dat leest u goed, EEN PUNT ZEVEN BILJOEN VATEN! Hebt u daar ooit over gehoord? Hebt u er iets over gelezen in een nationaal nieuwsblad of krant? WAAROM NIET? Nee, zelfs tot op de dag van vandaag wordt ons verteld dat olie van dode dinosaurussen komt. Als u ook maar een greintje gezond verstand en logica bezit, slaat dat gewoon nergens op! Ik bedoel, zou een hele horde dinosaurussen zich op één plaats groeperen en allemaal samen sterven? U meent het…

  Al in 2003 begonnen er barsten te komen in het geloof in fossiele brandstoffen. Men vroeg zich af of de aardse hoeveelheden olie en gas veel groter waren dan men tot dan toe had geschat – en of de voorraden voortdurend werden aangevuld. Er waren wetenschappers die begonnen te speculeren dat aardolie “abiotisch” zou kunnen ontstaan uit mineralen bij extreme temperatuur en druk. Dit begrip is gebaseerd op het feit dat hoge temperatuur en druk dichter bij de aardmantel het mogelijk maken dat aardolie zich anorganisch vormt, in plaats van door biologisch verval. Water dwingt het dan naar de oppervlakte, omdat het een grotere dichtheid heeft; (daarom wordt het bij fracking gebruikt) en dan stijgt de olie op en komt vast te zitten in lagen van dichter, sedimentair gesteente.

  Wetenschappers van de Gas Resources Corporation in Houston hebben de omstandigheden meer dan 80 kilometer onder het aardoppervlak kunnen nabootsen, en wel door ijzeroxide, marmer en water te verhitten tot ongeveer 1.480°C en tot 50.000 maal de atmosferische druk. Deze theorie doorstaat menige beproeving en lost vele tot dan toe onopgeloste problemen van de aardoliewetenschap op.

  De Witte Tijgervelden, die vlak voor de kust van Vietnam liggen, en in de jaren ’70 ontdekt werden, waren het middelpunt van de wetenschappelijke belangstelling geworden, toen exploratiebedrijven in een 1600 meter diep massief graniet naar olie gingen boren – dieper dan ooit tevoren en ver onder de bekende zogenaamde “fossiele” afzettingen. Dit gebied begon 338.000 vaten olie per dag te produceren. Men schat dat deze nieuwe “niet-fossiele” velden nog eens 600 miljoen vaten kunnen bevatten.

  Fortune Magazine publiceerde op 17 februari 2003 een “Oil Without End?” artikel.

  Dus wat is hier nu echt aan de hand? Is het gewoon weer zo’n leugen, zoals de “opwarming van de aarde”, of de “kiem”-theorie van de geneeskunde? Een leugen die miljarden winst oplevert voor de oliekartels en de medische maffia?

  Laten we even vooruit springen naar 2005, toen bleek dat nieuwe tests de “niet-fossiele” beweringen valideren. Uitgebreid geologisch onderzoek door Shell en British Petroleum werd op een wetenschappelijk symposium in New York gepresenteerd, waarbij bevestigd werd dat de bron van nieuw gevonden oliereserves geen “fossiele brandstof” was!
  De olieproductie in de VS kelderde sterk toen het effect van de lagere prijzen in economische realiteit veranderde.

  Wie zou er een Tesla of een andere “elektrische auto” nodig hebben? Want met moderne motoren en de te verwaarlozen koolstofuitstoot die zij veroorzaken, zou de leugen niet kunnen blijven bestaan! Miljarden zouden niet besteed worden aan zonnepanelen of windturbines om elektriciteit op te wekken. Als u deze YouTube video van PragerU bekijkt, moet u zich afvragen…WAT IS ER HIER ECHT AAN DE hand? Hoeveel energie zou de wereld nodig hebben?

  Waarom werden in 2006 de Russische olieprijzen onstabiel? Een van de redenen was dat de Russen ontdekt hadden dat oudere “droge” putten zich weer aan het vullen waren, vanwege al die dinosaurussen die op dat moment precies daar onder de aardoppervlakte gestorven waren. Eenvoudig gezegd, dat was een slecht jaar voor de olie. Want ziet u, die vervelende theorieën over enorme onontgonnen oliereserves bleken waar te zijn en de Russische en Canadese producenten namen de ongeschreven regels van de OPEC mee naar hun bestuursvergaderingen en kwamen naar buiten om de effectieve marktprijs van olie te verlagen tot ongeveer $15 per vat. Het was een poging om vroegtijdig een concurrentiepositie in te nemen tegen de verwachte toekomstige olieprijs, zij hadden zich beiden ingespannen om zich te vestigen als de leveranciers voor het Europese bedrijfsleven en riskeerden zich van het OPEC-kartel te vervreemden. Och ja! De VS werden verscheurd tussen traditionele loyaliteiten aan Saoedi-Arabië, of moet ik zeggen loyaliteiten aan wie hun smeergeld geeft en hun offshore bankrekeningen vult? En de Arabieren ZIJN natuurlijk OPEC. En tenslotte de Europese zakenbondgenoten en “onze” nieuwe beste vriend, Rusland. Hmm… onze beste vriend toen? Goh, wat is er gebeurd? Zou het een of ander zakelijk meningsverschil zijn waardoor de Russische Roebel momenteel op een all time high staat, terwijl de Amerikaanse “dollar” op een all time low staat? Neeee… De OPEC hield dus vast aan hun nieuwe Amerikaanse prijsniveau van $25, maar de vraag naar OPEC-olie begon af te nemen toen de Canadese reserves open begonnen te komen.

  Tegen 2008, toen de olieprijzen gedaald waren, was de massale arbeidsmigratie van Saoedi-Arabië aangezet om naar India terug te keren, omdat de Saoedi’s naar werk snakten. Jonge Saoedi’s, nu armer dan ooit en met weinig kans op werk, begonnen allianties te zoeken met extreme radicale bewegingen. Iedereen werd de vijand: de staat, de koning en Amerika. De Noorse economie, die nog voor bijna 50% afhankelijk is van de olie-industrie, kondigde aan op een faillissement af te stevenen.

  Toen, in 2010, begon het terrorisme in het Midden-Oosten zich over de hele wereld te verspreiden. Gewelddadige protesten namen in het hele Midden-Oosten toe naarmate de olie-economieën wankelden, waardoor in het hele gebied grote economische, politieke en sociale instabiliteit ontstond. Amerikaanse ambassades werden gesloten toen Amerika volledig overschakelde op Canadese en Russische olie. Dat was nog maar 12 jaar geleden. Wedden dat u daar niets over gelezen hebt in de kranten van uw woonplaats. Wij zagen grote terroristische aanslagen in San Francisco en in de Londense wijk Mayfair. O, wacht, waren er terroristische aanslagen in San Francisco? Een van de paradijselijke enclaves in Californië? Neeee…dat kan niet.

  Buiten medeweten van de doorsnee mens die op straat loopt, ja, u en ik, was de wereld in 2015 in een energieoverschot terechtgekomen.

  Alleen al auto’s op benzine waren in 2000 goed voor meer dan 50% van het olieverbruik, en dat zou gedaald zijn tot 25%. Ik weet niet zeker waar deze cijfers vandaan komen, maar naar verluidt had de toegang tot enorme waterstofreservoirs in de aardkorst de brandstofcel-technologie de afgelopen jaren een onverwachte stimulans gegeven. EN VERRASSING!!! Wat is daarmee gebeurd? Met de nieuwe fixatie op de olieprijzen waren overal regeringen begonnen in te grijpen om de brandstofcel-industrie te steunen en toekomstige oliechantage te voorkomen. Dus zoals ik net zei, wat is er gebeurd? Waarom worden die energiebronnen nog steeds niet gepromoot? Wel, omdat wij nog steeds gechanteerd worden door de oliekartels. Zij moeten ons doen GELOVEN dat er een tekort is. Oh, en intussen worden onze Amerikaanse SOR (strategische oliereserves) verkocht aan CHINA en INDIA. Terwijl ze gebruikt hadden kunnen worden om de hoge kosten van transportbrandstof hier in ons eigen land te helpen verlichten. Wat, aangezien alles met van OLIE afhankelijke vrachtwagens en treinen vervoerd wordt, tot gevolg heeft dat de prijzen van de vervoerde artikelen door het dak gaan door de geïnflateerde prijs van de brandstof.

  Zou het kunnen dat wij aan het einde van het olietijdperk ZIJN, omdat er iets moet gebeuren om ons te veranderen van ABUNDANTE olievoorraden die door Moeder Aarde vernieuwd worden in iets anders waarvan zij kunnen beweren dat het zeldzaam is en waardoor onze persoonlijke economieën het moeten blijven betalen? En waar gaan wij die lithium ion batterijen vandaan halen? En wat gaan wij doen met diegene die onbruikbaar worden? Vragen om over na te denken, op zijn zachtst gezegd!


  Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  GREAT RESET DOSSIER   Volg Frontnieuws op Telegram  0 reacties :

  Een reactie posten