Kamer gaat debatteren over door ministerie genegeerde NPO-klokkenluider

Datum:
 • woensdag 8 juni 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  De Tweede Kamer gaat op initiatief van Martin Bosma (PVV) debatteren over de NPO-klokkenluider die van een topambtenaar nul op rekest kreeg. Later bleek de topambtenaar een 'persoonlijke relatie' te onderhouden met de voorzitter van de NPO. 


  7-6-2022


  Nu er via een klokkenluider informatie naar buiten is gekomen over geheime salarisconstructies voor NPO-presentatoren en de wijze waarop deze informatie is toegedekt, laat PVV-Kamerlid Martin Bosma niet meer langs. Dinsdag vroeg hij in de Kamer een debat aan over het onderwerp en dat werd breed gesteund. 

  BNR kwam vorige week met het nieuws naar buiten dat een klokkenluider die verschillende misstanden binnen de Publieke Omroep deelde met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), nul op rekest kreeg. Dat vertelden Ton F. van Dijk en Mark Koster in hun podcast naar aanleiding van gesprekken die ze met dezelfde klokkenluider voerden. De klokkenluider was trok in 2020 aan de bel en werd door Arie Slob, destijds minister van Onderwijs, doorverwezen naar topambtenaar Marjan Hammersma, secretaris-generaal van ministerie van OCW. 

  Volgens de klokkenluider vonden er binnen de NPO misstanden plaats om dure presentatoren alsnog te kunnen betalen. Op schimmige wijze zouden salarisplafonds ontweken worden. Deze informatie werd gedeeld met Hammersma, maar die had precies op dat moment een persoonlijke relatie met Shula Rijxman, destijds bestuursvoorzitter van de NPO en aanstaand wethouder namens D66 in Amsterdam. Bovendien was ook Hammersma zelf ruim 15 jaar werkzaam bij de NPO. 

  Het vervolg laat zich raden: er werd niets gedaan met de informatie van de klokkenluider en tot op de dag van vandaag is er geen vervolg gekomen op het gesprek dat gevoerd werd met Hammersma. Dit ondanks dat die laatste had beloofd erop terug te komen na overleg met minister Slob. BNR heeft Hammersma verzocht om te reageren, maar ze wil geen commentaar geven. 

  Wat Martin Bosma betreft komt echter de onderste steen boven. Daarom vroeg hij dinsdag in de Tweede Kamer een debat aan over deze “onverkwikkelijke zaak”, zoals hij het zelf noemde. “Er zijn aanhoudende geruchten/verhalen over constructies die ervoor moeten zorgen dat alle presentatoren ver boven de Balkenendenorm betaald krijgen.” Bosma noemt het bovendien “mysterieus” dat er na het gesprek tussen Hammersma en de klokkenluider niets meer is gebeurd. “Nu blijkt dat recentelijk dat deze secretaris-generaal een, laat ik zeggen vriendschappelijke, relatie onderhield of onderhoudt met de voorzitter van NPO. En de voorzitter van de NPO is wellicht betrokken bij deze constructies. Dat is een hele rare zaak.” 

  Het voorstel van Bosma om hier voor de zomer nog een debat over te hebben werd Kamerbreed aangenomen. 

  NieuwRechts

  0 reacties :

  Een reactie posten