Het nut van demonstraties

Datum:
 • maandag 27 juni 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • Het nut is ontegenzeggelijk aanwezig, omdat er tientallen redenen voor zijn. De resultaten zijn helaas minimaal. Zonder twijfel zorgen ze voor een steeds hechter saamhorigheidsgevoel.


  27-06-2022 


  Want de overheid, inclusief de Tweede Kamer, heeft er zowel landelijk als regionaal en plaatselijk een behoorlijke puinzooi van gemaakt.

  -Neem de waarschuwingen van het RIVM uit februari 2020 die door de regering terzijde zijn geschoven. Nu deze info wel bekend is geworden, willen de bewindslieden niet zeggen waarom die toen is achtergehouden. De Tweede Kamer doet hier niets aan, omdat de oppositie monddood is en de coalitie nieuwe verkiezingen vreest.

  -D66’er prof. Lindeboom komt met wetenschappelijk bewijs dat de stikstofproblemen nogal zijn opgeblazen en aangedikt. Dit komt de klimaatfanatici van D66 niet goed uit, gezien de vertwijfelde interne oproep van D66 Kamerlid Tjeerd de Groot dit alarmerende onderzoeksresultaat geheim te houden. Immers, het rapport zou koren op de molen zijn van het FvD.
  Onnodig 25 miljard uittrekken, boeren uitkopen of in ellende storten is belangrijker dan de waarheid.

  -Rutte maakt gewag van het feit dat we in oorlog zijn. Hij bedoelt daarmee in oorlog met Rusland. Dat bepaalt hij als passant en passant langs zijn Pinokkioneus weg. We leveren Oekraïne wapentuig en weigeren olie in roebels te betalen, wat ons op een boycot van Moskou komt te staan. Een schot in eigen voet.

  Dit zijn 3 actuele landelijke voorbeelden hoe fout het huidige staatsbestel (dis)functioneert.
  En het volk? Lijdzaam zien de kiezers dat met hun belangen wordt gesold in het belang van de regenteske elite. Ondanks het vierjaarlijkse rondje rood kleuren, wordt het volk niets gevraagd. Met een blanco mandaat dicteert de regering, gesteund door het hondstrouwe coalitieblok van de Tweede Kamer, uitgedragen door de nog trouwere staatsmedia, een burger onvriendelijk beleid. Redenen genoeg hiertegen te protesteren.

  Maar protesten op het Malieveld en op het Museumplein werden met geweld uiteen geramd, de boerenacties in Stroe en ook vandaag zullen niets structureels opleveren. Hooguit zullen de strenge stikstofeisen wat versoepeld worden, maar het duivelsgebroed in Den Haag blijft ongestraft zitten en beraadt zich inmiddels al op hoe ze de boeren alsnog klappen kunnen geven. Ben ik te negatief? Nee echt niet. Narcisten, machtswellustelingen en psychopaten laten zich niet de les lezen.

  Een heel duidelijk voorbeeld in het verleden was het associatieverdrag met Oekraïne in 2016. Uit oogpunt van unanimiteit moest ook Nederland instemmen. Echter, toen we nog via een referendum de burgers om een oordeel konden vragen, was de uitslag frustrerend voor Rutte en zijn meelopers. Voor zijn carrière kon hij een afwijzing niet gebruiken. Dus werden er wat regeltjes veranderd en ging dit met een akkoordverklaring van de Kamer naar Brussel, zonder dit “aangepaste” document nogmaals aan de kiezers voor te leggen. Tijdens het referendum in 2016 bezwoer Rutte dat dit niet een opmaat was tot een toetreding van Oekraïne tot de EU. Ab-so-luut niet. En kijk nu eens: Het uiterst corrupte land met veel nazi-sympathisanten in de leiding en onder de bevolking krijgt een status om versneld toe te kunnen treden tot de onbetrouwbare EU.
  Dit is een blauwdruk voor alle demonstranten. Eerst een deelsuccesje behalen zonder het grote plan te kunnen tegenhouden. Want de macht blijft bij de elite en die laatste is niet bereid ook maar een deel van een procent van de macht af te staan.

  De Commissie Remkes kwam in dec 2018 met enkele aanbevelingen om de democratie te verbeteren. Eentje was de oproep aan de regering om een correctief bindend referendum in te stellen, nadat door toedoen van m.n. D66 het raadgevend referendum na het debacle betreffende het Oekraïne associatieverdrag in 2016 werd afgeschaft.

  Het voorstel van Remkes heeft het niet gered, ligt diep onder het stof ergens onder in een vergeten la.
  Waarom heeft het voorstel het niet gehaald? Domweg omdat de regentenelite (denk aan VVD, CDA, D66, PvdA en een smachtend GL) geen inmenging wenst en geen macht wil afstaan.

  Mensen die het anders willen, hebben hun hoop gevestigd op het Zwitserse model met redelijk zelfstandige kantons en diverse referenda. De 26 kantons hebben een eigen parlement en elk een eigen grondwet. Kansloos derhalve, zie de laatste regel van de alinea hierboven.
  In België heeft David van Reybrouck een plan ontwikkeld waarbij burgers middels loting burgerraden gaan vormen. Zij hebben m.n. op regionaal niveau een beslissende stem. Helaas, geen schijn van kans. Ook hier hetzelfde argument betreffende het niet willen weggeven van macht, aangevuld met angst voor verantwoordelijkheden via loting waar heel veel mensen niet op zitten te wachten, geen tijd voor hebben en vaak een bepaalde opleiding missen.

  Dit laatste idee van Van Reybrouck had heel mooi ingezet kunnen worden bij de besluitvorming over de Floriade 10 jaar geleden. Indien een burgerraad was meegedeeld dat de laatste 3 Floriades verlieslijdend waren (Zoetermeer eindigde in 1992 met omgerekend 5 miljoen euro verlies, de gemeente Haarlemmermeer schreef in 2002 welgeteld 8 miljoen euro verlies in de boeken. Venlo ging daar in 2012 overheen met 9 miljoen euro verlies en voor de editie van 2022 wordt nu al een verlies van minimaal 60 miljoen euro geschat.) was de Floriade waarschijnlijk afgeblazen.
  Passanten als Annemarie Jorritsma, Adri van Duivesteijn en later Frank Weerwind hebben hun gewicht in de Floriadestrijd geworpen en verlieten voor hen op tijd de gemeente.

  Passanten bepalen, zowel nationaal als regionaal, terwijl de bevolking nooit iets wordt gevraagd. De kleurwedstrijden met rood in de afgeschermde kieshokjes stelt helemaal niets voor. Er wordt bij coalitiebesprekingen geen rekening mee gehouden en is slechts een momentopname. Kijk naar de peilingen. Waar de verkiezingen de regering een fundamant van precies de helft + 1 zetels bezorgde, registreert De Hond nu dat de combinatie van de vier kiezersbedriegende partijen nog maar recht heeft op 47 zetels, terwijl slechts 17% van alle kiezers tevreden is. Dus 83% is ontevreden tot zeer ontevreden.
  Daarom zal de toeslagenaffaire, het groot aantal vermiste kinderen, de gasgedupeerde Groningers, de foute corona-aanpak, de steun aan Oekraïne en nu het terechte boerenprotest geen kabinetscrises inleiden. Het gaat niet om de burgers, maar om de partij(en) en bovenal om de eigen carrière. (Daarom ook valt o.a. Pieter Omtzigt zo door de mand!)

  Intussen gaan er stemmen op om de Kamer met 50 leden uit te breiden tot 200. Niet om het systeem democratischer te krijgen, maar om de werkdruk te verminderen. In werkelijkheid is het grote aantal partijen (nu 20) hen een doorn in het oog. In plaats van de keuzemogelijkheid voor de burgers toe te juichen, zal het addertje onder dit voorstel zijn dat het gecombineerd gaat worden met een kiesdrempel van minimaal 5%, waardoor de macht van de partijelites alleen maar vergroot gaat worden. Nieuwkomers die echte democratie willen zullen zo geblokkeerd worden.

  Samenvattend is er echter maar één oplossing: de regentenkliek van onderaf en van binnenuit aanvallen. Hen geen privileges vragen, maar de elite met het einde van hun hegemonie confronteren. Als al die ontevreden mensen (ruim 80%) het echt niet meer pikken en achter volksbewegingen die het AS-systeem aanhangen gaan staan, dan gaat het volk bepalen. In Den Haag, maar ook regionaal of plaatselijk. De victorie moet van de burgers zelf komen! Van de elite die wel weet wat goed is voor het plebs is weinig te verwachten, behalve dat ze elkaar dekken en samen de eigen zakken vullen. De 1e Demokritische Volksbeweging is zo’n partij die afstand neemt van o.a. partijpolitieke benoemingen, coalitievorming en uitsluitingen. Wel komen er dan meerdere referenda en volledige transparantie. Te mooi om waar te zijn? Nee, we willen een toekomst waarin de burgers voortdurend betrokken kunnen zijn. Utopia bestaat niet, maar waarom niet van een 3 min streven naar een zeven plus?


  Rients HofstraPluchen Revolutie


  0 reacties :

  Een reactie posten