Van een onzer correspondenten.

De laatste tijd berichtten we over wat velen een van de grootste milieumisdrijven in Europa noemen: de ontbossing van het 1000 jaar oude Reinhardswald, bekend als het ‘sprookjesbos’, om plaats te maken voor grootschalige industriële windparken om ‘groene’ energie te produceren.

Voorstanders beweren dat de windparken ons milieu en klimaat zullen redden. Het kappen van de bossen is al begonnen. Alleen windparken tellen.

Christian Saehrendt schrijft in het Zwitserse dagblad NZZ over de ‘absurditeit’ om een van Europa’s laatst overgebleven intacte bossen te kappen om plaats te maken voor monsterlijke windparken.

In het Reinhardswald, dat een oppervlakte van ongeveer 200 vierkante kilometer beslaat, staan eeuwenoude eiken, een hoogontwikkelde natuurlijke biodiversiteit die onder meer de thuisbasis is van zeldzame wilde katten en populaties witte edelherten – een evenwicht dat zich in 1000 jaar heeft gevormd, om te worden wat het nu is.

Maar nu wordt het allemaal industrieel verkracht, in gangbang-stijl, door vriendjes, onder het mom van milieudeugd. Het is een grote zwendel waar in normale tijden iedereen woedend over zou zijn. Maar dit zijn geen normale, gezonde tijden.

De NZZ meldt:

‘Gisteren zijn er bomen geplant als klimaatbespaarders; vandaag tellen alleen plastic rotorbladen mee.’

‘Duitsland bevrijden van Russische energie-import’

Het Zwitserse dagblad voegt eraan toe:

‘Dit voorjaar hebben de autoriteiten in Noord-Hessen de bouw goedgekeurd van een windmolenpark met minstens achttien 240 meter hoge windturbines in het midden van dit bosgebied, wat tot grote consternatie leidde.’

De dichtbeboste en landelijke regio rond Kassel, waar dit jaar weer de wereldkunsttentoonstelling Documenta wordt gehouden, vertrouwde van oudsher op toeristische marketing als ‘sprookjesland’ en wordt bediend door de ‘Duitse Sprookjesroute’. ‘Dit valt ook goed in de smaak bij buitenlandse toeristen, vooral Aziaten’,

schrijft de NZZ.

Voorstanders van windparken verdedigen de ontbossing van een van Europa’s overgebleven oerbossen door te beweren dat alleen zieke delen van het bos worden gekapt en dat de turbines ‘Duitsland zullen bevrijden uit de greep van Russische energie-import’… en ons klimaat zullen redden voor komende generaties.

‘Het Duitse ministerie van Milieu heeft onlangs toestemming gegeven voor de bouw van windturbines in natuurgebieden. Bovendien moet de soortenbescherming worden afgezwakt’,

meldt de NZZ nauwkeurig.

‘Het initiatief ‘Windpark-Reinhardswald-dagegen’ verklaarde:

‘De zogenaamde schatkamer van de Europese bossen – is decennialang verwoest. We zijn geschokt.’ Geen zorgen… laat ze maar naar de nepbossen gaan Terwijl het echte, historisch gegroeide sprookjesbos buiten de stad wordt gekapt, worden binnen de stad kunstmatige vervangers gecreëerd. Zo strijdt de Kasselse burger al maanden tegen de herinrichting van het gebroeders Grimmplein, dat is opgevat in de vorm van een ‘sprookjesbos’ van pijnbomen en struiken – waarbij hoogstens een klein miniatuurbos op een verkeerseiland kan ontstaan.

De NZZ voegt hieraan toe:

‘In het Grimm Museum in Kassel – de ‘Grimmwelt’ – dat in de zomer weer Documenta zal zijn, is al een kunstmatig bos aangelegd, de sfeer van een doornhaag gecreëerd door die groene en verticaal opgestelde borstels die we kennen van de auto-wasserette. Zelfs in deze lokale evenementen wordt een megatrend van onze tijd zichtbaar: de desensualisatie en mediafiltering van onze ervaring. De natuur wordt steeds meer geënsceneerd en onwerkelijk. Stadsbossen in plaats van oerbossen, kunstmatige werelden in plaats van natuur, terwijl het oude landschap buiten steeds onherbergzamer wordt en zijn ware gezicht verliest.’

***

Bron hier.