Kerncentrale Borssele.


Van een onzer correspondenten.

Nederland is financieel beter af wanneer naast zonne- en windenergie ook investeert in kerncentrales. Dat concluderen drie onderzoekers aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wel zijn subsidies voor kernenergie onontbeerlijk.

De doelstellingen zijn helder: in 2050 moet de uitstoot van CO2 terug zijn gebracht naar nul. Daarvoor moet de opwekking van energie hernieuwbaar zijn, afkomstig van zonne- of windenergie bijvoorbeeld, of moet gebruik worden gemaakt van kernenergie.

De drie onderzoekers Arjen Veenstra, Xinyu Li en Machiel Mulder hebben afgewogen welke rol kernenergie daarin zou kunnen spelen en hoe de kosten daarvan zich verhouden ten opzichte van hernieuwbare energie.

De economische waarde van een kerncentrale meten de onderzoekers af aan: a) kernmerken van de centrale (kosten bouw, levensduur, ontmantelingskosten); b) de bezettingsgraad; c) de gemiddelde elektriciteitsprijs en; d) de bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot. De laatste drie factoren zijn sterk afhankelijk van de elektriciteitsmarkt.

De onderzoekers gaan ervan uit dat een kerncentrale in 7 jaar kan worden gebouwd voor 4,2 miljoen euro per MW en 60 jaar kan draaien. De ontmanteling kost 15% van de initiële investeringskosten. De kerncentrale is flexibel in de energieopwekking; deze beweegt mee met de vraag.

De bezettingsgraad, ook wel capaciteitsfactor genoemd, is de hoeveelheid energie die daadwerkelijk wordt geproduceerd afgezet tegen de maximumcapaciteit. Deze neemt bij een kerncentrale af van ongeveer 90 tot 60% wanneer de elektriciteitsmarkt voor een groot deel uit hernieuwbare energie bestaat. Als er veel zonne- of windenergie is, hoeft een kerncentrale immers minder hard te draaien.

Daar staat tegenover dat de gemiddelde prijs die een kerncentrale ontvangt voor de opgewekte energie stabieler is. Een kerncentrale zal ook energie produceren wanneer de opbrengsten uit zonne- en windenergie laag zijn en de energieprijs dus hoog is. Kerncentrales hebben ook meer baat bij hoge gas- of koolstofprijzen.

Sowieso is alleen wind op land goedkoper dan kernenergie, maar om net zoveel stroom te leveren als een kerncentrale zijn 4400 windturbines nodig. Zonne-energie en wind op zee zijn zelfs duurder.’

Vergelijking

De onderzoekers vergeleken de situaties waarin wordt geïnvesteerd in 100MW nucleaire, zonne- of windenergie. Uit de enorme bult aan gegevens en verschillende scenario’s trekken de onderzoekers de conclusie dat het voor Nederland economisch aantrekkelijker is om te investeren in kernenergie dan enkel in zonne- en windenergie te investeren.

Zeker wanneer er al een groot deel hernieuwbare energie in de mix zit, is een investering in kernenergie veel meer rendabel dan in nog meer zonne- of windenergie. Sowieso is alleen wind op land goedkoper dan kernenergie, maar om net zoveel stroom te leveren als een kerncentrale zijn 4400 windturbines nodig. Zonne-energie en wind op zee zijn zelfs duurder.

Wel zijn subsidies noodzakelijk om ook kernenergie rendabel te maken. Zonder enige overheidssteun zullen marktpartijen waarschijnlijk niet investeren in een kerncentrale, omdat een dergelijke investering in alle scenario’s verliesgevend is.

***

Bron hier.