Den Helder is niet verzekerd voor de schadevergoeding die aan Rob Scholte betaald moet worden

Datum:
 • vrijdag 6 mei 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  DEN HELDER

  De schadevergoeding die de gemeente Den Helder aan kunstenaar Rob Scholte moet betalen wordt niet gedekt door de verzekering.


  Delano Weltevreden 6-5-2022


  Dat blijkt uit documenten waar deze krant over beschikt. De documenten zijn door de gemeente openbaar gemaakt in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

  Scholte en de gemeente hebben in 2017 onderhandeld over de verkoop van het voormalige postkantoor naast het NS-station in het centrum van Den Helder. In het pand was het Rob Scholte Museum gevestigd. De gemeente brak de onderhandelingen op een bepaald moment af en verkocht het gebouw aan bouwbedrijf A. Tuin BV.

  De rechtbank oordeelde dat het afbreken van de onderhandelingen onrechtmatig was. De gemeente was het daar niet mee eens en legde de zaak voor aan het Amsterdamse gerechtshof. Ook het hof heeft geoordeeld dat de gemeente de onderhandelingen niet had mogen afbreken.

  Achmea

  Op 17 maart 2020 diende de kunstenaar naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank een schadeclaim van 1,7 miljoen euro in bij de gemeente. Twee weken later, op 1 april, informeerde de gemeente bij verzekeraar Centraal Beheer Achmea of het gevorderde bedrag door de verzekeringspolis gedekt is. Dat is het niet, meldt de verzekeraar de gemeente een dag later.

  Ten eerste omdat de verzekering is ingegaan op 1 januari 2020. De claim betrof een zaak uit 2017. Schades van voor de ingangsdatum, waarvan de gemeente kon vermoeden dat er een aansprakelijkheid uit kon voortvloeien, vallen niet onder de dekking.

  Er is nog een reden waarom de door Scholte geclaimde schade niet door de gemeentelijke verzekering gedekt is, zegt Centraal Beheer Achmea. Onderhandelen over en het afsluiten van overeenkomsten vallen niet onder de polis. Net als het niet, het niet deugdelijk of het niet tijdig nakomen van overeenkomsten.

  Dat Scholte 1,7 miljoen euro schade claimt, betekent niet dat de gemeente hem dat bedrag ook schuldig is. De kunstenaar moet in een zogenoemde schadestaatprocedure hard maken waar dat bedrag op gebaseerd is. De rechter bepaalt vervolgens of de onderbouwing hout snijdt en hoe hoog het schadebedrag is. Omdat de gemeentelijke verzekeringspolis Bij Centraal Beheer Achmea de schade niet dekt, moet de gemeente het nog vast te stellen bedrag uit eigen zak betalen.

  Deskundigenrapport

  De schadeclaim van Scholte is gebaseerd op een deskundigenrapport dat door de advocaten van kunstenaar ’doorwrocht’ wordt genoemd. Stadsadvocaat Ilse van der Poel stelt in 2020 vast dat de claim nergens op slaat. Volgens haar heeft Rob Scholte hooguit recht op een vergoeding voor gemaakte kosten. Meer dan ’een paar duizend euro’ zou de schade in haar ogen niet bedragen.

  Bedragen die hij claimt zijn volgens de stadsadvocaat niet onderbouwd met onderliggende stukken. Daarom betwist de gemeente de juistheid van de bedragen. Scholte claimt 1.250.000 euro als winstderving, maar dat verhaal is volgens de gemeente uit de lucht gegrepen. De stadsadvocaat zei in 2020 dat de kunstenaar ervan uitgaat dat het postkantoor ten onrechte niet aan hem is verkocht, terwijl de rechtbank alleen had bepaald dat de onderhandelingen niet afgebroken hadden mogen worden.

  In 2018 is er volgens de stadsadvocaat geen omzet gehaald met de verkoop van zeefdrukken. Zij betwist daarom dat in 2019 een omzet van 20.000 euro zou worden gehaald. Dat geldt ook voor de jaarlijkse omzetstijging van 5000 euro. ,,Kortom, het valt niet te begrijpen dat een dergelijk rapport met droge ogen in een procedure wordt ingebracht. Geen enkel uitgangspunt in het rapport klopt.’’

  Onkruidbestrijder

  Een schadeclaim zegt niets over het uiteindelijke bedrag dat betaald moet worden. Dat blijkt uit de zaak van onkruidbestrijder PV van der Wiel tegen de gemeente Den Helder. Het bedrijf claimde eerst bijna 2 miljoen euro vanwege een misgelopen contract. Medio vorig jaar verlaagde het bedrijf de claim naar ruim 1,3 miljoen euro. De rechtbank heeft de schade uiteindelijk vastgesteld op 107.865,30 euro.

  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Alle ambtenaren geen vakantiegeld, dan is het zo betaald.

  Een reactie posten