Alexander Kops en Geert Wilders – Wooncrisis? Niet voor statushouders

Datum:
 • donderdag 26 mei 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  We zitten in een diepe wooncrisis: er is een tekort van 300.000 woningen.


  Alexander Kops en Geert Wilders 26-5-2022


  Voor een sociale huurwoning sta je met gemak tien jaar op de wachtlijst. Dat wil zeggen: als je Nederlander bent – want ben je statushouder, dan is er geen wooncrisis. Al jarenlang krijgen statushouders in verreweg de meeste gemeenten voorrang op een woning. En waarom? Omdat zij statushouder zijn en overheden besloten hebben om statushouders voor te trekken. Al jarenlang worden de Nederlanders – in hun eigen land – gediscrimineerd en verdrongen van de woningmarkt.

  Zo zijn er vanaf 2010 al meer dan 130.000 woningen – met voorrang – toegewezen aan statushouders. Ondertussen zijn de gemiddelde wachttijden voor de Nederlandse woningzoekenden flink opgelopen. Oorzaken: te weinig nieuwbouw, te grote bevolkingsgroei.

  Maar voor minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge (CDA) is het blijkbaar niet ernstig genoeg: hij wil dat er nóg meer woningen mét voorrang naar statushouders gaan. Maar er is toch een enorm tekort aan woningen? “Toch zal het moeten,” zegt hij. Maar er wachten toch ook heel veel Nederlanders op een woning? “Toch zal het moeten.” Daarmee zegt de minister tegen al die Nederlanders die geen woning kunnen krijgen: u wacht nog maar wat langer.

  Dat is onacceptabel. Om aan deze discriminatie een eind te maken, heeft de PVV een wetsvoorstel gemaakt: de Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders. Deze wet stopt de voorrang voor statushouders. En er is haast bij, want het kabinet wil dat er alleen al dit jaar nóg eens minimaal 23.500 statushouders worden gehuisvest. En daar blijft het natuurlijk niet bij zolang de grenzen wagenwijd openstaan.

  Open grenzen jagen de woningnood steeds verder aan. Vorig jaar bedroeg het migratiesaldo 100.000, een stad zo groot als Alkmaar of Venlo. Het kabinet wil dat er tot 2030 bijna een miljoen woningen worden bijgebouwd, maar de vraag is: voor wie dan wel? Maar liefst driekwart (!) van deze woningen is bedoeld voor migratie, de rest voor de Nederlanders.

  Ondertussen komt er van deze woningbouwplannen sowieso heel weinig terecht, wil minister De Jonge dus nóg meer woningen met voorrang toewijzen aan statushouders en kunnen de Nederlandse woningzoekenden nóg langer wachten.

  Dat is onaanvaardbaar. De wooncrisis wordt dieper en dieper – voor de Nederlanders althans, niet voor statushouders. Komende dinsdag wordt ons wetsvoorstel in een plenair debat in de Tweede Kamer behandeld.

  Lees ook

  Ik kan mij de geur van vrijheid niet meer herinneren
  Dankzij Frans Timmermans’ klimaatgekte worden Nederlanders keihard gepakt

  TPO


  0 reacties :

  Een reactie posten