Vluchtelingengolf: Er kwamen geen geschoolde arbeidskrachten

Datum:
 • donderdag 26 mei 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Nauwelijks geschoolde arbeidskrachten, specialisten en experts
  Vluchtelingengolf: Er kwamen geen geschoolde arbeidskrachten


  (Vertaling: E.J. Bron)

  Nog altijd leven er 893.000 van de in het kader van de vluchtelingengolf 2015/2016 naar Duitsland gekomen migranten van een Hartz-IV-uitkering. 235.000 zijn werkloos, 437.000 anderen werkzoekend. Zelfs van de 460.000 die werk gevonden hebben, werkt meer dan de helft in laag gekwalificeerde banen. Dat blijkt uit een antwoord van de Duitse regering op vragen van de AfD-parlementariër René Springer. Zij beroept zich daarbij op statistieken van de Bundesagentur für Arbeit evenals van de meest voorkomende landen van herkomst Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalië en Syrië.

  Het aandeel van de “vluchtelingen” dat van een wettelijk voorgeschreven minimumuitkering leeft, is zodoende bijna tweemaal zo hoog als dat van de werkenden en is bij ongeveer 50% gestabiliseerd. Bij Syriërs bedraagt dit percentage bijna 60%. Ter vergelijking: ongeveer 5,6% van de Duitse bevolking krijgt een Hartz-IV-uitkering.

  Nauwelijks geschoolde arbeidskrachten, specialisten en experts

  Zelfs van de werkenden onder de toenmalige migranten die sociale verzekeringskosten afdragen, beschikt 43,3% niet over een schooldiploma. Dienovereenkomstig hoog is het aandeel dat in zogenaamde hulpberoepen, dus ondergekwalificeerde banen, is aangesteld: 50,1%. Hun aandeel steeg sinds januari 2016 nog een keer met 6,6%. De Bundesarbeit für Arbeit heeft geen informatie over de resterende 25%. Het aandeel van de werkenden op het gebied van de geschoolde arbeidskrachten, specialisten en expert daarentegen neemt verder af.

  “Ondanks alle vergoelijken van de kant van de regering en de gevestigde media kan de enorme immigratie in ons sociaal stelsel niet meer ontkend worden”, zei de AfD-parlementariër René Springer tegen de “Junge Freiheit”. De miljarden belastinggeld die tot nu toe voor integratiemaatregelen werden gebruikt, zouden “geheel overwegend zonder effect in rook zijn opgegaan.”

  Hoop op verbetering is niet in zicht. Want van de tot nu toe in totaal 670.000 werkzoekenden en werklozen beschikt 88% niet over een beroepsdiploma. Ongeveer 4% bezit een beroepsopleiding, 7% een academische opleiding.

  Ook een blik op het scholingsgebeuren is ontnuchterend. Van de ongeveer 25.000 sollicitanten uit de acht belangrijkste landen van herkomst worden 15.000 sollicitanten (60%) niet aangenomen.

  Bron:
  jungefreiheit.de

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  h/t “droevige mof”

  0 reacties :

  Een reactie posten