Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Begeleid door het motto ‘NPO 2 vertelt het hele verhaal’ krijgt de kijker te horen dat het helemaal misgaat met het klimaat. Het is met belastinggeld gefinancierde actiejournalistiek. Het begrip ‘agitprop’ komt uit het Russisch en is een samentrekking van de begrippen ‘agitatie’ en ‘propaganda’. Bron.

De oorsprong is te vinden bij voormalig baas van de NPO Henk Hagoort die elke uiting van twijfel aan catastrofale opwarming in nieuwsuitingen verbood. Kortom zich voegt naar de eenzijdigheid van het IPCC en klimaatwoker van het eerste uur. Bron


De weermannen Hiemstra en Kuipers Munnike houden zich strikt aan dat eenzijdige beleid in hun berichtgeving. Zeg maar getrouwe klimaatwokers. Zie hier een recent voorbeeld:

9 mei 22:05

Geachte heer Munneke,

Onlangs stelde u op het NOS-journaal dat de gezamenlijke zonnepanelen de 90% van de elektriciteit produceerden. Ik vraag mij af wat de zin was van die mededeling. Immers, dit is een toevalstreffer die misschien de suggestie wekt dat NL goed op weg is met de energietransitie. Het is zoals het is: een toevalstreffer. Aangezien betrouwbare stroomlevering berust op 97% leveringszekere afstemming van aanbod op vraag, is dit niet onbelangrijke aspect afwezig in uw NOS-vermelding. We kunnen beter stellen dat dergelijke toevalstreffers een planbaarheidszekerheid hebben van 0%. Zoals u wellicht weet claimen de NS dat ze 100% op windstroom rijden. Kan ik dus stellen dat de NS zich geheel van het netwerk van fossiel geleverde elektriciteit heeft ontkoppeld? Kan ik dus ook stellen dat ziekenhuizen zich op afzienbare termijn ook geheel kunnen afkoppelen van het netwerk van fossiele elektriciteit? Zo niet, wat wilt u dan suggereren?

Vanmorgen heb ik de toespraak van Poetin beluisterd. Ik hoop dat u mij niet euvel zal duiden dat ik enige overeenkomst zie met de suggestieve vervlechting van feiten en context. En hierbij de morele verantwoording met enige zorg gadesla.

Opvallend is dat bijvoorbeeld de TUD onlangs onder grote druk van alumni eenzelfde verbod op twijfel inzake klimaatwetenschap heeft opgeheven.

Mvg,

Jeroen Hetzler.

***

9 mei 22:57

Geachte heer Hetzler,

Het doel van de mededeling was om te laten zien dat zonnepanelen in een steeds groter deel van de Nederlandse elektriciteitsvraag voorzien. Ik begrijp natuurlijk ook wel dat die 90% een uitschieter is. En dat begrijpt de kijker ook wel, het is immers een record. Ik zei er ook bij dat die 90% kortstondig op het hoogtepunt van de dag was. Maar het record van zondag was een mooie aanleiding om te laten zien hoe snel het gaat:

het jaarlijks gemiddelde aandeel zonPV ligt momenteel op ca 10%, vergeleken met <1% in 2015. Van alle Nederlandse elektriciteit is nu ca 36% duurzaam vs. 10 % in 2015. Het gaat dus hard in de mix. Het is natuurlijk de uitdaging om de leveringszekerheid te garanderen, dat snapt u ook wel.

De vergelijking tussen mij en Poetin werp ik verre van mij en duid ik u dus zeker wel euvel.

Mvg,

Peter Kuipers Munnike

Het gaat dus hard in de mix”, antwoord Munneke. Meent hij dit nou echt? Het gaat toch om de leverings- en planningszekerheid? Beide zijn 0%, omdat de eerste afhankelijk is van de tweede en het ’s nachts donker is, het windstil kan zijn of beide. Dit zijn de feiten:

Conclusie de bijdrage van wind en zon was in 2018 iets minder dan 2,3% van het totale finale energiegebruik van 2100 PJ en in 2019 kom je dan uit op 2,73%. Een toename van 0,43% van het totale finale energiegebruik.

Ik zie het zelfde misleidende optimisme bij het CBS:

In 2019 is in Nederland 18 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. In 2018 bedroeg de toename 11 procent. Vooral de elektriciteitsproductie uit zonne-energie nam in 2019 toe. Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit. Bron.

En laten we vooral niet, het Indiase Waterloo van het zonneproject van Greenpeace vergeten. Bron.

Onverholen agitprop dus. Die “uitdaging van leveringszekerheid” is een eufemisme voor een onoplosbaar probleem waar met opzet nooit ‘aan is gedacht’. Het financiële zwarte gat dus van € 35 miljard verspilling, speeltje van Jetten. Met waterstof zal dit echt niet lukken. Over windmolens schreef Fred Udo in reactie op een artikel in EW deze week over de kosten van windmolens:

Op drie punten is het artikel fout of onvolledig.

1. De bouw

Het artikel vertelt ons, dat:

Door het uitbreken van de Oekraïne-oorlog wil minister van Klimaat Rob Jetten (D66) de productie van windenergie in 2030 verder opvoeren, met nog eens 50 TWh. De details moeten nog worden uitgewerkt, maar volgens Harmsen is ook dit haalbaar. ‘Het is krap, maar het kan. Hier geen woord over de miljarden, die in de verzwaring en uitbreiding van het stroomnet gestoken moeten worden, maar hier zien wij de wens van een minister die geen idee heeft van de (on)mogelijkheden van ons elektriciteitsnetwerk en een uitspraak van een belanghebbende met oogkleppen op. De auteurs hebben ook geen twijfels bij dit ferme beleidsvoornemen.

Dat is niet alleen krap, maar technisch is het onmogelijk. Windstroom moet niet alleen geproduceerd worden, maar het moet ook worden ingepast in het stroomnet. Nu is elektriciteit handelswaar die alleen van waarde is als de productie gelijk is aan de vraag. De productie van windstroom volgt de vraag niet, dus zonder vergaande maatregelen is windstroom in ons net niet bruikbaar. In Nederland worden de fossiele generatoren gedwongen om de productie te regelen naar het aanbod van windstroom. Deze inpassing wordt moeilijker en kostbaarder naarmate het aandeel windstroom op het net toeneemt. Boven 20% windstroom wordt het een “uphill battle”. Met veel wind is er dan te veel stroom, waar geen afnemer voor is. Waterstof wordt als oplossing aangedragen om deze overtollige windstroom op te slaan , maar deze “oplossing” is al net zo onbetaalbaar als het opslaan van stroom in accu’s. De opmerking in het artikel, dat in een jaar de gebruikte grijze stroom vervangen is door groene stroom getuigt van diep onbegrip van de auteurs over het belang van betrouwbare vraag gestuurde stroom.

2. De kosten

Ondanks het feit, dat zwaaipalen de laatste 10 jaar niet goedkoper zijn geworden en het artikel zelf aangeeft, dat deze machines in een jaar minstens 10% duurder zijn geworden, wordt zonder bewijs gesteld, dat de installatie van windvermogen in 2030 28% goedkoper gaat worden. Dit is geen journalistiek maar PR van de windindustrie.

De installatie van tien turbines van 5 MW op land kost volgens het artikel 63 miljoen euro. Dit is dus ruim 1,2 miljoen euro per megawatt. Niet vermeld wordt, dat deze investering per megawatt hoger is dan de investering nodig om moderne gascentrales te bouwen. Daar komt bij, dat de levensduur van een zwaaipaal een factor 3 korter is dan de levensduur va een klassieke centrale.

3. De CO2 uitstoot.

Het verhaal noemt 20 gram of 16 gram CO2 uitstoot per kilowattuur. Niet vermeld wordt, dat voor elke megawatt opgewekte windstroom een megawatt draaiende reserve generator operationeel moet zijn. Dit is niet alleen om stroom te leveren als de wind wegvalt, maar ook om de netfrequentie constant te houden op 50 +/_ 0,2 Hertz. Zwaaipalen en zonnecellen kunnen dat niet. De draaiende reserve verbruikt 6% van het verbruik bij vol vermogen, dus bij de 20 gram CO2 moet 0,06 x 523 = 31,3 gram CO2 opgeteld worden Dit brengt de effectieve CO2 uitstoot op precies 10% van de uitstoot zonder zwaaipalen en zonnecellen. Hierbij komt nog het rendementsverlies van de centrales, die niet op volle kracht kunnen draaien bij een matige bijdrage van de wind. Het effect van dit rendementsverlies op de CO2 uitstoot is groter dan de tot nu toe genoemde factoren. Uit bovenstaande punten volgt, dat wind en zon het klassieke systeem niet kunnen vervangen. Nu niet en in de toekomst ook niet. Er worden miljarden besteed aan een systeem, dat parasitair is op het klassieke systeem. Zet de centrales stil en het land komt tot stilstand, zet de molens stil en er gebeurt niets.

Aldus Fred Udo.

Kostbare jaren gaan dus verloren aan deze onzinprojecten, waar kernenergie een krasse stap vooruit had kunnen zetten. Jetten lijkt dit te traineren. De generaties na ons zullen ons vervloeken. Onze Overheid creëert onoplosbare crises en bestrijdt crises die er niet zijn.

Tot slot:

10 mei 21:37

Geachte heer Munneke,

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie noopt mij dan toch u het volgende kenbaar te maken.

Mij valt een patroon op bij dit soort mededelingen, namelijk een gelegenheids”bewijs” of -optimisme dat niet gerechtvaardigd is. Immers, elektriciteit vormt maar 16% van de totaal verbruikte energie. Niet voor niets richt het klimaatbeleid zich op tenminste 90% CO2-vrij energieverbruik in 2050, niet stroomgebruik alleen. Het CBS kwam niet voor niets op een gezamenlijke bijdrage van wind en zon van amper 3%. De oogst na 30 jaar. Dit zou niet moeten verbazen, want de zeer geringe vermogensdichtheid van wind en zon (ook die van biomassa) moge u toch bekend zijn als stappen terug in de welvaartsontwikkeling. 250 Jaar geleden was Europa 100% duurzaam, toch? Dit nog afgezien van weersafhankelijkheid. Ergo, de praktijk laat een veel minder rooskleurig beeld zien. Ik noem nog niet eens de kosten en de haalbaarheid. De afbeelding vat dit laatste treffend samen.

Dit alles brengt mij op de vraag wat u beweegt de kijker dit volledige en correcte beeld te onthouden? De kijker heeft recht op de juiste feiten in de juiste context. Dit lijkt mij toch uw persoonlijke morele verantwoordelijkheid naast de journalistieke verantwoordelijkheid. Nu laat het de smaak achter van propaganda.

Mvg,

Jeroen Hetzler


Hierna viel een diepe elk debat ontwijkende stilte van de zijde van de het gelijk claimende wetenschapper. Tja, agitprop is niet zelden het plaveisel van het pad naar totalitarisme. Mond vol tanden? Wie zal het zeggen?

Klimaatdoelen zijn net zo’n onzinnige agitprop als Poetins denazificatie-propaganda.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd)