Het Rijk der Leugens

Datum:
 • maandag 11 april 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  Er is gezegd dat Amerika het Rijk der Leugens is geworden. Hoe moeilijk het ook te aanvaarden is, deze bewering is waar. Dit ontkennen zou betekenen dat wij onszelf voor de gek houden.


  11-4-2022

  De waarheid is dat de elites van Amerika de laatste tientallen jaren een systeem hebben opgebouwd waarin leugens elk aspect van ons maatschappelijk leven doordringen, schrijft Vasko Kohlmayer.

  Overal waar wij ons wenden, komen wij leugens tegen. Wij zijn nu op een punt gekomen waar bijna al onze openbare instellingen op leugens werken: de regering, de media, het onderwijssysteem, de kunsten, het leger en zelfs de sport.

  Een recente gebeurtenis is emblematisch voor rijk der leugens waarin wij leven.

  Op 13 maart publiceerde USA TODAY zijn lijst van top twaalf Vrouwen van het Jaar. Eén van die “vrouwen” was ene Rachel Levine. Het probleem is dat Levine geen vrouw is.

  Levine, die geboren is als Richard Levine, is een biologische man die het grootste deel van zijn leven als man geleefd heeft. Hij trouwde en verwekte kinderen bij zijn vrouw. Pas na zijn vijftigste verklaarde hij zich een “vrouw” te zijn.

  Levine’s persoonlijke voorkeuren ten spijt, de onweerlegbare realiteit blijft dat hij een man is. Elke cel in zijn lichaam getuigt van dit feit door de XY chromosomencombinatie in zich te dragen, die kenmerkend is voor mannen.

  Rachel Levine, geboren als Richard Levine, is een biologische man die met een vrouw getrouwd is geweest en kinderen heeft verwekt.

  Als iemand eenmaal als man geboren is, kan hij nooit meer een vrouw worden, want die bepaling is op het diepste niveau van de biologische werkelijkheid gemaakt.

  Het geslacht van een mens is een onomkeerbaar biologisch feit. Dit is hoe een geneticus van Stanford deze waarheid uitdrukte:

  “Geen enkele operatie, hormooninjecties of wat dan ook zullen iemands DNA veranderen van dat van een man in dat van een vrouw (of omgekeerd). Zoals u weet, wordt bij de mens het geslacht bepaald door de aanwezigheid van een Y-chromosoom – mensen met een X- en een Y-chromosoom zijn mannelijk en die met twee X-chromosomen zijn vrouwelijk. Geen enkele huidige (of waarschijnlijk toekomstige) technologie kan een chromosoom in al onze triljoenen cellen vervangen.”

  Men kan geen vrouw worden door zichzelf tot vrouw te verklaren of door make-up, rokken, pruiken of gelakte nagels te dragen. Evenmin kan een man een vrouw worden door hormonale behandelingen of chirurgische veranderingen aan zijn lichaam. Hoe ingrijpend die veranderingen ook mogen zijn, hij zal slechts een chirurgisch of hormonaal veranderde man zijn met XY-chromosomen.

  Volgens Dr. Paul McHugh, een op Harvard opgeleide arts en voorheen universiteitshoogleraar in de psychiatrie aan de Johns Hopkins University School of Medicine:

  “Getransgenderde mannen worden geen vrouwen, en getransgenderde vrouwen worden geen mannen. Allen (ook Bruce Jenner) worden vervrouwelijkte mannen of vermannelijkte vrouwen, vervalsingen of imitators van het geslacht waarmee zij zich identificeren.”

  Maar wij hebben geen deskundigen nodig om dit te bevestigen. Bijna ieder normaal mens weet dit intuïtief en kan dit onmiddellijk zien wanneer hij het bewijs van zijn ogen krijgt voorgeschoteld.

  Levine vs. een biologische vrouw. De meeste mensen kunnen onmiddellijk waarnemen wie de echte vrouw is.

  Er is een elementaire kloof tussen biologische mannen en echte vrouwen, die niet overbrugd kan worden. Zeggen dat Rachel Levine een vrouw is, is dus een duidelijke onwaarheid. Het is een leugen. Maar het is niet alleen maar een gewone leugen. Het is een flagrante leugen waarvan de immense valsheid duidelijk is voor iedereen die ogen heeft om te zien. Als u duizend mensen zou vragen – in een omgeving waarin zij zich niet bedreigd zouden voelen om hun ware mening te uiten – om u te zeggen of zij denken dat Rachel Levine een echte vrouw is, dan zouden bijna allen “neen” zeggen. Degenen die “ja” zouden zeggen, zouden onmiddellijk verdacht worden van een visuele of geestelijke stoornis.

  Kort gezegd: Rachel Levine is een man, en kan dus nooit een vrouw zijn.

  Toch doen wij in Amerika het tegendeel alsof. Dit is gaslighting van de brutaalste soort.

  Erger nog, deze grove ondermijning van de waarheid vindt niet plaats aan de rand van de Amerikaanse samenleving. Zij vindt plaats in het hart en het centrum ervan.

  USA TODAY is een grote krant en een omroep – in oplage is het zelfs de nummer één krant in Amerika.

  Maar het is niet alleen USA TODAY die de waarheid op deze ongegeneerde manier ondermijnt. ALLE grote bedrijfsmedia doen het. Zij hebben allemaal consequent gedaan alsof Levine een vrouw is en verwijzen naar hem als zodanig, sinds hij in 2020 op het nationale toneel is verschenen. Dat geldt zelfs voor bladen als Forbes en The Economist, tijdschriften waarvan men zou denken dat ze nog enig contact met de werkelijkheid hebben.

  Toen Levine de assistent-secretaris van Volksgezondheid van de Verenigde Staten werd, hebben alle media hem ten onrechte als een “vrouw” voorgesteld. Toen Levine benoemd werd tot admiraal in het United States Public Health Service Commissioned Corps, vierden de media over het hele spectrum deze gebeurtenis als een belangrijke mijlpaal voor vrouwen, waarbij zij beweerden dat Levine “de eerste vrouwelijke viersterren-admiraal in overheidsdienst” was.

  Maar het zijn niet alleen de media die de grofste leugens propageren; het is ook onze regering, te beginnen bij de top. Toen president Biden de benoeming van Levine aankondigde voor de post van onderminister van Volksgezondheid, noemde hij hem een vrouw. Toen Levine tijdens zijn bekrachtigingszitting ondervraagd werd, bracht geen enkele Amerikaanse senator het voor de hand liggende feit ter sprake dat hij een man is. Niet één van hen maakte van de gelegenheid gebruik om hem te vragen waarom hij zich anders probeert voor te doen. Zij deden allen alsof de persoon die voor hen zat een vrouw was.

  Het zijn niet alleen de hoogste niveaus van de regering van de VS die de fysieke werkelijkheid voor hen actief ondermijnen; het is de regering op alle niveaus. Zoals u wellicht weet, diende Levine vóór zijn federale benoemingen als Minister van Volksgezondheid in Pennsylvania. Hij werd in die functie benoemd door gouverneur Tom Wolf, die hem natuurlijk een “vrouw” noemde. Onnodig te zeggen dat Levine in deze functie bevestigd werd door de Senaat van de staat Pennsylvania, die allemaal bereid waren om mee te gaan en te doen alsof de man voor hen een vrouw was.

  Maar het zijn niet alleen de Amerikaanse media en het politieke establishment die liegen en de werkelijkheid ontkennen. De academische wereld is even intellectueel en moreel corrupt. De beste atlete van het vrouwenzwemteam van de Universiteit van Pennsylvania is een jongeman, Lia Thomas, die tot vorig seizoen als man meedeed. Thomas werd de NCAA zwemkampioene op de 500 meter vrije slag.

  Zoals u misschien weet, is de Universiteit van Pennsylvania toevallig ook een Ivy League school. De Ivy Leagues zijn een groep elite-universiteiten die tot de beste van de Verenigde Staten en zelfs van de wereld worden gerekend. Tot de acht scholen van deze groep behoren vooraanstaande instellingen van hoger onderwijs als Harvard, Yale en Princeton. Als zodanig worden zij verondersteld de beste en slimste onder ons te vertegenwoordigen. Deze scholen wedijveren onder elkaar in de Ivy League conferentie. Dat zij zouden toestaan dat een man zich met echte meisjes zou meten – en ze met gemak zou verslaan – toont aan dat onze intellectuele elites collectief zowel hun oordeel als hun verstand verloren hebben.

  Hetzelfde geldt helaas voor ons leger en de medische wereld. De eerste betaalt nu geslachtsveranderende operaties voor ons militair personeel. Daar zijn veel ernstige problemen mee, maar het voornaamste is dat er niet zoiets als “geslachtsverandering” kan bestaan, omdat zoiets gewoon niet mogelijk is. Het uitgangspunt zelf van de hele procedure berust op een leugen. Deze leugen wordt gepropageerd door het medisch establishment dat deze verminkingsprocedures uitvoert. Bovendien noemen zij, in hun streven naar ondermijning van de werkelijkheid, echte vrouwen nu “barenden”.

  Meer voorbeelden hebben wij niet nodig. Het volstaat te zeggen dat praktisch elke Amerikaanse instelling nu actief bezig is met het ondermijnen van de werkelijkheid.

  Als wij als maatschappij bereid zijn te liegen over vanzelfsprekende onveranderlijke lichamelijke werkelijkheden, dan moeten wij ook over andere dingen in overvloed liegen. En dat doen wij zeer zeker. Het Amerikaanse regime en zijn media liegen bijna over alles, en zij doen dat heftig en zonder ophouden. Wilt u enkele recente voorbeelden?

  Wat dacht u van het feit dat de vaccins volkomen veilig zijn en voor 95 procent werken?

  En dat de harde schijf van Hunter Biden Russische desinformatie is?

  Wat denkt u ervan dat BLM een vreedzame beweging is die zich bezighoudt met raciale rechtvaardigheid?

  En dat Kyle Rittenhouse een blanke supremacist is die vreedzame BLM-demonstranten wil neerschieten?

  Hoe zit het met de bewering dat Joe Biden een eerlijk politicus en een goed mens is?

  Hoe zit het met het SARS-CoV-2 virus dat van de dierenmarkt van Wuhan komt?

  Hoe zit het met de bewering dat Anthony Fauci een onbaatzuchtig ambtenaar was wiens voornaamste zorg in het leven het welzijn van zijn medeburgers en de volksgezondheid is?

  Hoe zit het met de Canadese truckers die racisten, fascisten, vrouwenhaters en terroristen zijn?

  Wat te denken van de bewering (gedaan in 2006) dat we maar tien jaar hadden om de planeet te redden van een klimaatramp die veroorzaakt werd door de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde?

  En herinnert u zich Saddam Hoessein en zijn massavernietigingswapens nog?

  Dat waren allemaal schaamteloze leugens, verkondigd door ons frauduleuze establishment.

  Bijna niets van wat er tegenwoordig in het openbaar gezegd wordt, is waar. Ons hele systeem is verzadigd van oneerlijkheid, onwaarheid en bedrog. Onze publieke sfeer bestaat in een weefsel van leugens.

  Biden Fauci, Walensky, CNN, NPR, de Washington Times, het Ministerie van Justitie, de FBI, Pelosi, Gates, Zuckerberg, Schumer en duizenden van hun vrienden – allemaal vertellen ze leugens.

  De dollar, samen met ons hele financiële systeem, berust op een verbijsterende leugen. De leugen is deze: de regering van de Verenigde Staten zal op een dag haar schulden afbetalen. Dit zal nooit gebeuren. Als het uur van de afrekening is aangebroken, zal deze leugen ons duur komen te staan.

  Leugens, leugens, leugens en nog eens leugens, overal.

  En nu gebruiken de leugenaars hun media om de oorlog in Oekraïne aan te moedigen en uit te breiden.

  Als u echt de waarheid over Oekraïne wilt leren kennen, kijk dan naar deze lezing uit 2016 over dit onderwerp van professor John Mearsheimer, één van ’s werelds meest vooraanstaande deskundigen op het gebied van geopolitiek en internationale betrekkingen.

  Professor Mearsheimer vertelt de waarheid over Oekraïne

   

  Een genomineerde voor het Hooggerechtshof beweerde onlangs dat zij niet wist hoe zij moest omschrijven wat een vrouw is. Zij zei dat zij geen biologe is. Een in Harvard opgeleide advocate kan ons dus niet vertellen wat een vrouw is, en deze natie wordt verondersteld haar een levenslange benoeming van groot openbaar vertrouwen toe te kennen. Die vrouw – Kentaji Brown Jackson – is niet uitzonderlijk in haar extreme dubbelzinnigheid. Tegenwoordig liegen en bedriegen bijna alle publieke figuren als vanzelfsprekend.

  Ons systeem is zo vals en verrot, dat de zogenaamde “factcheckers” tot de grootste leugenaars behoren die er te vinden zijn.

  Degenen die de waarheid proberen te zeggen, worden daarentegen prompt gecensureerd en tot zwijgen gebracht. Paradoxaal genoeg worden de waarheidssprekers weggewerkt door de valse “factcheckers”, die op de loonlijst staan van oplichters als Pfizer, Bill Gates, George Soros en hun soortgenoten.

  De waarheid vertellen is in Westen een ernstig misdrijf geworden.

  Wij zijn inderdaad een rijk der leugens geworden.

  Een Rijk zijn wij zeker, want het regime dringt zijn leugens niet alleen op aan het Amerikaanse volk, maar exporteert ze ook naar de rest van de planeet. Onze ambassades hijsen nu bijvoorbeeld routinematig de LGBT-vlag, die staat voor de beweging die onder andere beweert dat mannen vrouwen kunnen worden.

  Onze globalistische leiders vallen landen binnen en vernietigen ze op basis van leugens, die zij zowel in eigen land als internationaal vertellen. In het begin van de jaren 2000 hebben de Verenigde Staten Saddam Hoessein bevolen zijn programma voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens stop te zetten. Hij deed wat wij hem vroegen, maar wij beschuldigden hem er nog steeds van dat hij massavernietigingswapens had. Vervolgens vielen wij onder dit valse voorwendsel zijn land binnen en lieten hem executeren.

  Een paar jaar later vroegen wij Moammar Khaddaffi om afstand te doen van zijn massavernietigingswapens. De regering van de VS beloofde hem een hand van verzoening en samenwerking als hij dat deed. Hij voldeed en toen hebben wij geholpen om hem te laten vermoorden.

  Voordat zij uit Afghanistan verdreven werden, probeerden onze globalistisch gezinde elites delen van hun op leugens gebaseerde ideologie te exporteren door een afdeling genderstudies te openen aan de universiteit van Kaboel. Zij hadden werkelijk geen ongeschikter kader kunnen kiezen voor dit soort gaslighting-operatie.

  Is het een wonder dat het Amerikaanse regime in de hele wereld steeds minder geliefd wordt?

  Bij een peiling door Gallup noemden de mensen over de hele wereld de Verenigde Staten steeds de grootste bedreiging voor de vrede. De cijfers werden zo slecht dat de Amerikaanse regering Gallup onder druk zette om deze vraag niet meer te stellen. Maar het collectieve oordeel van de wereld is niet verwonderlijk, gezien onze staat van dienst als het gaat om het zaaien van verwoesting, dood en verderf: Afghanistan, Irak, Libië, Syrië. Aan elk van deze rampen was een grote leugen verbonden.

  Daaraan hebben wij ons corrupte globalistische establishment te danken. Dit establishment wordt nu voorgezeten door Joe Biden, een corrupte man die zijn land heeft verraden door verschillende invloedsdrama’s en andere listen waarbij zijn zoon betrokken is. De overvloedige bewijzen van zijn wandaden staan op de harde schijf van zijn zoon Hunter Biden. De FBI en het Ministerie van Justitie zijn in het bezit van deze schijf, maar het regime heeft geweigerd een onderzoek in te stellen naar de misdaden die daarop staan. Niet alleen dat, maar zij hebben er alles aan gedaan om ze te begraven onder de leugen van “Russische desinformatie”.

  Iedereen die de waarheid en Amerika liefheeft zou hier diep door ontdaan en bedroefd moeten zijn.

  Een regime dat zo diep doordrenkt is van oneerlijkheid, bedrog, misdadigheid en corruptie kan nooit gedijen. De zedelijke wet die aan alle bestaan ten grondslag ligt – de wet van God – eist dat zijn duistere werken met een rechtvaardige vergelding worden beantwoord.

  Het is niet goed om het Rijk der Leugens te zijn.


  Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  BIDEN-CLAN DOSSIER

  0 reacties :

  Een reactie posten