Gemeenten zetten rem op nieuwe reuzenkantoren. Kwaliteit vrije bedrijventerreinen in Noordkop sluit niet altijd aan bij vraag

Datum:
 • woensdag 13 april 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 • SCHAGEN

  De vier Noordkop-gemeenten zetten de rem op nieuwe zelfstandige kantoorpanden groter dan 750 vierkante meter op nieuwe bedrijventerreinen.


  Casper Duin 13-4-2022 


  De regio staat daarmee geen netto uitbreiding toe van het aantal kantoren op bedrijventerreinen. Op die manier willen de gemeenten ervoor zorgen dat bestaande kantoren niet te snel verouderen, maar dat er in deze kantoren geïnvesteerd wordt. Dit moet leegstand voorkomen. Verouderde kantoren op werklocaties zijn door de locatie vaak ongeschikt voor transformatie naar wonen. Het omvormen van leegstaande kantoren naar bedrijfsruimte wordt als alternatief gezien.

  De Noordkop telt volgens het rapport ’Strategie werklocaties Kop van Noord-Holland’ één echte kantorenlocatie: Hoep Zuid in Schagen. Mede door de invloed van covid op de kantorenmarkt verwacht men geen uitbreidingsvraag van het aantal kantoormeters in de regio.

  Bedrijventerreinen

  Daarnaast kennen de bedrijventerreinen in de Noordkop meer aanbod dan waar verwachte vraag naar is. De vrije ruimte bevindt zich daarbij niet altijd op de juiste plek. De terreinen waar nog hectares uitgeefbaar zijn, sluiten volgens het onderzoek kwalitatief niet altijd aan bij de vraag. In delen van de regio is meer aanbod dan vraag, tegelijkertijd zijn er delen van de Noordkop waar weinig aanbod is maar wel (lokaal gebonden) uitbreidingsvraag.

  In het nieuwe convenant hebben de vier gemeenten afgesproken meer samen te werken bij de drie regionale speerpunten: agri, energie en maritiem. Zo is er veel bedrijfsaanbod in Hollands Kroon, terwijl lokale ondernemers uit Den Helder of Schagen op termijn misschien geen uitbreidingsruimte kunnen vinden in hun eigen gemeente. De regio wil ruimte (blijven) bieden voor alle soorten bedrijvigheid en innovaties. ’Maar geen bedrijven zoals Tata Steel en grootschalige logistiek boven vijf hectare. Dat zijn bedrijven die niet in de regio passen’.

  Datacenters

  De zogeheten A7-as wordt vanwege de bereikbaarheid het best geschikt geacht voor de vestiging van grootschalige bedrijvigheid. Zo wordt er de afgelopen tien jaar in Hollands Kroon circa 82,2 hectare uitgegeven op bedrijventerreinen. Dit vooral voor de vestiging van datacenters. De afgelopen tien jaar werd er in de hele Noordkop gemiddeld zo’n 8,8 hectare per jaar uitgegeven.

  Op Kooyhaven zijn nog volop hectares uitgeefbaar voor bedrijven die uit willen breiden of nieuwe watergebonden vestigers. Er zijn gesprekken met bedrijven die zich er willen vestigen.

  Verder moeten lokale bedrijven zoveel mogelijk worden gefaciliteerd. Die behoefte wordt vooral in de gemeente Schagen gevoeld, met urgentie in Warmenhuizen en Waarland. Het behoud van bedrijven als Vezet in Warmenhuizen en Bejo in Tuitjenhorn wordt als belangrijk gezien, net als de mogelijkheid voor die ondernemingen om uit te breiden als zij dat willen.

  Texel daarentegen heeft behoefte aan ruimte voor bedrijven die al in de gemeente zijn gevestigd en een eigen marktregio heeft. Er is veel lokaal gebonden bedrijvigheid en op dit moment nauwelijks aanbod voor bedrijven die willen uitbreiden.

  De gemeente Den Helder wil in de (nabije) toekomst sowieso ruimte kunnen bieden aan bedrijven uit de kernsectoren van de gemeente: scheepsbouw, offshore, onderhoud & inspectie, marine en energietransitie.

  Garageboxen

  Garageboxen op bedrijventerreinen worden overwegend als niet wenselijk gezien door ondernemers in de regio. De gemeenten zijn daarom voortaan streng in het toestaan van kleinschalige bedrijfsverzamelgebouwen, garageboxen en opslagunits op nieuwe werklocaties. Dergelijke functies moeten dan ook in woonwijken een plek kunnen krijgen. Zo moet ruimte op bedrijventerreinen behouden blijven voor bedrijven die zich moeilijk elders kunnen vestigen.

  50,1 hectare vrij

  In december vorig jaar was in de Kop van Noord-Holland nog 50,1 hectare aan bedrijventerrein beschikbaar. Dat blijkt uit de 'Strategie werklocaties Kop van Noord-Holland'. De meeste vrije ruimte voor bedrijfsvestiging is op Kooypunt (15,6 hectare) en Kooyhaven (14,0 ha.). Vorig jaar nam het aanbod in de Noordkop met liefst 26 hectare af door veel dynamiek op de bedrijventerreinenmarkt. Van de vrije 50,1 hectare is 17,6 hectare momenteel onder optie of gereserveerd door geïnteresseerde partijen. 


  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten