We moeten de VS van ons continent schoppen, uit de EU(SSR) treden, banden met buurman Rusland herstellen en ons nooit meer voor het VS karretje laten spannen

Datum:
 • maandag 14 maart 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 • We moeten de VS van ons continent schoppen, uit de EU(SSR) treden, banden met buurman Rusland herstellen en ons nooit meer voor het VS karretje laten spannen


  In Washington droomde men hardop van een eeuwigdurende unipolaire wereld(Vierde Rijk) onder leiding van de ‘welwillende’ supermacht de Verenigde Staten van Amerika.Maar Moskou wil een multipolaire wereld, waar de soevereiniteit van de landen gerespecteerd wordt. Precies het tegendeel van wat Washington en Brussel nastreven.Onze “democratieën”  zonder grenzen en waarden zijn op weg naar een dodend totalitarisme. Een onbeperkte verheerlijking van de zelfontplooiing en zelfbeschikking leidt tot een absoluut relativisme, waarbij het recht van de ander wordt ontkend. Alles wordt geregeld met onderlinge overeenkomst of consensus, die geen rekening houdt met de werkelijkheid of waardigheid van de mens. Hier geldt alleen de macht van de  sterkste. Ideologieën worden  onder dwang opgelegd en het openbaar gezag vertegenwoordigt  de terreur van een tirannieke staat…

  Sinds de Tweede Wereldoorlog doet de VS er alles aan om haar macht zo groot mogelijk te houden. Daarbij is bijna alles geoorloofd: van regime changes en financiële steun tot couppogingen en moordaanslagen op afvallige politici en presidenten.De wereld is al jaren op weg naar de totale oorlog als gevolg van de Amerikaanse acties.“Rusland heeft 3 militaire bases (buiten zijn natie). De Verenigde Staten heeft honderden.Waarom? Is dit echt gunstig voor de wereld, of is dit gewoon een vorm van agressie? Sinds 1999 voerden westerse coalities een hele reeks illegale interventies uit. In 1999 bombardeerde de NAVO illegaal het toenmalige Joegoslavië. Sindsdien werkte Nederland  samen met zijn directe bondgenoten mee met het stap voor stap ondergraven van iedere internationaalrechtelijke garantie voor vrede en veiligheid.De Amerikaans-Britse invasie van Afghanistan in 2001 was de volgende stap. Ook van deze interventie wordt de wettelijkheid betwist…

  In 2003 werd een volgende stap gezet. Irak werd volledig illegaal vernietigd door een westerse coalitie. Het excuus was toen dat de Iraakse president Saddam Hoessein ‘massavernietigingswapens’ zou gehad hebben. Ze werden nooit gevonden.En toen was het beurt aan Libië dat in 2011 kapot gebombardeerd werd. Hier werd resolutie 1973 van de VN-Veiligheidsraad door de westerse coalitie misbruikt om tot een “regime change” over te gaan en Khaddafi te executeren.De VS heeft IS monster in het leven geroepen, getraind, bewapend en  gefinancierd. Dat blijkt uit overheidsdocumenten die de organisatie Judicial Watch in maart via de Amerikaanse Freedom of Information Act heeft opgevraagd.Amerika(de NAVO) is verantwoordelijk voor miljoenen slachtoffers door voortdurend andere landen te bombarderen…

  Om het conflict in Oekraïne te begrijpen moet je op z’n minst terug gaan tot 2014. Oekraïne heeft op dat moment nog een neutrale positie. Het wil goede banden houden met zowel de EU als Rusland.Maar,met behulp van neonazi’s en de CIA werd door een gewelddadige coup – hier als revolutie betiteld – in Oekraïne(2014) de verkozen regering afgezet en een pro-NAVO regering geïnstalleerd.“We hebben meer dan 5 miljard dollar geïnvesteerd om Oekraïne te helpen deze en andere doelen te bereiken” zei Nuland,die deelde koekjes uit aan de betogers op de Maidan en bedisselde met de Amerikaanse ambassadeur Pyatt wie wel en wie niet in de volgende Oekraiense regering zou zitten en wie de burgemeester van Kiev zou worden. Daar zijn ook opnames van.Na deze staatsgreep kwamen fascitische en neonazistische groepen aan de macht in Oekraïne.Westerse media en politici volledig voorbijgaan aan het feit, dat de republieken Donetsk en Loegansk zich hebben afgescheiden omdat een naziregering in Kiev de president heeft verjaagd en de Russische bevolking terroriseert.Hun haat voor alles wat Russisch is, heeft geresulteerd in een genocide in het oosten van Oekraïne, waar de militairen lukraak de Russisch sprekende bevolking vermoorden, waaronder kinderen en ouderen en een paar miljoen zijn gevlucht.Ze vielen ook Joden aan met messen, bijlen, hamers, rieken en stenen…

  Rusland heeft met de inval in Oekraïne geen enkele internationale recht geschonden.Het moderne internationale recht, waarvan het centrale document de Handvest van de Verenigde Naties is, werd gebouwd met het idee om te voorkomen dat sommige ideologische opvolgers van Adolf Hitler het werk van hun voorganger niet zouden kunnen voortzetten. En dat ideologische aanhangers van het nazisme aan de macht zijn in Oekraïne, die aanhangers verbergen zich niet: monumenten voor nazi-collaborateur Stepan Bandera uit de Tweede Wereldoorlog worden in heel Oekraïne opgericht, leden van neonazistische organisaties zoals de Rechtse Sector en anderen hebben een belangrijke positie.Het zijn ook gewapende neo-nazi-formaties (zoals de beruchte “Azov”-eenheid) die hakenkruizen en soortgelijke nazi-symbolen dragen.Zij zijn nu ook officieel lid van de Oekraïense Nationale Garde,die onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken vallen.Met 15.000 leden en 37 parlementsleden(bijna 40 procent van de stemmen) is Svoboda de grootste nazi- organisatie in Oekraïne.Svoboda en ‘Rechtse Sector’ (als ook voormalige leden van het niet meer bestaande fascistische UNA-UNSO) maken niet alleen deel uit van het Kabinet, maar deze twee belangrijke neo-nazi groeperingen hebben sleutelposities, waardoor zij in de praktijk de controle hebben over de strijdkrachten, de politie, justitie, en de nationale veiligheid…

  Maar het gaat hier niet alleen om symbolen: alles wat Russisch is in Oekraïne wordt onderdrukt, van taal tot alle andere elementen van de Russische identiteit, en in delen van het land waar een grotere concentratie van de Russische bevolking is, heeft de weigering van burgers om een ​​dergelijk gezag te gehoorzamen, wordt bestraft met gewapende aanvallen door het Oekraïense leger, meestal tegen de burgerbevolking, waarin de bovengenoemde verklaarde neonazi’s de belangrijkste en meest wrede rol spelen. Bij die nazi-aanslagen zijn naar schatting zo’n 15.000 Russische mensen vermoord, voornamelijk burgers.Dus,beschermt het internationaal recht de soevereiniteit en territoriale integriteit van staten, zelfs ten koste van aanhoudende, drastische en massale terreur tegen delen van hun bevolking?Natuurlijk niet!Waarom kwam dan het Rode Leger in 1945 naar Berlijn en kwam het Amerikaanse leger naar Normandië?Net als het Amerikaanse en Rode leger,heeft Poetin ook al het recht, om te strijden tegen het nazisme in Oekraïne.Alle mensen die tegen Putin en Rusland zijn, heulen eigenlijk mee met nazis(Hoe de VS-NAVO installeerde een neonazistische regering in Oekraïne: https://www.globalresearch.ca/the-)

  En dan nog iets:wie schuift nu uiteindelijk op naar de grenzen van wie? Het westen naar het oosten of Poetin en Rusland naar het westen?De vastbeslotenheid van de VS om de NAVO uit te breiden tot aan de grenzen van de Russische Federatie, vergezeld van de levering van modern wapentuig aan Oekraïne, is in feite de voltooiing van een geleidelijke militaire omsingeling die geen enkele staat met gevouwen armen kan aanvaarden.In 2008 beloofden NAVO-leden om het lidmaatschap uit te breiden tot Oekraïne. Poetin waarschuwde onmiddellijk de NAVO-landen:“NAVO-uitbreiding naar het oosten is onaanvaardbaar, dat de Verenigde Staten met raketten voor onze deur staan.Hoe zouden de Amerikanen reageren als er raketten aan de grens met Canada of Mexico zouden worden geplaatst?”Wat er werkelijk gebeurt als de Russen raketten nabij de grenzen van de VS opstellen leert ons de geschiedenis. Toen Chroesjtsjov raketten wou plaatsen op Cuba was John F. Kennedy bereid om de wereld in een kernoorlog te storten om dat te verhinderen.Chroesjtsjov bond in en liet de schepen met raketten voor Cuba aan boord rechtsomkeer maken naar de Sovjet-Unie. Nu er Navo-raketten op minder dan een paar honderd kilometer van Sint-Petersburg staan is Poetin aan de beurt om met de apocalyps te dreigen. Poetin is geen Chroesjtsjov…

  Ze verkozen om de Russische beer te blijven uitdagen tot hij uiteindelijk zijn klauwen uitsloeg. “Jullie willen geen vriend of bondgenoot in ons zien. Maar waarom maken jullie ons tot vijand?” Die vraag stelde Poetin onlangs in zijn speech aan Amerika .“Ik denk de uitbreiding van de NAVO het begin is van een nieuwe Koude Oorlog. Het is een tragische vergissing. Er was geen enkele reden voor,” zei George Kennan, architect van de Koude Oorlog in 1998.“Weet je nog hoe we helemaal gek werden van het idee dat de Sovjets militaire troepen in Cuba zouden stationeren. Dit was onaanvaardbaar. En kun je je voorstellen dat over twintig jaar een machtig China een militaire alliantie aangaat met Canada en Mexico, dat er Chinese strijdkrachten naar Canadese en Mexicaanse bodem verplaatst worden en dat wij daar gewoon zouden staan en zeggen: ‘dit is geen probleem’, ”zei John Mearsheimer, een van de meest vooraanstaande geopolitieke experts in de VS, in 2015.William Burns, voormalig ambassadeur van de Verenigde Staten in Rusland en directeur van de CIA onder Biden, zei al in 2008 dat “NAVO-expansie naar Oekraïne zou kunnen resulteren in een oorlog met Rusland en een burgeroorlog in Oekraïne. ”Gorbatsjov een duidelijke belofte kreeg dat als Duitsland verenigd werd, en lid van de NAVO bleef, de grenzen van de NAVO niet in oostelijke richting zouden verschuiven. Noch de VS noch Rusland willen het leger van de ander voor hun deur. En als Oekraïne wil overleven en gedijen, dan mag het geen voorpost zijn van de ene kant tegen de andere, het moet functioneren als een brug tussen beide…

  Napoleons nederlaag maakte geen einde aan de wens om Rusland vanuit Oekraïne te bedreigen. Drie decennia later, in 1853, brak de Krimoorlog uit tussen een coalitie van het Ottomaanse Rijk, het Franse Rijk, het Verenigd Koninkrijk en het Koninkrijk Sardinië en Rusland. De nederlaag van Rusland in deze oorlog heeft een blijvende indruk achtergelaten op de defensieconcepten van het land, waardoor Oekraïne als een ‘strategisch knooppunt’ is gaan fungeren. Deze bijzondere positie van Oekraïne werd bevestigd door de nazi-operatie Barbarossa, gericht op de invasie van Rusland in 1941. De nederlaag van de Sovjet-Unie in Kiev opende de deur voor de tweede fase van operatie Barbarossa, operatie Tyfoon genaamd, die tot doel had Moskou te veroveren. Deze geschiedenis ontbreekt volledig in de berichtgeving in de mainstream media over het proces dat heeft geleid tot de huidige oorlog in Oekraïne. Deze oorlog in Oekraïne had voorkomen kunnen worden als de Verenigde Staten, de NAVO en Joe Biden Rusland veiligheidsgaranties hadden gegeven, maar psychopaten in Washington en Brussel willen een derde wereldoorlog, die ook de laatste zal zijn, omdat er kernwapens zullen worden gebruikt en het leven op aarde zal worden vernietigd…

  De NATO is een terreurorganisatie, die traint nu in Oekraïne nazitroepen. “Als ik in Nederland zeg dat de NAVO wellicht de gevaarlijkste organisatie ter wereld is, wordt ik waarschijnlijk uitgelachen. Eisenhouwer waarschuwde ooit voor de gevaren van het military industrial congressional complex, die op langere termijn de Amerikaanse democratie teniet zou doen,” zegt Karel van Wolferen, journalist en Emeritus Hoogleraar Vergelijking Politieke en Economische Instituties aan de UVA .De elite, afkomstig uit het politiek-militair-industrieel complex, heeft de feitelijke macht in de VS. Deze staat binnen de staat, The Deep State, ziet politici als pionnen in het geopolitieke schaakspel. Ons werd voorgelogen dat de NAVO bedoeld was om een halt te roepen aan het Communistische gevaar. Werd het Warschaupact niet pas zes jaar later in 1955 opgericht? Historisch onderzoek laat zien dat de tegenstelling tussen het Vrije Westen enerzijds en het dictatoriale Bolsjewistische Oosten anderzijds, een bewust in het leven geroepen, gekunstelde tegenstelling is geweest. De doodgezwegen historicus en Amerikaan, Anthony Sutton heeft in meerdere publicaties, uiterst gedocumenteerd laten zien hoe vanuit bepaalde westerse kringen, deze tegenstelling stapsgewijs werd gecreëerd. Hij heeft uiteengezet hoe de Bolsjewistische oktober-revolutie van 1919 gefinancierd en ondersteund werd door westerse bankiers. En zo financierden en hielpen de bankiers ook later Hitler.Europa moet dringend zijn soevereiniteit los van de VS en de NAVO herwinnen. Dat is de enige manier om vrede en veiligheid in Europa te garanderen.

  Het bespreken van het vermoorden van Russen is nu toegestaan ​​in de media.Facebook en Instagram versoepelen tijdelijk hun beleidsregels rond het toestaan van haatdragende berichten en oproepen tot geweld tegen Rusland en zijn president. Het is nu toegestaan om de Russische president Vladimir Poetin of de Wit-Russische president Alexander Lukashenko dood te wensen. Ze versoepelen tijdelijk de regels rondom verboden inhoud. Gebruikers die aanzetten tot haat worden niet geblokkeerd als de bedreigingen zich richten tegen bijvoorbeeld Russische militairen in Oekraïne. Meta Platforms, het bedrijf achter Facebook en Instagram, schrijft dat de regels tijdelijk zijn veranderd. Zo rolt de linkse media. Walgelijk!https://rumble.com/vwxxi8-ukraine-on-fire.html


   

  1 reacties :

  Anoniem zei

  https://www.sp.nl/tribune/1998/tribune-498-interview-willem-oltmans

  Een reactie posten