Van een onzer correspondenten.

Deze week hield Minister Sigrid Kaag (D’66) een rede in Maastricht, tot ongenoegen van de Tweede Kamer die had gewild dat ze in het parlement had moeten verschijnen. Het kwam haar op een reprimande van de Tweede Kamervoorzitter te staan. Nieuwe bestuurscultuur? Gemeenteraadsverkiezingen? Bang voor scherpe financieel inhoudelijke vragen?

Kaag had het onder meer over klimaat en stelde dat met het klimaatprobleem, ‘dat inmiddels niet meer te ontkennen en onontkoombaar is’ de vraag steeds prangender wordt wat de lidstaten van de EU nu onderling bindt. Het woord ‘grens’ en ‘grensoverschrijdend’ dook regelmatig op in haar betoog. Ook nam ze elf keer het woord ‘samenwerking’ in de mond. Kaag vond, bij alle grote problemen in de wereld,

‘(…) ten slotte klimaatverandering – als belangrijkste grensoverschrijdende opgave van dit moment.’

Toch is het maar goed dat zij zich niet over de grens met Duitsland waagt qua politieke standpunten over aardgas en klimaatverandering. De NOS berichtte al twee jaar geleden:

‘Vooral aan de grens valt het contrast op: aan de Nederlandse kant is de gasrekening hoger geworden en worden huishoudens gestimuleerd om van het gas af te gaan, terwijl er even verderop in Duitsland honderden euro’s subsidie worden uitgedeeld om juist op die energiebron over te stappen. Dat verschil roept verbazing op.’

Overstap naar gas zou zelfs CO2 besparen:

‘Aangenomen wordt dat een groot deel van de overstappers de voorkeur geeft aan gas. Dat heeft er vooral mee te maken dat de infrastructuur er al ligt. Van de 5,6 miljoen huishoudens met oliekachels kunnen er ruim 2 miljoen redelijk makkelijk overstappen op het gasnet. Ook is de installatie van een gasketel goedkoper dan de meeste duurzame energiebronnen.’

In Brussel is inmiddels een intense discussie uitgebroken over de vraag of aardgas nu wel of niet groen kan worden genoemd. Want als aardgas groen is, hoeven Duitsers voorlopig niet van het gas af, zoals wij, en krijgen zij zelfs voordelen.

In haar rede te Maastricht, het was bijna de laatste zin als flinke uitsmijter, stelde Kaag met groot aplomb:

‘Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen – en dat willen we  – hoort aardgas (als zogenaamd groen gas, red) daar wat Nederland betreft niet bij.’

Aardgas blijft bij D’66 zeer vervuilend, levensbedreigend en moet uit onze huizen worden verbannen tot aan de Duitse grens. Hoe die Duitse Europeanen met hun eigen gas omgaan moeten zij weten. Voorbij de slagboom ligt immers dat andere Europa.

***

Bron hier.