‘Vooral ouderen de dupe van te hoge WOZ-inschatting’

Datum:
 • woensdag 2 maart 2022
 • in
 • Categorie:
 • Verouderde huizen zouden te hoog worden ingeschat, maar volgens de Waarderingskamer voeren gemeenten hiervoor extra controles uit.

   

   
  Alexander Leeuw  01 maart 2022


  Met name oudere mensen hebben last van een te hoge inschatting bij het vaststellen van de WOZ-waarde. Volgens de consumentenvereniging Vastelastenbond worden recent opgeknapte woningen in een wijk gebruikt als voorbeeldwoningen bij de bepaling van de WOZ-waarde. Verouderde of slecht onderhouden huizen, die voornamelijk worden bewoond door senioren, zouden dan te hoog worden ingeschat. De Waarderingskamer zegt ermee bekend te zijn.

  Realistische schatting

  Oudere mensen doen ‘vaak niet veel meer aan hun woning’, vertelt directeur Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond in een bericht. ‘Daarnaast hebben ze vaak de financiële middelen niet om de woning grondig te verbouwen of op te knappen.’ Een realistische schatting wordt dan moeilijker. De interesse in verduurzaming is bij deze groep ook minder – de Vastelastenbond verwijst hierbij naar de studie ‘Grijze Haren, Groene Huizen’ van het Planbureau voor de Leefomgeving.

  Senioren kunnen bezwaar maken. ‘Deze aanvragers maken de meeste kans om hun WOZ-beschikking succesvol aan te vechten’, zegt Wolfert. Hij voegt toe dat de succeskans sterk afhangt van de gemeente. ‘Sommige gemeenten zitten goed met hun schattingen terwijl andere gemeenten er juist naast zitten.’ De Vastelastenbond geeft het advies om bij het indienen van een bezwaar foto’s toe te voegen waarin de staat van de keuken of woonkamer te zien is.

  Gemeenten zijn bekend met het fenomeen en houden er ook rekening mee, laat Ruud Kathmann van de Waarderingskamer weten. ‘Dat er bij de marktanalyse goed gekeken moet worden naar de kwaliteit van de woning (opgeknapt of niet, verduurzaamd of niet) is duidelijk.’ Bij de meeste gemeenten wordt volgens Kathmann een extra controle uitgevoerd op woningen waar al lang dezelfde bewoners zijn ingeschreven en de Waarderingskamer stimuleert dit soort extra controles ‘nadrukkelijk’.

  0 reacties :

  Een reactie posten