Toch glyfosaatverbod op pachtgronden Noord-Holland

Datum:
 • dinsdag 29 maart 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  Het is voor het eerst dat de Centrale Grondkamer een dergelijk verbod goedkeurt.
  Toch glyfosaatverbod op pachtgronden Noord-Holland

  De Centrale Grondkamer handhaaft het glyfosaatverbod op landbouwgronden die de provincie Noord-Holland voor vier tot zes jaar verpacht. Het is voor het eerst dat de Centrale Grondkamer een dergelijk verbod goedkeurt.

  Eerder had een regionale grondkamer geoordeeld dat de provincie Noord-Holland een verbod op gebruik van glyfosaat niet mag opleggen aan pachters. De Centrale Grondkamer heeft nu voor het eerst een verbod op het gewasbeschermingsmiddel glyfosaat goedgekeurd.

  De wet bepaalt dat een pachtcontract moet worden goedgekeurd door de Grondkamer er zijn vijf regionale grondkamers en een Centrale Grondkamer. Alle kamers maken onderdeel uit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  Provinciale pachtbeleid

  Gedeputeerde Esther Rommel van provincie Noord-Holland vindt dat de Centrale Grondkamer met de uitspraak het verbod op gebruik van glyfosaat onderschrijft. „Via het provinciale pachtbeleid streven we een gezonde bodem, divers bodemleven en een goede waterkwaliteit na. Dit is voor ons heel belangrijk, want we werken hard om de biodiversiteit in Noord-Holland te laten toenemen. Glyfosaat haalt de balans tussen planten, insecten en andere dieren juist onderuit.”

  Uit noodzaak wel mogelijk

  Provincie Noord-Holland besloot in 2020 dat agrarische pachters die grond van de provincie pachten, het middel glyfosaat niet meer op provinciegrond mogen gebruiken. Als er echt geen alternatief is en gewasbescherming is wel noodzakelijk, dan wordt glyfosaat alsnog toegestaan. De beheerder van de provincie beoordeelt dat samen met een externe expert. De provincie kan vervolgens toestemming geven. Het verbod, dat vanaf 1 november 2020 inging voor de nieuwe pachtcontracten, gold al voor percelen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

  0 reacties :

  Een reactie posten