Regering ziet af van officiële Net Zero* kostenraming. 

Bron: Net Zero Watch.

Vertaling: Martien de Wit.

Uit het onlangs gepubliceerde rapport van de Public Accounts Committee over het bereiken van Net Zero blijkt dat de plannen om de economie koolstofvrij te maken, in duigen vallen.

De parlementaire commissie constateert dat er geen samenhangend plan voor de uitvoering lijkt te zijn en wijst erop dat de regering eindelijk heeft toegegeven geen idee te hebben van de kosten die ermee gemoeid zijn.

Volgens het verslag van de commissie

“was het Britse ministerie van Financiën terughoudend met het geven van informatie over de toekomstige kosten van het bereiken van netto nul, waarschuwend dat, hoewel de Climate Change Committee schattingen heeft verstrekt, deze ‘heroïsche veronderstellingen’ bevatten met fouten die zich mogelijk over zeer lange perioden opstapelen”.

Het Net Zero beleid werd in wetgeving omgezet op basis van een officiële kostenraming die aan het parlement werd verstrekt door de Climate Change Committee, waarvan de voorzitter, Lord Deben, zei dat deze “universeel werd erkend als de meest serieus gepresenteerde, gekwantificeerde inspanning“.

In de afgelopen twee jaar is echter duidelijk geworden dat dit grotendeels een fictie was [1-3], met ten minste één onafhankelijke schatting die suggereert dat de Climate Change Committee de kosten van Net Zero met een orde van grootte heeft onderschat [4].

Net Zero Watch directeur Benny Peiser zei:

Het rapport toont aan dat de regering de kostenramingen van het Climate Change Committee heeft afgeschreven. Dit rechtvaardigt volledig wat we al sinds 2019 zeggen. Het parlement is door misleidende beweringen in Net Zero getrapt. De regering heeft nu de CCC en Lord Deben onder de bus gegooid en dat was hoog tijd.”

Parlementslid Craig Mackinlay, die de verklaring van Net Zero Watch verwelkomde, riep op tot een volledige herziening van het klimaat- en energiebeleid:

Twintig jaar lang is het beleid gedomineerd door ideologische hersenschimmen en tot nu toe zijn zij erin geslaagd middelen van bestaan te vernietigen en de nationale veiligheid te ondermijnen. Het is tijd om opnieuw te kijken naar fracking, naar kernenergie en naar adaptatie. Het is tijd om serieus werk te maken van klimaat en energie.

Noten

[1]   Andrew Montford: Three Trillion and Counting, The Global Warming Policy Foundation

[2] Parliament ‘misled’ over cost of net zero target, say Conservative MPs. Telegraph, 25 September 2021

[3] Net Zero target relies on rise in windy days. Telegraph, 23 October, 2021

[4] McKinsey. The economic transformation: What would change in the net-zero transition

***

* Net Zero (Netto Nul) verwijst naar een toestand waarin de broeikasgassen die de atmosfeer ingaan in evenwicht zijn met de verwijdering van broeikasgassen uit de atmosfeer.

***

Bron hier.