Van een onzer correspondenten.

Dat was een weinig fortuinlijk bezoek wat Boris Johnson in allerijl aflegde aan Saoedi-Arabië deze week. Johnson is sinds Poetins oorlog in Oekraïne, naarstig op zoek naar betaalbare olie en propageert stabiele markten die geen grote prijsschokken laten zien. Hij vindt dat je de grootste olie-leverancier van de wereld in deze tijd niet links kunt laten liggen.

Dus moest de hand worden geschud van kroonprins Mohammad bin Salman al-Saoed en publieke verontwaardiging over de recente executie van 81 gevangenen opzij worden gezet, wat hem op zware kritiek kwam te staan in het Lagerhuis. Na de Khashoggi-affaire komt zelden een Westers politicus in Riyad. Johnson ging wel maar kwam met lege handen thuis. De premier had na afloop weinig opbeurende zinnen:

‘Ik denk dat er een soort van begrip was voor de noodzaak tot stabiliteit in olie- en gasmarkten en de behoefte om prijsstijgingen te voorkomen.’ Bron: ft.com

Binnenkort zal Johnson een nieuwe energiestrategie presenteren voor zijn land, mede als antwoord op de Russen. Maar zowel schendingen van mensenrechten als in Britse politieke kringen beleefde angst voor vermeende klimaatverandering zullen Johnson niet kunnen afhouden om voor olie en gas te blijven kiezen. De door hem beleden doelstelling om de Britse samenleving in 2050 fossielvrij te maken komt daarbij steeds meer onder druk te staan. Het winnen van schaliegas door middel van ‘fracking’ blijft als betaalbare optie op tafel, temeer daar het VK enorme reserves heeft waar men volgens analisten minstens vijftig jaar op kan teren. Maar er zijn ook politieke initiatieven die de Britten op het fossiele spoor kunnen houden.

Nigel Farage, Engelands pionier op het gebied van Brexit, wil Johnson’s groene energiepolitiek aan een referendum onderwerpen gezien de enorme kosten die dit beleid met zich meebrengt. Farage bereidt een grote campagne voor. In de woorden van de Daily Mail: ‘Farage (red.) kreeg ons uit de EU, nu helpt hij ons af om een eind te maken aan een groene agenda die alles ruïneert.’

‘Get Brexit done’, herhaalde Johnson onophoudelijk in elke openstaande microfoon om het VK los te weken van de EU.

Of hij ook Farage’s slogan ‘Power not Poverty!’ uit zijn strot kan krijgen is zeer de vraag.

***