‘Greep van Klaus Schwab op provincie Zeeland blijkt enorm’

Datum:
 • woensdag 9 februari 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  De Zeeuwse FVD-fractie heeft vragen gesteld over de relatie tussen de provincie Zeeland en het World Economic Forum van Klaus Schwab.
  ‘Greep van Klaus Schwab op provincie Zeeland blijkt enorm’

  Luister naar dit artikel
  NineForNews.nl
  00:00 / 02:02

  De Zeeuwse FVD-fractie heeft vragen gesteld over de relatie tussen de provincie Zeeland en het World Economic Forum van Klaus Schwab.

  Statenleden Bos en Walravens merken op dat de verwevenheid van het World Economic Forum, de organisatie achter de zogeheten Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, tot in de haarvaten van de Nederlandse overheden reikt. Op de vraag of de Gedeputeerde Staten deze mening delen, luidde het antwoord ‘nee’. “Voor zover wij weten zijn de SDG niet door het WEF gedicteerd.”

  Totalitair globalisme

  De FVD-fractie vindt deze vorm van totalitair globalisme (mondialisme) zoals opgedrongen door Schwab en de Verenigde Naties – waarbij de maakbare samenleving aan de inwoners van Zeeland wordt opgedrongen – ongewenst. Op de vraag of de Gedeputeerde Staten deze mening delen, luidde het antwoord andermaal ‘nee’. “De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn verwerkt in verschillende beleidsdocumenten, die zijn vastgesteld door Provinciale Staten.”

  Bos en Walravens wilden daarnaast weten of Zeeuwse bestuurders of ambtenaren hebben deelgenomen aan WEF-bijeenkomsten, of Zeeuwse bestuurders en ambtenaren lid zijn van of actief zijn voor het WEF en of er door lobbygroepen informatie over het WEF en SDG wordt gedeeld met de provincie Zeeland of de Zeeuwse gemeentes.

  Nederlandse Staat is een ngo?

  De antwoorden waren kort maar krachtig: ‘Nee’, ‘niet voor zover ons bekend is’, ‘Niet voor zover wij weten’. Ook opmerkelijk: op de vraag met welke niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) die gelieerd zijn aan het WEF de provincie Zeeland samenwerkt, antwoordde Gedeputeerde Staten: “De Staat der Nederlanden.”

  “Ondanks de mist die men optrekt, blijkt de greep van Klaus Schwab op de provincie Zeeland enorm,” reageert Statenlid Bos. “De Nederlandse Staat is volgens het dagelijks provinciebestuur niet meer dan een ngo.”
  0 reacties :

  Een reactie posten