LTO: met eilanden Wieringerhoek weren

Datum:
 • woensdag 12 januari 2022
 • in
 • Categorie: , , , ,

 • HOLLANDS KROON -  ANNA PAULOWNA

  Met het omarmen van plan Buitendijk tracht land- en tuinbouworganisatie LTO Noord de uitvoering van het project Wieringerhoek om te buigen. 


  Winnie van Galen 12-1-2022


  Agrariërs steunen plan Buitendijk voor behoud 

  van landbouwgrond 


  Dit project dat door Rijkswaterstaat is bedacht ter versterking van de biodiversiteit in het IJsselmeer, leidt onder meer tot afname van landbouwgrond. Die bedreiging wordt volgens de LTO Noord versterkt door alternatieven die natuurorganisaties tegen aspecten van Wieringerhoek hebben ingediend. 

  Volgens LTO Noord gaan die alternatieven onder meer ten koste van ongeveer 800 hectare aan landbouwgrond. Een idee ’waar geen enkele draagvlak voor is bij de achterban,’ aldus de LTO. 

  De aanleg van natuurontwikkeling achter de Noorderdijkweg legt volgens de LTO ’een forse schaduwwerking op de hele Wieringermeer en ver daarbuiten vanwege aantrekking ganzen en smienten, de overlast van muggen en de verspreiding van onkruidzaden.’ 

  Meer grond nodig 

  In een brief over de kwestie aan de gemeenteraad van Hollands Kroon wordt onder meer gesteld dat de agrarische sector in de Wieringermeer in de toekomst juist meer grond nodig heeft. ’Deze noodzaak wordt ingegeven door gezonde bedrijfsontwikkeling, de steeds verder toenemende eisen op het gebied van kringlooplandbouw en de uitplaatsing van agrarische bedrijven gelegen naast Natura 2000- gebieden’, aldus de LTO. 

  Al met al wijst LTO Noord het project Wieringerhoek af maar daarmee is het laatste woord niet gezegd. Om de schade te beperken ’staat de LTO in beginsel welwillend tegenover een alternatief plan dat door ingenieur Kor Buitendijk is bedacht en waar meer draagvlak onder boeren voor bestaat.’ 

  De kern van Buitendijks alternatief is een combinatie van zonne-atollen, een natuureiland en vooroevers tegen de dijk. 

  Als aanvulling op Buitendijks plan wil LTO Noord de garantie dat het gebruik van de strook agrarische grond tegen de dijk agrarisch blijft en er geen stikstofgevoelige habitat ontstaat. Daarnaast moet er meer aandacht komen ter voorkoming van muggenplagen, mag de kweldruk niet toenemen en dient de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer op peil te blijven. 

  Windmolens 

  Tevens ziet LTO op een aantal atollen (eilanden voor de kust) liever windmolens komen om hiermee een hogere bijdrage aan de Regionale Energiestrategie te leveren. Buitendijk stelt voor op de atollen zonnepanelen op palen te plaatsen.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten