Holland Kroon Vervolg Raadsvergadering Digitaal

Datum:
 • dinsdag 1 februari 2022
 • in
 • Categorie: ,

 •  Hollands Kroon - Raadsvergadering Hollands Kroon op donderdag 27 januari Digitaal
  Raad

  donderdag 27 januari / Vervolg Dinsdag 1-2-2022

  20:00 - 23:00

  Locatie
  Digitaal
  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  Als u wilt inspreken, kunt u gebruik maken van het inspreekuur op de dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering.  Agendapunten


  Ingekomen stukken en memo's

  Titel
  01. Memo raad 21-12-07 TEO .
  02. Memo raad 21-12-07 groene warmte.
  03. Memo raad 21-12-07 toegankelijkheid
  04. Memo raad 21-12-07 wijziging Nota tarieven 2022
  05. Memo raad 21-12-07 zelfbewoningsplicht.
  06. Omgevingsvisie Biotoop Molens en ontwerpverordening Fysieke leefomgeving
  07. BZK beleidskader verboden handelen.
  08. Stichting Elektrohypersensitiviteit.
  09. BDO-benchmark Nederlandse gemeenten 2022.
  10. Memo Gemeenteraden krijgen meer controle en meer participatie voor burger in gewijzigde wet gemeenschappelijke regelinge
  11. Belangrijke ontwikkelingen positie raadsleden en wethouders
  12. brief bezorgde inwoners Zijdewind Plaatsing telecommast op de Priggeweg 22b.
  13. Red de Wieringermeer stuurt brandbrief naar de provincie
  14. Memo raad 21-12-14 grondverkopen Robbenplaat.
  15. Memo raad 21-12-14 kwartaalinformatie IHK Q3-2021
  16. Memo raad 21-12-14 CEO 2020 Jeugd en Wmo
  17. Memo raad 21-12-14 grondprijzenbrief 2022
  18. Memo raad 21-12-14 herstructurering Wieringerwerf december 2021
  19. Memo raad 21-12-14 update Covid herstelfonds
  20. Memo raad 21-12-14 Integrale crisisdienst
  21. Memo raad 21-12-14 RES Uitvoeringsprogramma NHN
  22. Memo raad 21-12-14 gedragscode soortenbescherming
  23. Memo raad 21-12-14 gunning dierenvervoer en dierenopvang
  24. Memo raad 21-12-21 informatie 2e bijeenkomst woningbouw Niedorp-Winkel
  24. Memo raad voortgang procedure bestemmingsplan B1.pdf
  25. Memo raad 21-12-21 Westrak.
  26. BRIEF Aan alle politieke partijen van Nederland
  27. Aanbieding Kadernota 2023 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Regionaal Archief
  28. Zienswijzen stukken Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  29. Memo raad 22-01-11 landschappelijke inpassing Agriport A7
  30. Memo raad 22-01-11begrotingswijziging OD NHN
  31. Memo raad 22-01-11 motie Park Cultuurweg
  32. Memo raad 22-01-11 tweede kwartaalrapportage OD NHN
  33. Memo raad 22-01-11 benchmark gemeentelijk groen 2020
  34. Oproep aan raad
  35. RES NHN: aanbevelingen partijprogramma's JongRES
  36. Adhesiebetuiging motie borstonderzoek
  37. brief gemeenteraad nav bezwaren.
  38. Motie vreemd aan de orde: Periodiek Borstonderzoek
  39. Kadernota 2023 GRGA
  40. Regionaal risicoprofiel VRNHN
  41. Nieuwsbrief raad - Omgevingswet
  42. Omgevingswet Nieuwsbrief NHN
  43. Herijking gemeentefonds
  44. Lancering Autisme Magazine Noord-Holland Noord
  45. NSWZ verenging - zwembaden
  46. Huibers hout en huisvesten arbeidsmigranten op Robbenplaat, Westrak
  47. Verzoek tot doorzending beoordeling Transitie Visie Warmte
  48. Toegankelijke en begrijpelijke gemeenteraadsverkiezingen 2022
  49. Zendmast Zijdewind
  50. Plannen Wieringermeer
  51. Regionaal risicoprofiel 2022-2023 (concept)
  52. Mededeling vertrek bij OHK
  53. Weekoverzicht VNG 10-14 januari
  54. Filmpje inz. verkeerssituatie Zijdewind
  55. Transitievisie Warmte - motie gemeente Dongen
  56. Memo overeenkomst Incluzio

  0 reacties :

  Een reactie posten