Artsen Collectief stuurt brief naar Tweede Kamerleden over coronabeleid

Datum:
 • zondag 23 januari 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  De aanpak van deze crisis kan anders! Het móet anders! 


  23-1-2022


  Artsen Collectief stuurt brief naar Tweede Kamerleden over coronabeleid


  Onderstaande brief inzake het coronabeleid hebben we als Artsen Collectief gestuurd naar de leden van de Tweede Kamer. 

  20-1-2022


  Geacht Kamerlid,

  Het moet ons van het hart: wij hebben al langere tijd grote zorgen over het gevoerde beleid door het (nieuwe) kabinet. Inmiddels zijn wij bijna twee jaar verder in deze coronacrisis. De onrust, de polarisatie, de enorme schade op zowel fysiek, sociaal als economisch gebied is nog nooit zo groot geweest. De druk op mensen en nu ook kinderen om zich te laten vaccineren, vaak niet eens uit oogpunt van hun gezondheid, maar ‘om hun vrijheid terug te krijgen’, is groot. U, als volksvertegenwoordiger, zult dit
  ongetwijfeld ook constateren en uw zorgen hebben.

  De RIVM-voorspellingen waarop vrijheidsbeperkende coronamaatregelen worden gebaseerd, komen keer op keer niet uit (1). Toch wordt van de gehele gezonde bevolking – van jong tot oud – dringend tot dwingend gevraagd zich aan steeds wijzigende en onnavolgbare maatregelen te houden met als excuus de
  overbelasting van de zorg. Die overbelasting is er zeker, maar die belasting wordt nog steeds niet structureel opgepakt, ondanks alle oplossingsrichtingen die door ons en andere medici uit het veld
  worden aangedragen. De aanpak van deze crisis kan anders! Het móet anders! Gezondheid is namelijk meer dan het bestrijden en voorkomen van virusinfecties.

  Wij en met ons allerlei artsen, wetenschappers en hoogleraren in Nederland en wereldwijd weten inmiddels veel meer van het endemisch geworden virus (2), waardoor het wel besmettelijker, maar niet gevaarlijker is geworden voor de gezondheid. Het virus blijft onder ons. Voor de meeste mensen vormt dit geen probleem. De risicogroepen kunnen we op vrijwillige basis beschermen. Het moment om onze maatschappij te normaliseren is aangebroken.

  Staan wij als artsen dan achter het (weer) invoeren van een 1G-, 2G- of 3G-beleid? Dat mensen moeten bewijzen dat ze gezond zijn en moeten testen voor toegang? Handhaven van een coronatoegangsbewijs, een QR-code? Het antwoord is pertinent nee! Dit soort maatregelen zorgen voor een vals gevoel van veiligheid en geven géén gezondheidswinst. Wat ze wel doen, is inbreuk maken op grondrechten, medisch geheim en privacy. Bovendien is massaal testen geen zinnige en zuinige zorg (3).
  .
  Het Artsen Collectief roept op tot gezond medisch verstand. We zitten net als andere jaren in een griepseizoen en we hebben een enorme personeelscrisis in de zorg. Laten we dáár op inzetten! ‘Geld is het probleem niet’, zei demissionair minister De Jonge eerder. We gaan ervan uit dat onze nieuwe minister Kuipers zich daarachter schaart. Besteed die miljarden dan aan het zorgprobleem en niet aan
  handhaving van weinig transparant tot stand gekomen en slecht geëvalueerde coronamaatregelen.
  Maatregelen waarvan de enorme maatschappelijke schade steeds zichtbaarder wordt. Ondanks alle coronamaatregelen lijkt de crisis alleen maar groter te worden.

  De inmiddels ruim 2.500 artsen en medisch professionals die betrokken zijn bij ons Artsen Collectief willen constructief bijdragen aan de noodzakelijke veranderingen. Wij dragen dit uit in onze gesprekken met andere medici, hoogleraren en wetenschappers en communiceren onze zorgen en standpunten via onze website artsencollectief.nl en een aantal sociale media:

  • Bescherm risicogroepen en ouderen, eventueel door vaccinatie, op vrijwillige basis (4).
  • Laat mensen die het coronavirus hebben doorgemaakt en niet-risicogroepen vrij en leg hen geen maatregelen op.
  • Test alleen bij klachten (5) en pas na consultatie door een (huis)arts.
  • Kijk naar flexibele personeelsinzet van (ic-)verpleegkundigen, doorstroomlocaties en zorg voor gecentraliseerde covidzorg.
  • Kies voor het promoten van een goede leefstijl om het immuunsysteem van de mensen te ‘boosten’.
  • Geef aandacht aan goede ventilatie.
  • Sta vroegtijdige medicatie toe en beboet geen (huis)artsen die hun patiënten willen behoeden in het ziekenhuis te belanden.
  • Informeer mensen over het belang van vitamine C en D, zink en selenium.
  • Stimuleer sporten, beweging en ontspanning.
  • En, heel belangrijk: blijf met elkaar in contact, verminder de angst en heb weer vertrouwen in het eigen lichaam en in elkaar.

  We zullen moeten leren leven met virussen en de oorzaken aanpakken die ten grondslag liggen aan deze crisis. Dat kan! De medici van het Artsen Collectief pleiten er al langer voor om nieuwe wegen in te slaan en oplossingen een kans te gaan geven. U kunt onze visie en bronvermeldingen vinden op onze site via

  Hoe dan wel ?

  Laten we samen optrekken om onze democratie te beschermen, want een democratie gaat niet om het volgen of opkomen voor de massa, maar om bescherming van de minderheid in het behoud van
  lichamelijke integriteit en eigen regie, met respect naar het gehele ecosysteem.

  Kies daarom met het Artsen Collectief voor een risicogestuurd beleid met maatregelen tegen corona die zo min mogelijk nevenschade tot gevolg hebben, waarbij gezondheid wordt gestimuleerd en waarin
  (keuze)vrijheid en zelfbeschikkingsrecht voorop staan. En vergeet daarbij niet: blijf gewoon thuis als je klachten hebt!

  Wij lichten onze standpunten graag nader aan u toe in een open gesprek en zien uit naar uw bijdragen in het debat in de Tweede Kamer.

  19 januari 2022

  Vriendelijke groet,
  Namens het Artsen Collectief

  Hannah Visser (internist-infectioloog) & Femme Zijlstra (radioloog en leefstijl geneeskunde)

   

  https://artsencollectief.nl/regering-en-omt-onderbouwen-qr-code-met-onbetrouwbare-modellen/ 
  https://artsencollectief.nl/deltavariant-in-opkomst-geen-reden-tot-paniek/
  https://www.ntvg.nl/artikelen/massaal-testen-geen-zinnige-en-zuinige-zorg 
  https://artsencollectief.nl/vrijheid
  https://artsencollectief.nl/testbeleid-hoe-het-anders-kan-en-moet/

   

  0 reacties :

  Een reactie posten