Het is officieel nu: De genvaccinatie schaadt op lange termijn het immuunsysteem en brengt gevaccineerden massaal in gevaar

Datum:
 • zondag 12 december 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • Opnieuw wordt een “domme samenzweringstheorie” officieel waarheid: de mRNA-vaccinatie tegen het coronavirus veroorzaakt een “herprogrammering” en dus een enorme aantasting op lange termijn van het menselijke immuunsysteem.


  12-12-2021


  Dit wordt verklaard door de Britse gezondheidsautoriteit “U.K. Health Security Agency” en stelt dit duidelijk in zijn Corona-verslag kalenderweek 42 met cijfers en gegevens, schrijft Niki Vogt.

  Gevaccineerde mensen maken steeds minder antilichamen aan

  Het rapport zegt op pagina 23:

  […] recent observations from UK Health Security Agency (UKHSA) surveillance data that N antibody levels appear to be lower in individuals who acquire infection following 2 doses of vaccination.

  Vertaling: Recente waarnemingen (evaluaties) van surveillancegegevens van het UK Health Security Agency (UKHSA) (tonen aan) dat de N-antilichaamspiegels lager blijken te zijn bij personen die infectie oplopen na twee doses vaccinatie.

  Dit betekent niets anders dan dat de van nature door het immuunsysteem geproduceerde antilichamen tegen een virus (met name een mutatie) merkbaar minder worden bij degenen die tweemaal zijn gevaccineerd, wat duidelijk in verband wordt gebracht met de vaccinatie – door de UKHSA zelf. De conclusie van het verslag is dan ook niet verrassend: hogere antilichaamniveaus beschermen (van nature) beter tegen infectie:

  “Current thinking is that there is no threshold antibody level that offers complete protection against infection, but instead that higher antibody levels are likely to be associated with lower probability of infection.”

  Vertaling: Volgens de huidige inzichten is er geen drempelwaarde voor antilichamen die volledige bescherming biedt tegen infectie, maar (zo kan worden gesteld) is het waarschijnlijk dat hogere antilichaamniveaus gepaard gaan met een lagere kans op infectie.

  Gevaccineerde mensen lopen een groter risico om geïnfecteerd te worden

  Je hoeft geen raketfysicus te zijn om te weten wat dit betekent. Alex Berenson’s blog verwoordt het heel goed:

  “Wat betekent dit? Verschillende dingen, allemaal slecht. We weten dat de vaccins de infectie of de overdracht van het virus niet stoppen (elders in het rapport wordt zelfs aangetoond dat gevaccineerde volwassenen nu in veel hogere mate worden geïnfecteerd dan ongevaccineerden).

  Wat de Britten zeggen is dat ze nu ontdekken dat het vaccin het aangeboren vermogen van je lichaam om na infectie antilichamen te produceren tegen niet alleen het spike-eiwit, maar ook tegen andere delen van het virus verstoort. Gevaccineerde mensen lijken met name geen antilichamen te produceren tegen het nucleocapsideproteïne, het omhulsel van het virus, dat een cruciaal onderdeel vormt van de response bij ongevaccineerde mensen.

  Dit betekent dat gevaccineerde mensen veel kwetsbaarder zullen zijn voor mutaties in het spike-eiwit ZELFS NADAT ZE EENMAAL (of waarschijnlijk meer dan eens) ZIJN GEÏNFECTEERD EN HERSTELD.

  Het betekent ook dat het virus waarschijnlijk zal selecteren op mutaties die precies in die richting gaan, omdat die het in wezen een enorm kwetsbare populatie zullen geven om te infecteren. En het is waarschijnlijk nog meer bewijs dat de vaccins de ontwikkeling van een robuuste immuniteit op lange termijn na infectie kunnen belemmeren.”

  Dit verklaart ook dat in onze deelstaten met zeer hoge vaccinatiegraad de meeste sterfgevallen worden geteld. Dit is geen “samenzweringstheorie”, het is een feit geworden. Dit is precies wat statistici doen namens Dr. Ute Bergner (fysicus en lid van het Thüringer deelstaatparlement) die de beschikbare gegevens gebruikte om het verband tussen vaccinatie en oversterfte in 16 deelstaten in Duitsland te onderzoeken en te verwerken.

  Deze vier minuten moet je zeker beluisteren:

  Vaccinatiegraad en overmatige mortaliteit zijn recht evenredig

  Statistici stelden vast dat de deelstaten met het laagste percentage gevaccineerde bevolking het laagste oversterftecijfer hadden. Daarentegen had de staat met de hoogste vaccinatiegraad (66%) het hoogste overmatige sterftecijfer.

  “De correlatiecoëfficiënt is +0,31. In de ogen van de twee datawetenschappers is dit ‘verbazingwekkend hoog’. Vooral omdat de voorstanders van vaccinatie het tegendeel beweren, maar geen bewijs leveren voor hun idee van “bescherming”. Op zijn minst zou men een andere verhouding mogen verwachten: hoe meer vaccinaties, hoe lager het sterftecijfer. Mensen worden tenslotte verondersteld beschermd te worden.”

  “Oversterfte neemt toe naarmate de vaccinatiegraad stijgt. Dit moet dringend worden opgehelderd,” eisten de twee statistici. En: “Gezien de komende beleidsmaatregelen om het virus in te dammen, is dit cijfer verontrustend en moet het worden toegelicht als verdere beleidsmaatregelen worden genomen om de vaccinatiegraad te verhogen.”

  Afrika is het beste voorbeeld

  Minder dan 6% van de mensen in Afrika is gevaccineerd. Maandenlang heeft de Wereldgezondheidsorganisatie in haar wekelijkse pandemieverslagen Afrika beschreven als “een van de minst getroffen regio’s ter wereld”.

  Eerdere schattingen waren dat miljoenen mensen zouden sterven als de pandemie over Afrika zou trekken. Dit scenario heeft zich echter niet verwezenlijkt. Volgens AP News is minder dan 6% van het continent gevaccineerd, en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft Afrika maandenlang omschreven als “een van de minst getroffen regio’s ter wereld”.

  Op een drukke markt buiten Harare sprak AP News met Nyasha Ndou, die een masker in zijn tas draagt. Honderden andere mensen, de meesten zonder masker, waren op de markt. Ndou verklaarde het masker in zijn tas:

  “COVID-19 is verdwenen. Wanneer was de laatste keer dat je hoorde dat iemand stierf aan COVID-19? Het masker is om mijn portemonnee te beschermen. De politie vraagt steekpenningen, dus ik verlies geld als ik niet met een masker rondloop.”

  Volgens World-o-Meter maakt de Afrikaanse bevolking 17,46% uit van de wereldbevolking. AP News meldt echter dat uit gegevens van de WHO blijkt dat het sterftecijfer in Afrika 3% van het wereldtotaal uitmaakt, terwijl het sterftecijfer in landen met een betere gezondheidszorg veel hoger ligt, bijvoorbeeld 46% in Amerika en 29% in Europa.

  Nigeria is het dichtstbevolkte land van Afrika, en de regering heeft slechts 3.000 sterfgevallen onder de 200 miljoen inwoners van het land geregistreerd. In de VS zijn er elke twee of drie dagen zoveel doden, volgens AP News.


  Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  COVID-19 VACCIN DOSSIER   Volg Frontnieuws

  0 reacties :

  Een reactie posten