Gemeente Hollands Kroon mag bomen niet zomaar kappen en handhaaf openstellingstijden winkels op zondag, vindt het CDA

Datum:
 • dinsdag 14 december 2021
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON -  ANNA PAULOWNA

  Het kappen van gemeentelijke bomen moet vergunningsplichtig blijven. Daarnaast is het onwenselijk de openstellingstijden van winkels op zondag met meerdere uren te verlengen, vindt het CDA in Hollands Kroon.


  Winnie van Galen 14-12-2021


  Beide onderwerpen staan donderdag op de vergadering van de gemeenteraad tijdens de behandeling Verordening fysieke leefomgeving. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet wil het college van Hollands Kroon het kappen van gemeentelijke bomen uit het vergunningstraject halen.

  Al eerder is dat gebeurd voor bomen van inwoners. Het CDA vindt dit laatste een prima maatregel omdat in de praktijk blijkt dat inwoners ’het eigen groen koesteren.’

  Anders wordt het volgens de christendemocraten als het om bomen gaat die in de openbare ruimte staan en daarmee publiek bezit zijn. ’Om die bomen te kappen is een zorgvuldige afweging gewenst, die getoetst kan worden door onze inwoners en eventueel zelfs door de rechter. Dat kan en mag je van de overheid verwachten’, aldus het CDA.

  Vanwege de iepziekte zijn er sinds 2012 in Hollands Kroon ruim negenduizend bomen gekapt. Door stormen gingen in dezelfde periode bijna 1.100 bomen verloren en zijn er bijna tweeduizend bomen bijgeplant.

  De Verordening fysieke leefomgeving heeft ook gevolgen voor de openstellingstijden van winkels op zondag. Die tijden liggen nu tussen 10 en 18 uur. In de nieuwe voorstellen van het college wordt dit tot onvrede van de CDA-fractie verruimd van 8 tot 20 uur. ’Het CDA hecht aan de zondag als rustdag van bezinning en ontmoeting. Dat de huidige maatschappij vraagt om openstelling van winkels op zondag respecteren wij, maar hierin moet wat ons betreft sprake zijn van evenwicht. Het nu voorliggende voorstel doet afbreuk aan dit gevonden evenwicht’, aldus Sjaak Vriend, fractievoorzitter van het CDA in Hollands Kroon.

  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Anoniem zei

  "Het CDA hecht aan de zondag als rustdag van bezinning en ontmoeting."
  Van die bezinning en ontmoeting is niets terug te vinden in het huidige beleid van CDA'er Hugo de Jonge.
  Misschien hebben we in Hollands Kroon een ander CDA als die uiterst discutabele mensen met dubbele petten op in Den Haag al moet dan wel weer opgemerkt worden dat CDA'er wethouder Groot, gesteund door zijn CDA fractie, dezelfde onbetrouwbare streken heeft als die paljassen in Den Haag.

  Een reactie posten