60.000 wetenschappers en artsen ondertekenen de The Great Barrington Declaration tegen massale mRNA-vaccinaties

Datum:
 • maandag 6 december 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Je hoort er niet veel over, maar er zijn wereldwijde protesten. Deze verklaring roept politici op om een beleid te voeren dat gemeenschappen in staat stelt om kudde-immuniteit te bereiken. De drang naar massale mRNA-vaccinatie maakt het bereiken van kudde-immuniteit onmogelijk!


  5-12-2021

  Dailytelegraph.co.nz:

  Inmiddels hebben 60.000 artsen en wetenschappers de Great Barrington Declaration ondertekend. Er zijn in totaal bijna 900.000 handtekeningen ingediend naarmate de bekendheid van de verklaring over de hele wereld groeit.

  De verklaring is opgesteld door drie eminente wetenschappers:

  • Dr. Martin Kulldorff, hoogleraar geneeskunde aan de Harvard University, een biostatisticus en epidemioloog met expertise in het opsporen en monitoren van uitbraken van besmettelijke ziekten en het evalueren van de veiligheid van vaccins.
  • Dr. Sunetra Gupta, hoogleraar aan de Universiteit van Oxford, epidemioloog met deskundigheid op het gebied van immunologie, de ontwikkeling van vaccins en wiskundige modellering van infectieziekten.
  • Dr. Jay Bhattacharya, hoogleraar aan de Stanford University Medical School, arts, epidemioloog, gezondheidseconoom en deskundige op het gebied van het volksgezondheidsbeleid, met bijzondere aandacht voor infectieziekten en kwetsbare bevolkingsgroepen.

  Een van de oorspronkelijke mede-ondertekenaars was Dr. Simon Thornley, epidemioloog en biostatisticus aan de Universiteit van Auckland.

  In de verklaring worden politici opgeroepen een beleid te voeren dat gemeenschappen in staat stelt kudde-immuniteit te bereiken, d.w.z. het punt waarop het aantal nieuwe infecties stabiel is. De drang naar massale mRNA-vaccinatie maakt het bereiken van kudde-immuniteit onmogelijk.

  Tekst van de The Great Barrington Declaration:

  The Great Barrington Declaration – Als epidemiologen van infectieziekten en wetenschappers op het gebied van de volksgezondheid maken wij ons ernstig zorgen over de schadelijke gevolgen van het heersende COVID-19 beleid voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid, en bevelen wij een aanpak aan die wij Gerichte Bescherming noemen.

  Zowel van links als van rechts, en over de hele wereld, hebben wij onze carrières gewijd aan het beschermen van mensen. Het huidige lockdown-beleid heeft verwoestende gevolgen voor de volksgezondheid op korte en lange termijn.

  De resultaten (om er een paar te noemen) zijn lagere vaccinatiegraad bij kinderen, verslechtering van hart- en vaatziekten, minder kankerscreenings en verslechtering van de geestelijke gezondheid – wat leidt tot meer oversterfte in de komende jaren, waarbij de arbeidersklasse en jongere leden van de samenleving de zwaarste last dragen. Leerlingen van school houden is een grove onrechtvaardigheid.

  Deze maatregelen handhaven tot er een vaccin beschikbaar is, zal onherstelbare schade aanrichten, waarbij de kansarmen onevenredig zwaar worden getroffen.

  Gelukkig krijgen we steeds meer inzicht in het virus. We weten dat de vatbaarheid voor de dood door COVID-19 meer dan duizend keer hoger is bij ouderen en zwakken dan bij jongeren. Voor kinderen is COVID-19 zelfs minder gevaarlijk dan veel andere ziekten, waaronder griep.

  Naarmate de immuniteit in de bevolking toeneemt, daalt het risico van besmetting voor iedereen – ook voor de kwetsbaren. We weten dat alle populaties uiteindelijk kudde-immuniteit zullen bereiken – d.w.z. het punt waarop het aantal nieuwe infecties stabiel is – en dat dit kan worden ondersteund door (maar niet afhankelijk is van) een vaccin. Ons doel moet daarom zijn het sterftecijfer en de sociale schade tot een minimum te beperken totdat we kudde-immuniteit hebben bereikt.

  De meest barmhartige aanpak, die de risico’s en voordelen van het bereiken van kudde-immuniteit in evenwicht houdt, is degenen die een minimaal risico lopen om te sterven in staat te stellen hun leven normaal te leiden om immuniteit tegen het virus op te bouwen door natuurlijke infectie, terwijl degenen die het grootste risico lopen beter worden beschermd. We noemen dit gerichte bescherming.

  Het nemen van maatregelen om de kwetsbaren te beschermen moet het centrale doel zijn van de volksgezondheidsmaatregelen tegen COVID-19. Bij wijze van voorbeeld, verpleeghuizen zouden personeel met verworven immuniteit moeten gebruiken en regelmatig testen uitvoeren op ander personeel en alle bezoekers. Roulatie van personeel moet tot een minimum worden beperkt. Thuiswonende gepensioneerden moeten boodschappen en andere eerste levensbehoeften thuis laten bezorgen. Indien mogelijk zouden zij familieleden buiten in plaats van binnen moeten ontmoeten. Een uitgebreide en gedetailleerde lijst van maatregelen, met inbegrip van de aanpak van meergeneratiehuishoudens, kan worden uitgevoerd en ligt ruim binnen het bereik en de mogelijkheden van professionals op het gebied van de volksgezondheid.

  Degenen die niet kwetsbaar zijn, moeten onmiddellijk in staat worden gesteld het normale leven te hervatten. Eenvoudige hygiënemaatregelen, zoals handen wassen en thuisblijven als men ziek is, moeten door iedereen worden toegepast om de kudde-immuniteitsdrempel te verlagen. Scholen en universiteiten moeten open zijn voor persoonlijk onderwijs. Buitenschoolse activiteiten, zoals sport, moeten worden hervat. Jonge volwassenen met een laag risico zouden normaal moeten werken, in plaats van thuis. Restaurants en andere bedrijven moeten opengaan. Kunst, muziek, sport en andere culturele activiteiten moeten worden hervat. Mensen die meer risico lopen, kunnen desgewenst deelnemen, terwijl de samenleving als geheel de bescherming geniet die de kwetsbaren wordt geboden door degenen die kudde-immuniteit hebben opgebouwd.

  De verklaring kan worden ondertekend op gbdeclaration.org.


  Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  COVID-19 VACCIN DOSSIER   Volg Frontnieuws op Telegram

  0 reacties :

  Een reactie posten