De profiteurs van de crisis: Globale elites, multimiljardairs, grote concerns

Datum:
 • dinsdag 2 november 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  

  De profiteurs van de crisis: Globale elites, multimiljardairs, grote concerns


  (Door: Guido Grandt – Vertaling: E.J. Bron)

  Al lange tijd beheersen de corona-pandemie, natuurrampen, militaire conflicten, burgeroorlogen en opstanden, de vluchtelingencrisis evenals globale recessies ons leven.

  Door globalisering en “catastrofe-kapitalisme”, zoals de Canadese journaliste Naomi Klein het een keer treffend uitdrukte, staan de elites uit de economie en de politiek met de rug tegen de muur. Want de wereld is al lang “te gronde gegaan” en “uitgebuit”. De eigen welvaart van de globale spelers wordt bedreigd. En daarmee ook hun doelen om op de langere termijn economievriendelijke strategieën en de staat uit de macht te ontzetten. Deze “globaal heersende klasse” bestaat volgens de overleden Duitse professor in de sociologie, Bernd Hamm, uit superrijken en rijken, CEO´s (bestuursvoorzitters) en leidende kaders van multinationale grote ondernemingen en hun functie-elites in de politiek, het leger, de media en Think Tanks. Onder de dekmantel van crises en oorlogen zetten ze vaart achter hun agenda.

  Splijting van de samenleving

  De corona-pandemie splijt de samenleving in “gevaccineerden” (“proefkonijnen”) en “ongevaccineerden” (“sociaal gevaarlijke individuen”), creëert zodoende een “tweeklassen-maatschappij” en produceert bewust sociale onlusten.

  De regeringen gebruik(t)en de pandemie ervoor om met speciale wetten of uitgebreide wetsbesluiten de grond- en vrijheidsrechten van de burgers te beperken of op te schorten (bijv. de lichamelijke integriteit, recht van vrije vestiging of de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering).

  Noodzakelijke hervormingen?

  Alle desbetreffende maatregelen van de staat worden gedekt door de infectiebeschermingswet. Daartoe behoren o.a. de sluiting van winkels, scholen en kleuterscholen, meldingen door de autoriteiten van corona-infecties, huiselijke quarantaine voorschriften (die bij overtreding met tot twee jaar gevangenisstraf gesanctioneerd kunnen worden), uitgaansbeperkingen, contactverboden, het peilen van mobiele telefoons, reguleringen van levensmiddelen en andere goederen, uitgaansverboden (lockdowns). Indien nodig zelfs gedwongen vaccinaties “ter bescherming van derden”. Desbetreffend legden de autoritaire, neoliberale elites de getroffen staten schijnbaar noodzakelijke “hervormingen” op, vooral echter bezuinigingsprogramma´s. In werkelijkheid ging het er om de lonen van de werkenden te verlagen (goedkope lonen), mini-jobs, contracten over aanneming van werk en uitzendwerk in te voeren, evenals de macht van de vakbonden te breken. Ook om ingrepen in de sociale- gezondheids- en onderwijssystemen door te drukken, de werknemersrechten te reduceren en vaart te zetten achter de privatisering van openbare instellingen.

  Nieuw economisch systeem

  Zo werd er een nieuw economisch en sociaal ordesysteem geïnstalleerd, waarvan het volgende doel de afschaffing van contant geld is. Want door een digitalisering van het betalingsverkeer kunnen de mensen nog beter gecontroleerd worden. Onder de dekmantel van de zogenaamde “oorlog tegen de terreur” werden massale controlemechanismen geïnstalleerd. Ter “bescherming van de binnenlandse veiligheid” werden antiterreurwetten aangenomen, politiewetten verscherpt, antiterreur databanken gecreëerd. Vooral in de VS ontstond zodoende een permanente uitzonderingstoestand met een rechtsvrije ruimte, waarin verdachten geïnterneerd en zelfs gefolterd kunnen worden (Guantánamo Bay, Abu Ghraib). Bovendien werden door de zogenaamde “Patriot Act” aanvalsoorlogen evenals de beperking van grondrechten gerechtvaardigd. Ook maken de globale spelers gebruikt van het produceren van angst, verboden en bewaking. Er wordt gedreigd met klimaatvluchtelingencrises, natuurrampen e nieuwe pandemieën, voordat de aarde volledig “ten onder gaat”. Zo zouden de in de corona-crisis beproefde beperkingen van burgerlijke vrijheidsrechten weldra ook voor de klimaatverandering kunnen gelden. De mensen moeten door het afzien van dingen en verboden hun complete levensstijl veranderen: verre reizen met het vliegtuig, een SUV in de garage of de dagelijkse vleesconsumptie zullen weldra al tot het verleden behoren. Nieuwe klimaatbelastingen (CO²-belastingen), verhoging van de energieprijzen, rijverboden, snelheidsbeperkingen, elektrische auto´s, dure verbouwing van huizen door energiebezuinigingsvoorschriften (en dus een stijging van de woonlasten voor huiseigenaren en huurders), beperkingen van de consumptie van vlees enz. zullen volgen.

  Het gaat alleen maar om machtsbehoud

  Uiteindelijk gaat het in de kunstmatig geproduceerde crisesaltijd om politiek en economisch machtsbehoud, behoud van eigendom en vermogensvermeerdering van de globale elites. Dat kan alleen maar bereikt worden door de vernietiging van de beveiligingssystemen, radicale sociale dumpings en beperkingen van de vrijheidsrechten, evenals controlemechanismen door de staat. Andreas Banoutsos, voormalig directeur van de Vereniging van Griekse industriëlen, zei met betrekking tot de economische en financiële crisis van 2007/2008 heel juist: “De rijke mensen werden in de crisis rijker, zij profiteren van de situatie (…). Alles wat er gebeurde, is in werkelijkheid geen reële crisis, maar een crisis die door een bepaalde elite werd geprovoceerd om door de armoede van andere mensen machtiger en nog rijker te worden.”

  Bron:
  wochenblick.at
  Door: Guido Grandt

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten