De klimaatzwendel als nieuwe religie

Datum:
 • zondag 14 november 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 • De klimaathysterie neemt steeds openlijker een religieus karakter aan. 

     (Vertaling: E.J. Bron)

  De klimaathysterie neemt steeds openlijker een religieus karakter aan. De enscenering van een autistische jongere tot een icoon en profete van de klimaatzwendel is slechts het uiterlijke teken van deze ontwikkeling. Regelmatige klimaatsynodes moeten de landen op één lijn brengen. Men moet zich afvragen waarvoor de politieke mainstream deze religie nodig heeft. De organisatie achter de klimaatcampagne is sinds 30 jaar de VN, die daarvoor de IPCC heeft opgericht. Wat wil de VN daarmee bereiken? Het langetermijndoel van de VN is een wereldregering, waarvoor veel apologeten bestaan. Maar hoe zet men een wereldregering op de rails?

  Historisch gezien waren er voor de vorming van een staat altijd minstens twee redenen nodig:

  1. Een bedreiging van buitenaf, meestal een vijand
  2. Een gemeenschappelijke, verbindende religie of ideologie

  Punt 1 is tamelijk duidelijk. De gemeenschappelijke bedreiging moet de gefantaseerde “oververhitting” van de planeet door het levensnoodzakelijke gas CO2 zijn, wat in strijd is met fundamentele natuurkundige wetten (zie www.klimaschwindel.net). Dit is al een belangrijk criterium van elke religie. Aan het begin van elke religie staan een of meerdere legendes, waarover geen vragen gesteld mogen worden, waarin men gewoon moet geloven. Zulke legendes dulden geen tegenspraak.

  Over punt 2: De uitbreiding van de religies werd, voor zover dat uit de geschiedenis geconstrueerd kan worden, altijd door geweld en intolerantie afgedwongen.

  Men kan het niet vaak genoeg herhalen:

  Het energieverbruik van de “mens” bedraagt kort en bondig een tienduizendste deel van de energie die de zon naar de aarde straalt. Dit ene tienduizendste deel moet er dus toe leiden dat de aarde oververhit wordt en zodoende voor de ondergang van de wereld zorgt. Dus beste lezer, wanneer u met Kerst de kaarsjes in uw kerstboom aansteekt, vergeet dan niet op tijd het raam open te doen. Anders zou u kunnen bezwijken aan de hittedood! Dat is alleen maar met de onzin van het zogenaamde “broeikaseffect” te verklaren, dat natuurkundige onzin is.

  500 miljoen jaar geleden was het CO2-gehalte in de lucht ongeveer twintig maal zo hoog als nu. Sindsdien daalt het CO2-gehalte van de atmosfeer continu. In deze periode kwamen veel golven van uitstervend leven voor, maar van geen een was een teveel aan CO2 de schuld. De oorzaken van zulke fases van uitsterven waren bijvoorbeeld afkoeling of vulkanisme.

  CO2 is van levensbelang. Wanneer men de CO2 uit de atmosfeer zou verwijderen, dan zou het leven op de planeet Aarde compleet uitsterven. CO2 is voor het leven net zo belangrijk als zuurstof. Slechts 3% van de zich in de atmosfeer bevindende CO2 is veroorzaakt door mensen.

  Dagelijks staan er in de mainstream media artikelen van de een of andere pseudo-wetenschappers, die beweren dat het leven op deze planeet vanwege een paar miljoenste delen CO2 meer voor de vernietiging zou staan en dat er al vele bepaalde “kantelpunten” overschreden zouden zijn, zodat het eigenlijk al vijf over twaalf zou zijn en dat er alleen nog maar door een onmiddellijk wereldwijd afzien van op koolstof gebaseerde energiedragers misschien redding mogelijk zou zijn.

  Het gebruik van kolen, aardolie en aardgas zou quasi een erfzonde van de mensheid zijn, die de planeet in een hel zou veranderen. Verlossing kan alleen het onmiddellijke afzien van het gebruik van deze energiedragers zijn. Ook al zou dit de mensheid eeuwen terugwerpen, omdat een vervanging van deze energiedragers door “alternatieven” op dit moment niet haalbaar is. Met zulke details hebben religieuze of ideologische fanatiekelingen zich nog nooit beziggehouden.

  Nu wordt al zichtbaar dat bij deze onzin religies de blauwdruk waren. Als “bewijs” voor dergelijke onzin moet elke overstroming, elke droogteperiode, elke storm of elke aangestoken bosbrand opdraaien. Niet alleen stormen, maar ook windstiltes die de opbrengst van de waardevolle windturbines verlagen, zijn een gevolg van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering! Kortom, de “door de mens gemaakte” klimaatverandering heeft tot gevolg dat het of te warm of te koud, te droog of te nat en te stormachtig of windstil is, afhankelijk van hetgeen op dat moment opportuun is.

  Er bestaat voor de geïnteresseerde lezer een eenvoudige manier om achter de temperaturen in zijn woonplaats te komen. Praat met de eerste de beste boer over de oogsttijdpunten van zijn producten. Of bijvoorbeeld dit jaar de wijnoogst later plaatsvond dan in voorgaande jaren. Dan was dus ook de temperatuur lager dan in voorgaande jaren, ondanks alle gebazel over de heetste zomer, of het warmste voorjaar of de warmste herfst sinds mensenheugenis.

  De mainstream hoopt dus door mantra-achtige herhaling van steeds maar weer dezelfde onzin deze als “waarheid” in de koppen te stampen. Ook dat is de methode van religieuze of ideologische fanatiekelingen.

  De beprijzing van CO2 is niets anders dan moderne aflaathandel. Ook daarin kun je de vergelijking met religie zien. Nieuw is echter dat daarmee het ademhalen belast wordt. Deze onzin zou echter niet zoveel succes hebben wanneer niet vele spelers in de door de geldpers gefinancierde “energietransitie” enorme zakelijke mogelijkheden zouden zien.

  De schrijver van dit artikel bijvoorbeeld kreeg van het “Handelsblatt” een mail met de volgende inhoud:

  Beste meneer,
  Klimaatbescherming is geen gevaar voor de welvaart, maar een kans. Want de verandering naar een groene economie is een groeimarkt met nieuwe zakenmodellen, technologieën, producten en processen. Een markt, die door steeds meer ondernemers wordt veroverd.”

  Daarbij wordt aangenomen dat de hele wereld de Duitse waanzin zal nadoen. Daar ziet het op dit moment niet naar uit. Grote landen zoals China en India blijven inzetten op goedkope kolen. Wanneer in deze landen windturbines en zonnepanelen geïnstalleerd worden, gaat het erom kolenvoorraden te sparen en niet om deze te vervangen.

  Het gaat velen dus niet in de eerste plaats om bronnen (vooral energie) te besparen, wat veel klimaat-discipelen beweren, maar door de reorganisatie van de hele industrie in CO2-vrije productiemethodes enorme winsten te genereren en daarbij gigantische hoeveelheden bronnen te verspillen. Hierbij komt nog een eigenschap van vooral de christelijke religie tot uitdrukking: huichelarij.

  In plaats van op koolstof gebaseerde energiedragers, die op dit moment nog in overvloed voorhanden zijn, moeten er dus technologieën gebruikt gaan worden die berusten op zeldzame materialen zoals lithium, kobalt, neodymium, strontium en vele andere grondstoffen en daarom absoluut helemaal niet duurzaam zijn. De hele wereld zou daardoor door heel weinig spelers, die deze grondstofstromen controleren, tot slaaf gemaakt worden.

  De klimaatreligie zou daarom de hele mensheid tot slaaf maken, zoals vele religieuze sekten dit nu al met hun leden praktiseren. En hier sluit de cirkel zich, omdat de door de VN nagestreefde wereldregering alleen maar door het tot slaaf maken van de mensheid mogelijk zal zijn.

  Bron:
  unser-mitteleuropa.com

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten