Nee Mark Rutte, Groen Rechts is echt iets anders

Datum:
 • vrijdag 8 oktober 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • Volgens premier Rutte is het klimaatbeleid van dit kabinet ‘Groen Rechts’, in lijn met het pamflet dat hij daarover in 2008 schreef. Een echte leider van Groen Rechts zou er op wijzen dat de lucht schoner is in kapitalistische landen dan in communistische. Zo iemand zou pal voor kernenergie staan en niet land en zee volplempen met windmolens en zonnecellen, omdat dit meer kapot maakt dan ons lief is, zo schrijft Simon Rozendaal.

  In 2008 kreeg Mark Rutte (VVD) een openbaring. Waarom is betrokkenheid bij de natuur, het milieu en het klimaat eigenlijk de biotoop van links? Hij schreef een ‘pamflet’ waarin hij het begrip ‘Groen Rechts’ lanceerde. Dat verdween in een bureaula, maar de ­demissionair premier heeft het nu afgestoft en zei bij de Algemene Politieke Beschouwingen dat het ­actuele klimaatbeleid groen-rechts is.

  Allereerst, hij heeft gelijk dat ‘groen’ niet exclusief van ‘links’ zou moeten zijn. Het is logisch dat conservatieve partijen ook de natuur conserveren.

  Overigens ben ik geen tegenstander van de minister-president. Hij leest! Tijdens de top van Europese regeringsleiders in februari 2020 had historicus Rutte de nieuwste biografie van Chopin bij zich. Hij is doorgaans goedgemutst en doet soms verstandige uitspraken. Tijdens de pandemie: ‘In crises als deze moet je met 50 procent van de kennis 100 procent van de besluiten nemen.’ In een interview met de Volkskrant stelde hij dat een van de belangrijkste uitdagingen voor een politicus is om ‘je ego onder controle te houden’Hear, hear.

  Lees meer over het pamflet van de premier: Dit zei Mark Rutte in 2008 over Groen Rechts

  Mag ik na deze pluimstrijkerij wat kanttekeningen plaatsen bij zijn opmerkingen over Groen Rechts?

  Milieu is spectaculair verbeterd

  Een leider van een groen-rechtse partij zou er allereerst doorlopend op moeten wijzen dat het milieu spectaculair is verbeterd en dat dit het gevolg is van liberaal beleid. Aldus is welvaart geschapen en met dat geld zijn niet alleen wegen aangelegd, maar dankzij innovaties zoals de katalysator plus de inzet van aardgas, ook schone lucht en schoon water gekocht.

  Een groen-rechtse leider die boeken leest, zou weet hebben van de zogeheten Kuznetscurve, die aangeeft dat wanneer landen welvarender worden de vervuiling afneemt. Het meest in liberale democratieën. De afgelopen decennia was de lucht in kapitalistische samen­levingen aanzienlijk schoner dan in communistische.

  Ik ben vaak in de Sovjet-Unie en haar vazalstaten geweest en zodra je de grens overstak, rook je de linkse vervuiling. In West-Europa werd gezanikt over vervuiling, in Oost-Europa wás het er. In de landen waar nog communisme bestaat (China) is het honderd- tot duizendmaal zo smerig als bij ons.

  Lees ook dit opiniestuk over het klimaatbeleid van de EU: Uitroepen noodtoestand klimaat is contraproductief

  Een leider van Groen Rechts zou tegen de heethoofden zeggen in het stadsbestuur van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Haarlem, die de ‘noodtoestand’ voor het klimaat uitroepen: kom op, jongens en meisjes, niet op hol slaan, voorlopig valt het best mee.

  Een boeken lezende groen-rechtse staatsman zou de boeken kennen van de Tsjechisch-Canadese energie­deskundige Vaclav Smil, die waarschuwt dat de energietransitie al gauw een eeuw gaat duren. Zo’n leider zou beseffen dat we nieuwe uitvindingen nodig hebben en daarom universiteiten en innovatieve bedrijven als Shell een paar miljard beloven als ze met doorbraken komen.

  De premier gaat mee in de groen-linkse retoriek

  Rutte gaat mee in de groen-linkse retoriek: de aarde vergaat en we moeten zo snel mogelijk af van fossiele brandstof. Hij zei in het eerdergenoemde interview met de Volkskrant: ‘Nederland kan nummer 1 in de wereld worden op het gebied van klimaat en stikstof… Dat gaat een enorme boost geven aan onze economie en het klimaatprobleem oplossen.’

  Een ware leider van Groen Rechts zou tegen het volk zeggen: beste mensen, wanneer we land en zee volplempen met zonnecellen en windmolens maken we meer ­kapot dan ons lief is. En zelfs dan zet dat – zie Duitsland en Denemarken – niet genoeg zoden aan de dijk. Jazeker, we gaan Nederland decarboniseren, maar schuchter, zoals egeltjes het doen, opdat het haalbaar en betaalbaar blijft.

   Het atoom zou een belangrijke dam zijn tegen het stijgende kwik

  Hij zou oreren: beste mensen, wat we willen, werkt niet en wat we niet willen, werkt wel. In een echt groen-rechts klimaatbeleid zou het atoom een belangrijke dam zijn tegen het stijgende kwik.

  Nu bewijst Rutte slechts lippendienst aan kernenergie terwijl zijn ambtenaren de boel frustreren. Zo doet de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een nieuw onderzoek naar kernenergie en vraagt als adviseurs iemand van Greenpeace plus een hoogleraar die aan de wieg van de anti-atoombeweging stond.

  Met andere woorden, zeer gewaardeerde mijnheer Rutte, u bent niet erg groen-rechts bezig.

  ELSEVIER

  0 reacties :

  Een reactie posten