Edgar Mulder (PVV) over bankiers die Nederland voor 27 miljard hebben opgelicht. BTW roken, benzine?

Datum:
 • dinsdag 26 oktober 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  De bankiers blijken volgens onderzoek uit Mannheim, belasting ter waarde van 27 miljard te hebben ontdoken.


  26-10-2021


  Ook Hoekstra (CDA) heeft belasting ontweken via de Maagdeneilanden en Guernsey BIK ingetrokken: gevolgen en mogelijke alternatieven Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken en het vrijvallende budget in te zetten voor verlaging van de werkgeverspremie AWf. Het kabinet wil daarmee investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel mogelijk stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid laten. Het kabinet heeft gekozen voor intrekking met terugwerkende kracht tot 1 januari. De Europese Commissie kan namelijk de BIK, ook als die zou gelden voor een korte periode, als ongeoorloofde staatssteun aanmerken. In dat geval moeten ondernemers de eventueel ontvangen steun terugbetalen. Ondernemers lopen in dat geval ook het risico dat zij, wegens rente, meer geld moeten terugbetalen dan zij via de BIK zouden hebben verkregen. Dit betekent dat u geen aanspraak kunt maken op de BIK – ook niet als u al geïnvesteerd heeft of investeringsbeslissingen heeft genomen. Het kabinet is zich ervan bewust dat de terugwerkende kracht tot 1 januari voor hen een impact kan hebben, maar ziet op basis van Europese wetgeving en jurisprudentie geen andere keuze. Het kabinet heeft verschillende opties overwogen om het staatssteunaspect het hoofd te bieden, maar concludeert dat geen van de mogelijkheden de onzekerheid voor ondernemers snel genoeg zou kunnen wegnemen. Aanpassing van de BIK vereist zo’n grote aanpassing van de regeling dat het doel van de BIK grotendeels verloren gaat. Bovendien kost een dergelijke aanpassing van de regeling teveel tijd.  Bert Brandsma

  0 reacties :

  Een reactie posten