Corona en het probleem dat niet benoemd mag worden

Datum:
 • zondag 31 oktober 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  Het kabinet is er achter dat veel mensen zich niet tegen Corona laten vaccineren, en dat die hardnekkigheid van weigeren blijvend is.


  DOOR  · 27 OKTOBER 2021


  Alle verhalen over aanstaande verplichtingen ten spijt zal dat derhalve niet gebeuren. Niet omdat er internationale regels zijn die het niet toestaan – daar heeft men lak aan. Maar vooral vanwege de specifieke groep die doorgaans weigert, en die onder alle omstandigheden wordt ontzien bij een collectieve aanpak door onze overheid: die van de islamitische moslims.

  Zoals normaal geworden is, is zelfs het noemen van deze groep buiten de MSM gehouden. In plaats daarvan wordt er het reguliere gezaag over christenen op de Veluwe ten beste gegeven, onder de aanname dat er tussen beide groepen een soort vergelijkbaarheid bestaat.

  Quod non.

  Sinds Geert Wilders er vorig jaar over tweette, wordt er niet meer openlijk over gesproken, maar de meerderheid van patiënten op de IC’s is van allochtone herkomst. Het paradigma dat hier wordt toegepast is duidelijk: hierover wordt een zwijgplicht in acht genomen, aangezien de logica voorschrijft dat als ongevaccineerd zijn zo belangrijk gevonden werd, er voor iedere moskee een kraam met spuitgasten zou worden ingericht. In plaats daarvan worden ongevaccineerde autochtonen aangesproken, met tamelijk hysterische verhalen die een tweedeling tussen gevaccineerd en ongevaccineerd bewerkstelligen.

  De staatsomroep noteerde vorig jaar onder andere:

  “Als je kijkt naar de verschillen en overeenkomsten met de eerste golf, dan valt op dat wij nu voornamelijk patiënten hebben met een niet-westerse achtergrond, waarbij het ook zo is dat zij de Nederlandse taal niet helemaal machtig zijn”, zegt Girbes. Naar aanleiding daarvan informeerde hij bij ziekenhuizen in Rotterdam, Den Haag en Utrecht hoe het daar was en die hadden soortgelijke ervaringen.

  Sindsdien heeft progressief Nederland het onderwerp taboe verklaard. Ze gaan liever dood dan te erkennen dat het een issue is.

  Maar de vragen die Wilders stelde zijn pertinent, en als je ziet dat wat de regering thans overweegt is het juist de omgekeerde wereld waar men aan werkt.

  Bij het OMT wil niemand er aan om ongevaccineerden in de tang te nemen, zo blijkt:

  Meerdere OMT-leden zien niets in aparte maatregelen voor ongevaccineerden. Ze vragen zich af of dat niet voor te veel polarisatie zorgt. Donderdag brengen ze advies uit aan het demissionaire kabinet. Dat beslist vervolgens dinsdag of er extra coronamaatregelen komen en zo ja, welke dan.
  “Ik ben er helemaal geen voorstander van”, vertelt arts-microbioloog Jan Kluytmans. “Het gaat wel heel erg tegen de individuele vrijheden in.”

  Met als uitsmijter:

  De helft van de ongevaccineerden woont verspreid over het land, 10 procent bevindt zich in de geloofsgemeenschappen en 40 procent komt uit de grote steden.

  Je hoeft geen helderziende te zijn om te beseffen dat de ‘allochtonen’ hier worden gebruikt om aan te geven dat men het hier NIET over mensen uit geloofsgemeenschappen heeft – dat zijn de christenen. Mohammedanen worden zo niet bekeken, die worden hier samengevat onder de noemer ‘afkomstig uit de grote steden’. Dat zijn er dus drie á vier keer zo veel als waarover men jengelt als men De Veluwe weer eens ter sprake brengt. Maar daarover wordt gezwegen. Met die mensen mag zéker niet gepolariseerd worden: dat is een vast axioma van staand beleid..

  Alle omzichtigheid en newspeak over de allochtone bevolking laat precies zien waarom de regering geen maatregelen zal nemen die te veel dwang inhouden. Men durft het niet aan, uit angst voor een te boze reactie uit die grote steden-gemeenschappen. De opstandigheid vorig jaar zomer in een aantal grote steden liet zien dat dat inderdaad een gevolg zal worden.

  Alle niet-gevaccineerden op een eiland zetten, zei Ab Osterhaus vandaag. Hij zal bovenstaande wel vergeten zijn. Inshallah, ben je daarom geneigd te zeggen. Want: wie gaan dit afdwingen? Dat de regering zal weigeren weten we al. Dat vaccinaties schijnveiligheid opleveren eveneens.

  Het demissionaire kabinet beraadt zich op aanvullende maatregelen om de oplaaiende uitbraak van COVID-19 een halt toe te roepen. Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd eerder met een advies te komen, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag na overleg met de meest betrokken bewindspersonen.

  Wel vraag je je af wat de regering zo in paniek bracht dat eerder falende maatregelen opnieuw worden overwogen. Dat in buurland België de regels weer worden aangescherpt? Dat de najaarsgriep waartegen nu zo heftig wordt gewaarschuwd vele doden zal veroorzaken vanwege verwoeste weerstand als gevolg van de vele vaccinaties van het afgelopen jaar?? De paniek is evident:

  “Ik loop niet vooruit op de maatregelen. Maar het zijn heel ingewikkelde dilemma’s”, zei demissionair minister De Jonge:

  Redenen om je te laten vaccineren zie ik steeds minder.


  1 reacties :

  Unknown zei

  Het RIVM mag waarschijnlijk geen objectieve gegevens naar buiten brengen zolang er nog ongevaccineerden zijn. Jaap van Dissel krijgt dan straks de zwarte piet en gaat met gouden handdruk met vroegpensioen. De rest gaat vrijuit en wij hebben er een nieuw pasje bij gekregen…

  Een reactie posten