Een gastbijdrage van Paul Scheffers (**PS). 26-10-2021


Deze gefabriceerde computermodellen en alarmistische IPCC-rapporten moeten het Parijse klimaatakkoord ondersteunen en de regeringsleiders overtuigen van de noodzaak, dat ze ‘klimaatverandering’ succesvol kunnen stoppen door CO2-reducties toe te passen met dwingend opgelegde maatregelen. (Tot op heden ontbreekt elk bewijs dat de Parijse CO2-reductie-doelstelingen effectief tot enige ‘klimaatwinst’ gaat leiden. Ook het KNMI komt met een berekening vanuit de Parijse klimaatdoelstellingen op een onmeetbaar kleine totale ‘klimaatwinst’ van enige nullen achter de komma. **PS)

Het IPCC draagt dan ook bij aan de nieuwe fenomenen eco-panic en eco-suicide. Mensen, in verwarring geraakt, die misleid zijn door gepolitiseerde media-outlets, dat er ‘in 2030 een ineenstorting van de samenleving er aan komt en dat in 2050 het uitsterven van de mensheid wel zeer nabij is’. Ook al meermalen gehoord en gelezen in de kritiekloos kopiërende media, dat mensen worden geïnterviewd en geciteerd met…… “We hebben nog maar tien jaar te leven”. (Ik heb meelij met deze bewust misleide en verwarde burgers. **PS)

Geestelijk gezondheid toenemend in gevaar door deze IPCC-klimaatmodellen

Bij een kritische statistische analyse van de IPCC-model-runs blijkt het netto effect van een verdubbeling van CO2 in de atmosfeer aanzienlijk kleiner dan het IPCC heden ‘wetenschappelijk’ voorspelt.

Bovendien, de brede pluim van onzekerheid / onbetrouwbaarheid van deze klimaatmodel berekeningen tot 2050 door het IPCC is duidelijk waarneembaar (zie boven) ten opzichte van de daadwerkelijk gemeten temperatuur observaties (zwart) op de wereld. (Het IPCC vermeldt deze onzekerheid / onbetrouwbaarheid van haar klimaatvoorspellingen bewust niet in de conclusie en samenvatting aan de politici. **PS). Zie hier.

De geestelijke gezondheid is toenemend in gevaar enerzijds door ‘angstaanjagende’ IPCC klimaatmodellen en anderzijds door eenzijdige climate-fear-mongering via de media

Politiek-Ideologisch bewust overdreven CO2-klimaatangst verspreiding in de media over ‘klimaatverandering’ (internationaal ook wel als eco-fear aangeduid) werkt negatief op de geestelijke gezondheid van de jeugd en ook op ons, als volgers van de media.

In 2017 diagnosticeerde de American Psychological Association (APA) een alarmerende toenemende eco-angst en noemde het ‘een chronische angst voor de ondergang van het milieu door ‘klimaatverandering’. Zij citeren studies van over de hele wereld en documenteren groeiende angst en depressies, vooral bij kinderen, omtrent ‘klimaatverandering’ en ‘klimaatcrises’. Zie hier.

Eco-panic en de geestelijke gezondheid

Er zijn wereldwijd toenemend zelfmoorden bij adolescenten geregistreerd als gevolg van een ideologisch aangedreven eco-paniek. Deze angstgolf over ‘klimaatverandering’ is inmiddels een noodsituatie geworden op het gebied van de geestelijke gezondheid zo meldt de APA. De statistieken zijn krachtig stelt het APA: psychologisch trauma’s door natuurrampen zijn veertig keer groter dan trauma’s veroorzaakt door lichamelijk letsel.

‘Celebs’ en media tegen ‘klimaatverandering’, met adhesie aan XR

Het schadelijk effect voor de geestelijke gezondheid neemt toe door de media uitgezonden wereldwijd ideologisch aangewakkerd politiek activistisme met als doel klimaatpaniek te verspreiden.

Bekendste activisten en agressiefste demontranten zijn Greta Thunberg en Extinction Rebellion (XR), maar ook gesteund door diverse opinievormers zoals internationale toonaangevende acteurs, comedians en televisie beroemdheden, waaronder Benedict Cumberbatch, Stephen Fry, Emma Thompson, Olivia Colman, Ellie Goulding, Tom Yorke, Bob Geldof en vele anderen, die hebben nota bene in het afgelopen jaar allemaal de activisten en agressieve verstoorders van de openbare orde door het extreem left-wing Extinction Rebellion gepromoot in hun populistische adhesie betuigingen.

Vorige maand (september 2021) waarschuwden ook Britse psychologen voor de negatieve psychologische impact op kinderen door apocalyptische discussies over ‘klimaatverandering’, discussies die nog eens versterkt werden in diverse kritiekloze Britse media.

En deze maand zond de Britse televisie kritiekloos herhaalde boude beweringen uit van woordvoerders vanuit XR dat deze eeuw “miljarden zouden sterven” door ‘klimaatverandering’. Zie hier.

Nieuwsmedia in Nederland tegen ‘klimaatverandering’

Ook in Nederland kan de eco-angst vanuit Greta Thunberg en Extinction Rebellion (XR) rekenen op sympathie vanuit kritiekloze en gepolitiseerde media, zoals bij de NPO / NOS-nieuws-weerpraatjes / VPRO-tegenlicht / Vroege Vogels etc. en niet te vergeten, via de vele televisie programma outlets van de Postcode Loterij organisaties.

(Zo is verduurzaming bij hen een synoniem voor de strijd tegen ‘klimaatverandering’ geworden, terwijl de correlatie en het oorzakelijke verband tussen de twee entiteiten juist heel miniem is. **PS).

Indien je je geroepen voelt adhesie betuigen aan de “Stichting vrienden van XR’ of (nog beter) je onverholen kritiek toe te sturen. Zie hier.

BN’ers tegen ‘klimaatverandering’

Een groep van vele tientallen bekende Nederlanders (BN’ers als ‘klimaatexperts’ **PS), onder wie verscheidene NPO-presentatoren, cabaretiers en televisie BN’ers, roepen de politiek op meer actie te ondernemen ten einde de ‘klimaatverandering’ te stoppen door ‘verduurzaming’.

(Plastic vervuiling bestrijden is zeer goed mogelijk en nodig, daarentegen ‘klimaatverandering’ bestrijden is onmogelijk, want het wereldklimaat wordt bepaald door zo’n 30-tal vooral natuurlijke klimaatfactoren, naast de industriële CO2-uitstoot. **PS)

Zo zijn onder meer de activisten in de media als Angela Groothuizen, Annet Malherbe, Anniek Pheifer, Carice van Houten, Geraldine Kemper, Hadewych Minis, Jennifer Hofman, Kim van Kooten, Rifka Lodeizen, Romana Vrede en Thekla Reuten.

Maar ook de bn’ers Dolf Jansen, De Kift, Froukje Jansen, Anousha Nzume, Glen Faria, Sanny Verhoeven en vele anderen stellen zich achter de boodschap dat de overheid meer moet ingrijpen in de strijd tegen ’klimaatverandering’.

Politiek leiderschap schijnt de oplossing te zijn

Hun politieke stelling is: “De wereld is ernstig onvoorbereid op de effecten van de ‘klimaatverandering’. En het grootste obstakel is niet geld, maar gebrek aan politiek leiderschap.”

(Mee eens als het over adaptatie aan natuurlijke ‘klimaatverandering’ gaat. ‘Klimaatverandering’ op zich is niet te bestrijden, die is er al zo lang de aarde bestaat en die heeft vooral dominante natuurlijke oorzaken. Als de Parijse klimaatdoelstellingen in 2030 ~ 2050 al worden gehaald, wat inmiddels zeer onwaarschijnlijk is, dan gaat de natuurlijke ‘klimaatverandering’ wel gewoon door in de 21ste eeuw. **PS)

Eco-suicide een nieuw fenomeen

Eco-suicide (zelfdoding vanwege angst, paniek en depressie voor een aanstaand ten ondergaande wereld) is een nieuw fenomeen te lezen op het internet. In Nederland is de psychische impact van klimaatangst en ook van eco-suicide als onderwerp gemeld van nieuw psychologische wetenschappelijk onderzoek, zo blijkt.

Uit de reacties en meningen door psychologen, zo is te lezen, wordt eco-suicide vooral gevoed door het aangeprate schuldgevoel, de angst maar ook door de persoonlijke onmacht om de regeringen en politici in de wereld in beweging te krijgen in de strijd tegen ‘klimaatverandering’.

(Dit is een ideologisch en politiek bewust, via de kritiekloze en gepolitiseerde media, verspreid schuldgevoel en klimaatangst. **PS.)

IPCC en Parijs zijn niet radicaal genoeg

Ook het feit wordt door psychologen (‘klimaat experts’ **PS) als oorzaak genoemd, dat door de ‘te behoudende opstelling van het IPCC’ (een gotspe **PS) voor velen de angst, boosheid, hulpeloosheid en ook de agressie toeneemt.

Zij stellen: ‘De IPCC-klimaatrapporten schreeuwen om actie, maar de wereld reageert slechts lauwtjes en de resultaten van de ‘hernieuwbare’ transitie en de klimaatwinst door de CO2-reductiemaatregelen blijven duidelijk ver achter bij de gestelde klimaatdoelstellingen.

(Ik ben het er mee eens als het over het uitblijvende positieve klimaateffect van CO2-reductiemaatregelen gaat, en dan vooral op basis van het politieke primaat van 100% “hernieuwbare’ energie. **PS.)

CO2-klimaatangst verspreiding door media en BN’ers alleen de oorzaak?

Nee, de bron ligt bij het reeds decennia lange activistische, ideologisch en politiek gedreven IPCC. Zo is in de kritiek op de door het IPCC verzamelde klimaatwetenschap met name in haar eigen recente rapporten te concluderen, dat het wereldklimaat voor zo’n 50% door natuurlijke klimaatfactoren wordt bepaald.

(Dat staat dus niet vermeld in de conclusies en verkorte samenvatting aan de politici van de VN-lidstaten, maar is wel te lezen in het door oplettende Simon Rozendaal in zijn objectief geschreven kritische meesterwerk “Warme Aarde, Koel Hoofd”, met name in het hoofdstuk “Het klimaatbeleid werkt niet!’. **PS) Zie hier.

Positieve wereld bijdragen door menselijke toedoen

Er zijn ook positieve bijdragen door menselijk toedoen te melden. Zo minimaliseert het IPCC-AR6-rapport bewust volledig de vergroening en verdichting wereldwijd van bossen en beplanting (‘Just dig it”) op het aardoppervlak, die voornamelijk is opgetreden als gevolg van de toename van CO2 in de atmosfeer en met de ‘klimaatverandering’ als gevolg, die door die toename van deze vergroening en verdichting mede wordt veroorzaakt.

Meer dan 90 procent van die vergroening en verdichting is het directe resultaat van menselijke activiteit, zo stelt de NASA.

(NASA meldt een verdichting van de vergroening en fertilisatie op aarde van inmiddels 20%. 20% is héél veel. **PS). Zie hier.

De prangende kwestie: de betrouwbaarheid van het IPCC? …..om bang van te worden!

Nog steeds blijft de prangende kwestie hoe objectief en onafhankelijk is het IPCC en hoe betrouwbaar zijn zijn klimaatmodellen en rapporten ten behoeve van de politici, rapporten die claimen met een hoge mate van ‘zekerheid en betrouwbaarheid’ 50 en 100 jaar vooruit ‘kunnen’ kijken.

(De verzamelde wetenschappelijke kritiek is niet mis te verstaan op de onwetenschappelijke en onverantwoordelijke methoden die het IPCC statistisch toepast om CO2-klimaatalarmisme (‘code red en de hockeystickcurve’) via hun klimaatmodellen te kunnen verspreiden. **PS)

Tot slot


Zoals in elk van eerdere IPCC-rapporten, maakt het IPPC in het laatste rapport AR6 wederom de kardinale fout om families van computer gegenereerde klimaatmodellen (in dit geval CMIP-6) samen te voegen in plaats van een klimaatmodel te publiceren dat meer representatief is voor de wereldwijd daadwerkelijk gemeten temperaturen.

(Kardinale fouten door het IPCC om inderdaad bang van te worden en in paniek door te raken. Lees de kritische commentaren door de statistische experts op de overdreven klimaatvoorspellingsmodellen in AR6 in Wattsupwiththat. De kritieken liegen er niet om. **PS.) Zie hier.

 

(Naschift: Een van de belangrijkste pijlers van het nieuw te vormen kabinet RutteIV (als het er komt?), naast een ‘geheel nieuwe bestuurscultuur’, is het met kracht doorzetten van de effectloze strijd tegen ‘klimaatverandering’. **PS)

***