Twee miljoen euro betaalt Den Helder om in de Regionale Ontwikkelings Maatschappij te stappen. Wat levert dat ons op?, vraagt de oppositie

Datum:
 • dinsdag 7 september 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  DEN HELDER

  Wat krijgt Den Helder terug voor de ruim 2 miljoen euro die in de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Metropoolregio Amsterdam-Noord-Holland Noord (ROM MRA-NHN) wordt gestoken? Enkele oppositiepartijen hebben grote twijfels. De coalitie heeft er juist hoge verwachtingen van.


  Delano Weltevreden 7-9-2021


  Die ROM moet de economie in de regio stimuleren en gaat twee fondsen beheren: een mb-fonds van 60 miljoen euro en een transitiefonds van 100 miljoen euro. Het mkb-fonds gaat geld beschikbaar stellen waarmee innovaties in het bedrijfsleven kunnen worden gefinancierd. Het transitiefonds richt zich op de energietransitie.

  Jaarbegroting

  Deelnemende gemeenten moeten 1 procent van hun jaarbegroting inbrengen. Voor Den Helder is dat ruim 2 miljoen euro. Daarnaast wordt van Den Helder 20.000 euro per jaar verwacht als bijdrage in de exploitatiekosten. Dat bedrag moet Den Helder tot in elk geval 2024 ophoesten. In 2021 is de bijdrage ruim 5.000 euro.

  Frans Klut (D66) vindt dat de gemeenteraad meer tijd moet worden gegund om een besluit te nemen. ,,Het gaat om veel geld. Wat krijgen we daarvoor terug? Er zijn te veel onbeantwoorde vragen. Tijdsdruk is geen reden om een ondoordacht besluit te nemen.’’ Behoorlijk Bestuur heeft ’sterk de indruk’ dat de regio Amsterdam de grootste hap krijgt uit de beschikbare miljoenen.

  Werkgelegenheid

  Rogier Bruin (VVD) zegt dat de ROM gaat zorgen voor behoud van werkgelegenheid en het creëren van nieuwe banen. Omdat de regio een behoorlijke klap heeft gekregen van de coronacrisis, is dat volgens hem een goede reden om aansluiting te zoeken.

  Pieter Blank (PvdA) wijst er op dat de ROM kan helpen om de waterstofambities van Den Helder te ondersteunen. Raadsnestor Klut vindt dat Den Helder volop moet inzetten op waterstof. Blank had daarom juist van Klut enthousiasme verwacht over de ROM. Wat de vrees van Behoorlijk Bestuur over de overheersing van Amsterdam betreft zegt Blank: ,,We moeten met de vuist op tafel slaan. Dat geld moet beschikbaar komen voor onze haven.’’

  Fondsen

  Wethouder Kees Visser is ervan overtuigd dat de ROM het mogelijk maakt om fondsen van de provincie, het Rijk en Brussel aan te spreken. Bijvoorbeeld voor de plannen met betrekking tot een waterstoffabriek. Dat lukt Den Helder als alleenstaande gemeente niet.

  Een raadsmeerderheid staat achter aansluiting van Den Helder bij de ROM. Zeven raadsleden (Behoorlijk Bestuur, D66 en Senioren Actief) stemden tegen.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten