Schetsen voor toekomstbestendig Waddenbaai

Datum:
 • woensdag 15 september 2021
 • in
 • Categorie:
 • HAARLEM - Voor het gebied waarin Amstelmeer centraal ligt, zijn 6 toekomstscenario’s gemaakt.

  (09 september 2021)

  Via deze beelden gaan de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland, natuurorganisaties, boeren, waterbeheerders en de provincie Noord-Holland het gesprek aan over de toekomst van dit gebied.

  Het doel is uiteindelijk dat in 2050 de biodiversiteit in het Amstelmeer en omgeving is toegenomen. Maar ook dat het gebied klaar is om klimaatverandering op te vangen en een landbouwvorm heeft die past bij het gebied, bij de vraag van de consument en waarvan agrariërs goed kunnen rondkomen. Daarnaast is de relatie met het wad verbeterd, zijn de dijken veilig en is het land geschikt om overtollig water vast te houden.

  “Je moet deze 6 denkrichtingen zien als de uithoeken van een zeshoek”, legt gedeputeerde Esther Rommel uit. “Geen van deze scenario’s wordt 1-op-1 overgenomen. Ze vormen een middel om het gesprek met alle belanghebbenden aan te gaan. Dit document geeft inspiratie om tot een gezamenlijk toekomstperspectief voor het gebied te komen. We moeten dit echt samen doen en er samen uitkomen.”

  Uitersten

  De scenario’s richten zich met name op de natuur-, landbouw- en watersector. Daarbij verkennen ze uitersten als de inpoldering van het Balgzand, zodat extra landbouwgrond beschikbaar komt om extensiever te werken of het 2 keer zo groot maken van het Amstelmeer. Op die manier komt er meer ruimte voor natuur, water en landbouw. Een andere uiterste is een meer natuurlijke inrichting van het gebied, waarbij alle landbouw, recreatie en natuur aansluit op het natuurlijke waddensysteem.

  Uitdagingen

  Het Amstelmeer en omgeving kent vele uitdagingen. De natuur heeft te maken met verdroging. Dat heeft effect op wadvogels die daardoor weinig ruimte hebben om te foerageren en te broeden. De landbouw heeft bijvoorbeeld te maken met verzilting, waarbij water en bodem zouter worden, en verdroging. Dat laatste is ook en probleem voor de natuur. Dijkversterking is nodig vanwege de klimaatverandering én er liggen wensen om het Amstelmeer aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme.

  Samen met betrokkenen in het gebied gaat de stuurgroep Waddenbaai, bestaande uit de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Texel, natuurorganisaties, boeren, waterbeheerders en de provincie, de komende tijd afstemmen wat de prioriteiten zijn. Daarna wordt duidelijk in welk specifiek gebied zij met de mensen en organisaties ín het gebied aan de slag gaan. Uiteindelijk werkt de stuurgroep toe naar een Waddenbaai die klaar is voor de toekomst.

  Bekijk hier de rapportage van de scenariostudies.

  Provincie N-H

  1 reacties :

  Dekker zei

  " Het doel is uiteindelijk dat in 2050 de biodiversiteit in het Amstelmeer en omgeving is toegenomen:"

  Zolang er kwistig met landbouwgif gestrooid wordt zal het nooit wat worden rond het Amstelmeer. Zolang bollengrond het volgend jaar getransformeerd wordt tot landbouwgrond, compleet met alle gif wat in de bodem aanwezig is en zeer schadelijk is voor de volksgezondheid, begin ik me af te vragen of dit het nieuwe normaal is. het kan geen toeval zijn dat zoveel kinderen lichamelijke en psychische aandoeningen hebben.

  Je vraagt je af of ze lullen om te lullen of dat er ook nog iets zinnigs uit komt en dat laatste betwijfel ik ten zeerste.

  Een reactie posten