Noordkop loopt door blunder geld waterstofprojecten mis

Datum:
 • donderdag 30 september 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • DEN HELDER Door een blunder bij de aanvraagprocedure is de Noordkop niet in de race voor door Europa goedgekeurde overheidssteun rond waterstof. ,,Tot onze grote spijt is het voorstel voor de regio niet ingediend”, meldt het Helderse college op vragen van het Helderse raadslid Frans Klut. 


  Arie Booy 30-9-2021


  Het gaat om deelname van de Noordkop aan de zogenoemde IPCEI, wat staat voor Important Project of Common European Interest Waterstof. Deze regio, waar diverse waterstofprojecten als electrolysers en schepen in voorbereiding zijn, kan met Europese steun meer slagkracht krijgen. Om in aanmerking te komen moet een project kwantitatief of kwalitatief van belang zijn en binnen Nederland worden uitgevoerd. 

  In de stuurgroep Waterstof was afgesproken dat via Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord een voorstel zou worden ingediend, maar tijdens het uploaden via internet is een fout gemaakt. 

  Het plan is nooit aangekomen en op 22 september werd de inschrijving gesloten. Na overleg met de Europese organisatie kreeg het Ontwikkelingsbedrijf te horen dat er geen gelegenheid was voor een nieuwe aanvraag. Voor raadslid Klut, die nauw betrokken is bij alles wat met waterstof te maken heeft, zijn de druiven zuur: ,,Ik ben natuurlijk niet blij met de gang van zaken. Door de genoemde ’omissie tijdens het uploaden’ missen wij nu de aansluiting bij dit Europees initiatief. Het heeft geen zin om naar schuldigen te zoeken want, zoals uit het antwoord blijkt, is het niet mogelijk om alsnog aan te sluiten vanwege de verstreken inschrijfdatum”, concludeert de politicus. 

  Alert 

  Wel ziet hij kans op verbetering: ,,Des te meer reden om te kijken naar wat er kan worden gedaan om de alertheid op dit soort zaken te vergroten en te voorkomen dat wij vaker de boot gaan missen. Het is belangrijk om bij de realisatie van de nationale waterstofleiding (backbone) nauwkeurig toe te zien op de aansluiting van de Helderse aanlanding en waterstof faciliteiten op dit systeem.” 

  Het Helderse college is het niet met Frans Klut eens dat de regio een achterstand heeft op het gebied van waterstof. ’De afgelopen twee jaar heeft het waterstofprogramma Noord-Holland Noord een enorme ontwikkeling doorgemaakt’, stellen burgemeester en wethouders. ’Mede door de impuls van het programma waterstofeconomie in de Regio Deal. Initiatieven die momenteel plaatsvinden zijn onder meer: de aanvraag van een Hydrogen Valley status voor Noord-Holland Noord en het opstellen van een Masterplan waterstof, hierin worden alle waterstofprojecten in Den Helder in samenhang gebracht’.


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten