Kamer stemt alsnog over bescherming landbouwgrond

Datum:
 • maandag 13 september 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  De bescherming van hoogwaardige landbouwgrond tegen oprukkende woningbouw of energieparken komt alsnog in de Tweede Kamer in stemming.


  Redactie

  Jan Braakman parlementair verslaggever

  CDA‘er Derk Boswijk bepleitte in april van dit jaar om de bescherming van hoogwaardige agrarische gronden op de agenda van het kabinet te zetten.

  Een CDA-motie daartoe, mede ondertekend door VVD, SGP, ChristenUnie en BoerBurgerBeweging, werd echter nog niet in stemming gebracht. Boswijk zei te willen wachten tot het ambtelijke advies over de ruimtelijke inrichting (Kiezen én Delen) op tafel lag. Het advies ligt er sinds mei. Dinsdag komt de motie alsnog in stemming. Het ambtelijke advies geeft weliswaar aan dat goede landbouwgrond beschermd moet worden, ‘maar niets in het advies maakt de motie overbodig’, aldus een woordvoerder van de CDA-fractie.

  Areaal landbouwgrond

  Volgens het ambtelijke advies Kiezen én Delen, dat in mei zonder inhoudelijk oordeel van de minister naar de Tweede Kamer werd gestuurd, is het onvermijdelijk dat in de loop van de komende jaren het areaal landbouwgrond zal afnemen. Dat kan zijn ten behoeve van woningbouw of infrastructurele werken, maar ook ten behoeve van klimaat of natuur.

  De studiecommissie oordeelde in mei dat per regio moet worden nagedacht over de inrichting van het landelijk gebied. Daarbij moeten de gebruikers van de ruimte worden betrokken, net als het Rijk, de lokale, regionale en provinciale overheden. Op provinciaal en landelijk niveau moeten de voorwaarden worden gesteld aan de plek waar datacentra en logistieke centra kunnen komen, stelt de studiegroep.

  CDA-Kamerlid Boswijk vindt dat bij de gewenste transitie in de landbouw er voldoende oog moet zijn voor de landbouwbelangen. Hij vreest dat de druk op landbouwgrond alleen maar toeneemt. Bescherm landbouwgrond, net zoals natuurgebied wordt beschermd, zegt hij.

  Bekijk prijzen landbouwgrond per regio

  De Boerderij

  0 reacties :

  Een reactie posten