Gedwongen corona-vaccinatie leidt ons naar een totalitair nazi- systeem

Datum:
 • zaterdag 4 september 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Beschikbare medicatie wordt verboden of onderdrukt......  Gedwongen corona-vaccinatie leidt ons naar een totalitair nazi- systeem  De huidige Coronacrisis heeft de mensheid in al haar levensaspecten in de greep. Basale grondrechten zijn omwille van ongefundeerde medische redenen door een politieke greep op de geneeskunde van de populatie afgenomen. Beschikbare medicatie wordt verboden of onderdrukt en levensgevaarlijke experimentele inentingen worden ons opgedrongen. Deze medisch opgedrongen protocollen en beleid schenden de Neurenberg Code,  de eed van Hippocrates en de basale mensenrechten. Elke vaccinatieplicht is standaard illegaal. De Raad van Europa, (niet te verwarren met de EU), waartoe alle Europese staten behoren, behalve Wit-Rusland, Kosovo en het Vaticaan dat de peetvader is van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, besloot op 27.01.2021 in zijn resolutie 2361/2021, onder meer, dat niemand onder druk tegen zijn wil kan worden ingeënt. Maar in de huidige vaccinatieprogramma’s wordt niet aan deze voorwaarden voldaan…


  Er vormt zich nu langzaam weer een totalitair nazi-systeem in Europa. Wie in Frankrijk vanaf 1 augustus 2021 een openbare ruimte zoals een cafe, restaurant of winkelcentrum wil bezoeken, is verplicht een coronacertificaat te overhandigen. De zogenoemde gezondheidspas is ook nodig om te reizen met de trein of het vliegtuig. Dat heeft de Franse linkse dictator Emmanuel Macron  bekendgemaakt in een televisietoespraak. De Nederlandse overheid wil straks ook een coronatoegangsbewijs invoeren. Toegang tot het openbare leven gaat straks in Nederland alleen nog per QR-code. Het is pure discriminatie en hierdoor een tweedeling in de samenleving ontstaat. Het lijkt wel of we in oorlogstijd leven met nazi praktijken. Moeten de niet gevaccineerde ook een gele ster opgenaaid hebben? Of een tatoeage op het voorhoofd? Walgelijk.En als we dit niet tegenhouden, volgt onherroepelijk ook een sociale score,net als in communistische China…

  Hugo de Jonge omschrijft het covid-19-vaccin als ‘het beste dat ons kan overkomen'(er was nog geen zicht op overdracht van het virus na vaccinatie). Tienduizenden reeds gevaccineerden zullen daar een andere mening over hebben. Zij zijn blijvend invalide, levensbedreigend gewond, of overleden. Er zijn inmiddels duizenden doden geregistreerd bij officiële instanties als VAERS in de VS, het Europees Geneesmiddelenbureau(een agentschap van de Europese Unie) en het Lareb in Nederland na vaccinatie en honderdduizenden ernstige gevallen van gezondheidsschade. Lareb meldt 257 overlijdens in eerste 14 weken van prikcampagne. Er zijn in Nederland inmiddels al 381 mensen geregistreerd als ‘overleden na coronavaccinatie’. Toen de Nederlandse overheid vaccins kocht tegen de Mexicaanse griep, stierven er direct 5 mensen aan de vaccins en werd de vaccinatie direct stopgezet, maar nu is dat niet het geval. Er wordt nu over lijken getrapt. Noorwegen wijzigde onlangs het advies rond coronavaccinatie na 23 sterfgevallen. Volgens het Europees Geneesmiddelenbureau (tot mei dit jaar) zijn er 3.150 mensen overleden na toediening van het Moderna-vaccin in Europa- 5.757 overleden na Pfizer, 2.308 na AstraZeneca en 314 na de prik van Janssen. Opgeteld: 11.519 ‘vaccinatiedoden’. VIDEO-slachtoffers van vaccinaties in Duitsland:https://www.kla.tv/18759?fbclid=

  Berichten over ernstige gezondheidsschade en de dood als gevolg na de injectie, stromen van over de hele wereld binnen. De Netanyahu regering in Israël is afgesproken de gehele bevolking van zeven miljoen volwassenen te vaccineren. En daarbij heeft Pfizer ook inzage in de medische dossiers van burgers, die in het geavanceerde publieke zorgstelsel al 40 jaar digitaal worden bijgehouden. Na vaccin toediening in Israël zijn binnen 6 weken 4,4% van de 65 plussers  overleden. De Frans-Israëlische onderzoeker Hervé Seligmann, verbonden aan de Universiteit van Aix-Marseille, rekende op basis van publiek beschikbare data vaccinatieschade in Israël na, en deze blijkt veel hoger te liggen dan de cijfers die autoriteiten in de dagbladen publiceren. Ook bleek aan het wonder van de warpspeed vaccinatie binnen Israël een geheime overeenkomst tussen het farmaceutische bedrijf Pfizer en de Israëlische overheid ten grondslag te liggen…

  Wetenschapper Seligmann en collega ingenieur Haim Yativ, rekenden op basis van publiek toegankelijke data uit dat de sterftecijfers ‘honderden malen groter te zijn bij jonge mensen in vergelijking met de sterfte aan corona zonder de injectie, en tientallen keren hoger bij oudere mensen”. Wetenschapper Seligmann en collega ingenieur Haim Yativ spreken van ‘een nieuwe holocaust’. Tegelijk kwam er nieuws dat overheden in Zuid-Amerika onder druk zijn gezet door Pfizer.Als voorwaarde voor levering van vaccins eist de farma gigant van Argentinië en Brazilië een aanbod van staatsbezit als onderpand voor eventuele rechtszaken als gevolg van vaccinatieschade…

  Tal van topdeskundigen waarschuwen echter voor een groot gevaar van de nieuwsoortige vaccins, omdat deze direct inwerken op het menselijk DNA. Het corona ‘vaccin’ is feitelijk nooit eerder toegepaste en/of goedgekeurde experimentele gentherapie waarbij synthetisch mRNA wordt ingespoten bij gezonde mensen, met mogelijk blijvende wijziging aan het DNA als gevolg. Er is namelijk sprake van een medisch experiment. Dit experiment duurt tot december 2023 in het kader van het onderzoek naar een experimenteel covid vaccin. De officiële papieren van de diverse coronavaccins tonen aan dat deze vaccins slechts goedgekeurd zijn voor de TESTFASE , wat betekent dat de nu gebruikte vaccins dus nog in de TESTFASE zijn .Daarmee ben je door je te laten vaccineren dus feitelijk onderdeel van een experiment; ben je proefkonijn. Mensen die nu het vaccin krijgen meedoen aan een medisch experiment, terwijl ze dat niet beseffen. Bij dierproeven bleek dat dieren die het vaccin hadden gehad bij hernieuwde blootstelling aan het coronavirus extra kwetsbaar waren…

  Vaccinatiepaspoort is opmaat naar controlemaatschappij-fascisme. De Code van Neurenberg werd na de Tweede Wereldoorlog opgesteld om te voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan medische experimenten tegen hun wil, zoals onder de nazi’s gebeurde. Het uitroeiingsprogramma van de nazi’s begon met gehandicapten en ouderen, en dat al deze mensen werden vermoord door artsen en ander medisch personeel in medische programma’s. Invoering van vaccinatiepaspoorten de opmaat zal vormen naar een nieuwe controlemaatschappij, die dit keer wereldwijd zal worden uitgerold, en die ertoe zou kunnen leiden dat ook nu een groep tweederangsburgers ontstaat die kan worden geïsoleerd of uit de weg kan worden geruimd. Een individuele arts is, op grond van de Eed van Hippocrates, altijd verantwoordelijk voor zijn handelen tegenover een patiënt. De relatie patiënt-arts is bovendien strikt vertrouwelijk. Maar wanneer artsen gezondheidszorg-ambtenaren worden, zijn ze niet verantwoordelijk meer. Er ontstaat dan een gevaarlijke situatie: onder het mom van gezondheidszorg kunnen genetische en andere experimenten op mensen worden uitgevoerd…

  We-samenleving- zijn misleid met ons huidige medische systeem. Een systeem dat niet de volksgezondheid dient, maar de belangen van het farmaceutische kartel en de angstaanjagende agenda van de duistere machten daarboven. Wat de meeste mensen echter niet weten, is dat de verantwoordelijkheid voor het testen van de werkzaamheid en betrouwbaarheid van geneesmiddelen en vaccins, en de methodiek en onderbouwing daarvan, bij de industrie zelf ligt. Bij de farmaceuten zelf dus voor wie de geneesmiddelen en vaccins hun bron van inkomsten zijn! Dit werkt gigantisch misbruik in de hand en het manipuleren van onderzoeksresultaten. Farmaceuten sjoemelen structureel met gegevens en bedenken elke mogelijke list om hun middelen veel effectiever en veiliger te presenteren dan ze in werkelijkheid meestal zijn. Wetenschap gaat bovendien over consensus, iets dat er in het geval van de experimentele corona injecties niet is. Verre van! Honderden artsen, wetenschappers en vaccinontwikkelaars wereldwijd waarschuwen voor de gigantische risico’s van de genetische modificatie technologie waarmee de corona injecties worden gemaakt, zij worden echter structureel gecensureerd. Evenals de honderden vaccinslachtoffers die met hun verhaal naar buiten komen…

  De bevolking mag namelijk maar één ding horen: dat deze corona injecties veilig zijn. De farmaceuten hebben het ondertussen zo geregeld dat ze bij vaccinschade juridisch niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Zo harken ze naar hartenlust miljarden dollars binnen en zitten onschendbaar op hun obscene bergen met geld. De vaccinslachtoffers daarentegen zitten met de gebakken peren. Volgens de Amerikaans-Duitse advocaat Reiner Fuellmich: “deze Covid-19 crisis zou omgedoopt moeten worden tot het Covid-19 schandaal (gemanipuleerd door het Davos Forum) en alle verantwoordelijken zouden vervolgd moeten worden voor burgerlijke schade ten gevolge van manipulaties en vervalste testprotocollen”. Neurenberg proces 2.0 is nu in voorbereiding, met een collectieve rechtszaak, gesteund door duizenden advocaten en medische professionals- wereldwijd.


  Straks wordt de wereld bestuurd als een bedrijf (corporate state). En dat bestuur is geen democratie, met vrije meningsuiting en eerlijke verkiezingen. Soevereine natiestaten zullen uiteindelijk door een autoritaire wereldregering worden vervangen…

  Willen we een samenleving waarin mensen met een vaccinatiebewijs wel toegang krijgen tot theaters, restaurants of het vliegtuig en mensen zonder inenting niet? Ik vind dat doodeng. Ruim 98% van de mensen die besmet raken met Covid krijgt GEEN klachten, wordt er NIET ziek van …,dus waarom zou je je überhaupt laten vaccineren als de kans dat je er ziek van wordt überhaupt maar 2 % is .Als ik naar de weekcijfers van het RIVM kijk, kan ik met geen mogelijkheid een golf ontdekken in IC-opnames of overledenen – alleen in “besmettingen”. We raken elke zomer besmet met virussen(die in deze tijd zijn dan niet gevaarlijk) en dan creëren we immuniteit. Dit proces is aan de gang sinds de mensheid bestaat. “De maatregelen handen wassen, desinfecteren, afstand houden, géén handen schudden en niet knuffelen zijn dan ook niet of nauwelijks effectief, wanneer je … griepvirussen of corona aan wilt pakken”- Emeritus-hoogleraar Menno Jan Bouma.


  0 reacties :

  Een reactie posten