.


Evert Jesse is prominent lid van het RES-team van de Groene Rekenkamer dat in het afgelopen jaar een veelvoud van RESsen analyseerde en daar rapporten over schreef. De RES staat voor Regionale Energie Strategie. Of het die naam waardig is, hoort u hier.

***

Bron hier.