’Vertrouwen in de GGD komt zo niet terug’

Datum:
 • zaterdag 28 augustus 2021
 • in
 • Categorie: , , ,

 • GGD-directeur Bert van de Velden schrapte de naam Tata Steel uit het definitieve onderzoeksrapport over kanker in de IJmond en liet ook andere partijen in het rapport redigeren. Niks aan de hand, oordeelt onderzoeker Peter Heskes; het rapport is op integere wijze tot stand gekomen. Daar is niet iedereen het mee eens. 

  28-8-2021


  De gemeente Beverwijk - waar GroenLinks wethouder Haydar Erol aftrad vanwege dit dossier - reageert uitgelaten. ’Fijn dat het onderzoek zo snel is afgerond en het rapport er nu ligt. Dit is een waardevol rapport’, stellen de bestuurders. ’Het geeft aan dat bij het tot stand komen van het Kanker Incidentie Onderzoek geen oneigenlijke of onoorbare zaken hebben plaatsgevonden.’ 

  De Stichting IJmondig van Ellen Windemuth zit aan de andere kant van het spectrum. ,,Als belastingbetalers betalen wij de GGD en het RIVM om naar ons om te kijken en voor onze gezondheid te zorgen. Ik heb er geen oren naar om te luisteren naar een meneer die met een juridisch argument komt om maar niet aangeklaagd te worden door Tata Steel’’, zegt Windemuth. ,,Het blijkt dat er in alle gezondheidsonderzoeken sinds de jaren ’70 nooit onderzoek is gedaan naar de oorzaken naar het veel vaker voorkomen van kanker in de IJmond. Dat duidt op de kracht van de lobby voor het staalbedrijf, of misschien komt het wel direct uit Den Haag. Ik vind het honderd procent fout dat de GGD zo’n positie inneemt en ik heb grote twijfels bij de onafhankelijkheid van de onderzoeker.’’ 

  Onderbouwing 

  Raadslid Kelly Uiterwijk van Vrij! Beverwijk, is niet verrast over de uitkomsten van het integriteitsonderzoek. ,,Het feit dat de Veiligheidsregio Kennemerland zijn eigen GGD laat onderzoeken. Logisch dat er geen integriteitsprobleem is gevonden. Helaas mist elke onderbouwing daarvoor. Ik neem dit niet serieus en ik denk dat de inwoners van de IJmond hierbij echt niet gebaat zijn. Dit lijkt me echt niet de manier om de vertrouwensbreuk tussen overheden en burgers te dichten.’’ 

  Begin juli vroeg Uiterwijk een spoeddebat aan. Ze wilde antwoord op de vraag wat het bestuur en de ambtenaren wisten van de verschillen tussen de conceptversies en de eindversie van het onderzoeksrapport over kanker in de IJmond. Die avond legde wethouder Erol compleet onverwacht zijn functie neer. Uiterwijk heeft inmiddels opnieuw een debat aangevraagd omdat veel vragen onbeantwoord bleven.’’ 

  Collega Ali Bal overlegt nog met zijn fractie of hij Uiterwijks debataanvraag zal ondersteunen. ,,Het is niet mijn doel om anderen te beschadigen; het is van het grootste belang dat de feiten op tafel komen’’, zegt hij. ,,Staalindustrie hoort bij ons, maar daar is een grote verduurzamingsslag noodzakelijk. Daarom is het belangrijk dat dit soort onderzoeken transparant en open gedeeld worden. Het moet gaan om de echte uitkomsten. Niet om resultaten die eerst nog een keer door stakeholders zijn geredigeerd, of ’voorzien van feedback’.’’ 

  Olifant 

  Daar is volgens Sanne Walvisch van Frisse Wind.nu een flinke cultuurverandering voor nodig. ,,In de IJmond en ook bij de GGD heerst de cultuur dat de olifant in de kamer niet benoemd wordt. Die houding zegt niet zozeer iets over integriteit, maar maakt wel dat we staan waar we nu staan. Een onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot kanker. Zonder de oorzaken? Ik snap het niet. De vraag: Hoe komt het nou? Die is zeer urgent. Op deze manier keert het vertrouwen in de GGD niet terug. Dit soort rapporten en steeds maar weer in gesprek, dat zijn geen oplossingen. Er moet iemand opstaan die écht de gezondheidsbelangen van de mensen in deze regio behartigt. Er is sprake van een gezondheidscrisis en die moeten we aanpakken.’’ 

  Tata Steel wilde niet reageren op de uitkomst van het integriteitsonderzoek. ,,Wij hebben geen bemoeienis met dit onderzoek.’’ 

  Onderbouwing mist bij conclusie integriteit
  GGD

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten